Home

Nieuws 13 reacties

Verbod gebruik glyfosaat op 40.000 hectare pachtgrond

Op ongeveer 40.000 hectare pachtgrond van Staatsbosbeheer wordt een glyfosaatverbod ingesteld.

Het verbod gaat in na het verlopen van het huidige pachtcontract. Ongeveer 5.000 boeren pachten grond van Staatsbosbeheer.

Landbouwminister Carola Schouten meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het glyfosaatverbod zal worden ingesteld. Staatsbosbeheer zal het gebruik van glyfosaat op de eigen terreinen (inclusief de pachtgronden ongeveer 273.000 hectare) in de komende 2 jaar afbouwen tot 0.

Invasieve exoten

Staatsbosbeheer gebruikt de onkruidbestrijder glyfosaat nu nog bij de bestrijding van zogenoemde invasieve exoten die een bedreiging vormen voor mens en natuur. Als er geen goede alternatieven zijn en bestrijding nodig is, wordt het middel ook nog gebruikt.

De terreinbeheerder gaat het beleid echter aanpassen door te zorgen dat de druk van ongewenste vegetaties en invasieve exoten afneemt. Plantensoorten die hier niet thuis horen worden uitgegraven en verwijderd, zodat daarna met minder intensief en verstorend beheer de soorten onder controle kunnen worden gehouden.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Daarmee wordt het systeem van wettelijke goedkeuring van het CtgB feitelijk door het eigen aansturende Ministerie voor ondeskundig en/of incapabel weggezet......

 • kanaal

  dan de pacht ook naar beneden.

 • .....

  Massaal die pacht opzeggen

 • Koen123

  Succes met het uitgraven van Japanse duizendknoop
  Mooi idee op papier werkt in de praktijk niet

 • haverboer1

  Aardappelopslag?

 • melkveehouder .

  Mooi zo, die 40.000 ha grond kunnen de wens van Carola invullen: maak er bos van. Goed voor de CO2 opslag en rust onder de boeren.

 • Bertus Buizer

  Goed begin. Nu de rest nog (landbouwgrond NL, EU, Wereld).

  Roundup (werkzame stof glyfosaat) is schadelijk voor mens, dier, bodem en natuur. Residuen van glyfosaat komen voor in onder meer brood, bier, moedermelk en bijenhoning. De toelating van glyfosaat is ondeugdelijk, temeer omdat de hulpstoffen in Roundup niet mee beoordeeld zijn maar wel vele malen schadelijker voor bijvoorbeeld bijen dan glyfosaat. Bayer doet niet voor niets nog steeds geheimzinnig over die hulpstoffen.
  Zie ook (open URL): bit.ly/2GXmldi
  .

 • breukers1

  Bertus... Alle alternatieven(als ze er al zijn ) zijn vele malen schadelijker dan de glyfosaat. Maat 't zit u een maal bij de oppervlakkig geïnteresseerden tussen de oren en is er ,hoe onderbouwd de argumenten ook zijn, niet uit te krijgen. Industrie is straks de lachende derde. Glyfosaat (vrij te produceren door ieder chemie-specialist) zal verboden worden en er zal wel een nieuw middel komen met een iets andere structuur met de bij behorende patenten/octrooien en monopolie van een enkele producent met de te verwachten gevolgen daarvan.

 • rverheij

  Verbod op glyfosaat op groenbemester/ vanggewas is best mogelijk. De rest van de wereld gebruikt glyfosaat op gm gewassen , en dus massaal.
  Goed dat we dat in ons landje niet willen. Maar laten we wel de mogelijkheid behouden om bv kweek te bestrijden bij grasland vernieuwing.

 • kanaal

  dat wordt noeste zware arbeid voor die ambtenaren.

 • kleine boer

  bertus dat stukje gemist zeker met jacobskruid voer van jou vrienden.... zo wil jij dat het er gewerkt gaat worden.....

 • farmerbn

  Kunnen pachters van Staatsbosbeheer straks geld eisen als er giftige planten (jacobskruid) groeien op het gehuurde perceel?

 • farmerbn

  Hoeveel ltr glyfosaat gebruikt Staatsbosbeheer nu zelf? Dat zou ik wel eens willen weten.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.