Foto: Canva AlgemeenNieuws

Verbod gebruik glyfosaat op 40.000 hectare pachtgrond

Op ongeveer 40.000 hectare pachtgrond van Staatsbosbeheer wordt een glyfosaatverbod ingesteld.

Het verbod gaat in na het verlopen van het huidige pachtcontract. Ongeveer 5.000 boeren pachten grond van Staatsbosbeheer.

Landbouwminister Carola Schouten meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het glyfosaatverbod zal worden ingesteld. Staatsbosbeheer zal het gebruik van glyfosaat op de eigen terreinen (inclusief de pachtgronden ongeveer 273.000 hectare) in de komende 2 jaar afbouwen tot 0.

Invasieve exoten

Staatsbosbeheer gebruikt de onkruidbestrijder glyfosaat nu nog bij de bestrijding van zogenoemde invasieve exoten die een bedreiging vormen voor mens en natuur. Als er geen goede alternatieven zijn en bestrijding nodig is, wordt het middel ook nog gebruikt.

De terreinbeheerder gaat het beleid echter aanpassen door te zorgen dat de druk van ongewenste vegetaties en invasieve exoten afneemt. Plantensoorten die hier niet thuis horen worden uitgegraven en verwijderd, zodat daarna met minder intensief en verstorend beheer de soorten onder controle kunnen worden gehouden.

Beheer
WP Admin