Home

Nieuws 26 reactieslaatste update:5 feb 2020

Half miljard voor stoppers en blijvers

Het kabinet steekt zeker een half miljard in een breed plan gericht op zowel stoppers als innoverende investeerders in de veehouderij. Dit melden bronnen in Den Haag.

Doel is de stikstofuitstoot vanuit de landbouw te verminderen met gerichte opkoop en verduurzaming. Dat zijn contouren van een concept-plan voor de stikstofaanpak dat in het kabinet en met de provincies besproken wordt. Dinsdag 4 februari zijn de plannen op hoog ambtelijk niveau besproken.

Nieuwe opkoopregeling

Er komt een nieuwe opkoopregeling, waarmee rechten van de markt worden gehaald en er is ook een substantieel bedrag beschikbaar voor verduurzaming van stallen en boeren die kringlooplandbouw-gerelateerde investeringen doen.

Landbouw Collectief

Het Landbouw Collectief zal woensdag 5 februari in een ontmoeting met het kabinet op grote lijnen geïnformeerd worden over het plan, waarover naar verwachting later deze week een besluit wordt genomen. Ook met de provincies wordt nog gesproken over de invulling van het plan.

Er komt een nieuwe opkoopregeling, waarmee rechten van de markt worden gehaald en er is ook een substantieel bedrag beschikbaar voor verduurzaming van stallen en boeren die kringlooplandbouw-gerelateerde investeringen doen. - Foto: Peter Roek
Er komt een nieuwe opkoopregeling, waarmee rechten van de markt worden gehaald en er is ook een substantieel bedrag beschikbaar voor verduurzaming van stallen en boeren die kringlooplandbouw-gerelateerde investeringen doen. - Foto: Peter Roek

€ 350 miljoen voor regeling

Voor een nieuwe opkoopregeling trekt het kabinet ongeveer € 350 miljoen uit. Dat bedrag wordt geput uit de € 500 miljoen die het kabinet vorig jaar al vrijmaakte voor de stikstofaanpak. De opkoopregeling zal geheel op vrijwilligheid gebaseerd zijn. Boeren die ervoor in aanmerking willen komen, zullen zich daarvoor zelf aanmelden.

Andere leest dan saneringsregeling varkenshouderij

De opkoopregeling zal op een andere leest worden geschoeid dan de saneringsregeling voor de varkenshouderij, die enkele weken geleden is gesloten. Bij de sluiting van de regeling gaf landbouwminister Carola Schouten aan dat zij het maximaal mogelijke zal doen om alle varkenshouders die hebben ingetekend aan een regeling te laten meedoen. De regeling wordt zo ingericht dat er wel melding van moet worden gemaakt aan de Europese Commissie, maar dat er geen toestemming voor nodig is. Schouten gaf eind vorig jaar in gesprek met Boerderij al aan dat zij nadacht over opkoop op vrijwillige basis en op het bieden van perspectief aan boeren die blijven. Die plannen worden nu concreet gemaakt.

€ 200 miljoen voor innovatie in veehouderij

Daarnaast is een bedrag van om en nabij € 200 miljoen nodig voor innovatie in de veehouderij. Investering in duurzame stallen en kringkooplandbouw zullen daarbij voorrang krijgen. Het kabinet wil veel aandacht geven aan de blijvers. Daarbij wordt bovendien benadrukt dat in alle maatregelen vrijwilligheid de boventoon voert.

Weghalen van piekbelasters

In samenspraak met provincies wordt gekeken naar het weghalen van zogenoemde piekbelasters in de directe nabijheid van kwetsbare Natura2000-gebieden. Hoeveel geld de verschillende provincies daarbij leggen, is nog onduidelijk. De grond die bij de opkoop van bedrijven vrijkomt, zal deels weer beschikbaar komen voor de landbouw, bijvoorbeeld voor bedrijven die willen extensiveren.

Drie geldstromen voor opkoop

Voor de opkoop van bedrijven zijn er in principe drie geldstromen: het Rijk trekt geld uit, de provincies hebben geld beschikbaar en er zijn bedrijven die stikstofrechten willen verwerven om daarmee hun bedrijfsvoering te continueren. Het kabinet wil waarborgen dat de leefbaarheid op het platteland niet door de maatregelen wordt aangetast. Dat betekent dat het extern salderen van niet-veehouderijen met veehouderijen wordt tegen gegaan.

‘Kabinet neemt vlucht naar voren’

Jan Cees Vogelaar van het Mesdag Zuivelfonds NLTO zegt dat het kabinet de vlucht naar voren neemt en niet het rekenwerk durft af te wachten dat in opdracht van het Mesdagfonds wordt uitgevoerd. Het Mesdagfonds presenteert naar verwachting op 20 februari een analyse van de stikstofdata waarover het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beschikt. Vogelaar zegt dat het kabinet “weet dat we het lek boven water krijgen”.

Ik zou mijn geld niet investeren als ik niet weet of ik daarmee het echte probleem aanpak

Jan Cees Vogelaar, Mesdag Zuivelfonds

Ruggengraat tonen

Als het aan hem ligt, neemt het kabinet meer tijd om in elk geval eerst precies in kaart te hebben waar de stikstofproblematiek werkelijk ligt, als die er is. “Ik zou mijn geld niet investeren als ik niet weet of ik daarmee het echte probleem aanpak.” Hij vindt dat Kamerleden nu de keus hebben of ze “burgers, bouwers en boeren in de zak laten naaien door het kabinet”. Hij zegt benieuwd te zijn welke Kamerleden ruggengraat tonen. Hij meent dat het verstandig is om het overleg van de Kamer met het Kabinet in elk geval uit te stellen tot de gegevens van het Mesdagfonds op tafel liggen.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Laat ze eenmalig deze rechten maar opkopen en uit de markt halen in ruildaarvoor alle PAS Meldingen en weidegang legaliseren, dit ook maar eenmalig, de rest in de ijkst en wachten op de uitkomst van het Mesdag.

 • Drikus Dekker

  Je Boert Slechter Met Den Haag, heel veel mooie woorden etc etc ik maak er niet te veel woorden aan vuil grrrrr. Is dit de oplossing geld voor het weg kopen van Boeren ???? Daar los je je stikstof probleem toch niet mee op !!!! Sorry ben maar een simpele Boer maar snap dit echt niet Waardeloos gelul in het Den Haag das weer zekers...

 • Henk.visscher

  Klopt Dekker, maar haal alvast binnen wat je binnen kunt halen, want je ziet hetnu weer, ze gaan gewoon door met als die belachelijke maatregelen, dan maar een zak geld voor de stoppers en de zaken goed regelen voor de blijvers.

 • bankivahoen

  Zo denk ik er ook over Henk.

 • wmeulemanjr1

  Rechten van de markt? Dat is verduurzaming tegenwerken!!

 • porky power

  De bende die carola en Rutte er nu van gemaakt hebben wordt afgekocht met een zak geld

 • kleine boer

  Wat zal de natuur opknappen zo.....❌❌❌

 • Gat

  Zaken goed regelen voor de blijvers? Naief ben je dan. Mag jij als blijver dan emmissiearme roosters leggen, mag je weidegang digitaal registreren, mag je elke liter mest dadelijk op de m2 digitaal registreren. Daar willen ze toch naartoe.
  Helemaal niks, de beuk erin. Cijfers en feiten op tafel. Ze weten heel goed dat de industrie de boosdoener is!
  Vuist op tafel, en heel de sector uitkopen alles. Dan is nederland bevrijd toch van alle problemen. Stel lafaards. Elke opkoopregeling zorgt voor verkleining en verzwakking van de sector.
  Je bent als blijver dadelijk niks meer. Staan er straks voor elke boer een nvwa er klaar. Komen ze elke week je treiteren.
  Alles of niets. En dan kunnen we heel nederland meteen naar de afgrond trekken.
  Hier in brabant al genoeg opkoopregelingen gehad. Wat voordeel hebben gehad? Minder mest! Juist lagere normen en steeds minder landbouwgrond en natuur ervoor terug. Mestprobleem behouden ze toch wel al zitten er 5 varkens en 2 koeien.
  Hoe naief kun je zijn henk!

 • Henk.visscher

  Ik zei toch dat je dit moet pakken, en voor de rest geen millimeter toe moet geven, als je dit binnen hebt en 20 februari blijken de cijfers heel gunstig voor ons te zijn, dan gewoon keiharde actie,s en een correctie eisen, pakken wat je alvast pakken kunt.

 • Henk.visscher

  Laat de overheid de buidel maar trekken, dan word sneller duidelijker dat dit beleid waanzin is en klauwen met geld gaat kosten, mensen zijn daar gevoeliger voor, mensen hebben idialen, maar als het ze zelf iets gaat kosten dan geven ze niet meer thuis, alleen de religeuze klimaatactivisen, die zijn net als IS, die gaan door tot de dood

 • Jan K

  Provincies moeten ook meebetalen, zal wat worden dan. Die zak met geld draait op een zakje uit voor de stoppers, heb er weinig vertrouwen in.

 • Attie

  Geld wat stom is, maakt recht wat krom is..!!

 • R. B.

  Wordt het straks niet geld voor opkopen maar voor de claims die dan komen vanuit de landbouw wegens verkeerde regelgeving. Een verkeerde reken methodes.
  Als deze regering dan nog blijft zitten weten we 1 ding zeker dat de trekker nog vaak de weg op moet

 • anton1937

  Dat de zg Piekbelasters meer dan 50 mol N per HA nabij natuurgebieden is al sinds 1994 een afspraak en verplichting die het kabinet Kok(PvdA,D66,VVD) heeft gedaan aan de EU. Nederland maar ook de provincies hebben dat van de EU beloofd piekbelasters te saneren. Alleen de piekbelasters saneren is de oplossing deze bedrijven moet warm maar ook verplicht gesaneerd worden en het probleem is opgelost. In 1994 stemde Geert Wilders als VVD er in 1994 voor de verplichting dat Nederland zou voldoen aan de EU afspraak.

 • 306lsa

  Gat spreekt helaas uit ervaring .

 • D. de Jong

  Het is maar net hoe je verdeeld om te blijven heersen

 • Henk 1

  Spiegeltjes en kraaltjes is wat de overheid bied.
  Koloniaal gedrag.
  Zoom eens uit het gaat niet om stikstof dat is gewoon de stok waarmee geslagen wordt.
  De werkelijke reden is de strijd om ruimte/grond.
  Ze roken de boeren uit net als de indianen in Amerika zijn uitgeroeid om de grond in te pikken voor een habbekrats!!!!

 • Firma Vellenga

  Henk3, ja, u ziet het ook in. We kunnen roepen wat we willen, demonstreren wat we willen, geld en tijd verprutsen aan de waarheid duidelijk te maken. Het heeft geen zin. Wij hebben land en dat willen zij.

 • ghsmale

  Stikstof is één van de volgende stokken waar ze mee gaan slaan.
  Bedrijven als, schiphol en shell, kopen wat grond aan de andere kant van de wereld,en compenseren hier mee hun uitstoot, een boer compenseert zijn uitstoot met de gronden die hij beheerd ,wel of niet in eigendom, hier wordt helaas niet naar gekeken door de ambtenaren.
  We laten ons weer wat op naaien, ruimte is schaars in dit landje.

 • Alco

  Veel gezinnen zijn in de problemen geraakt doordat ze in het verleden dachten dat alles wel kon. Zo zal ons land ook tot een narcotica Staat verworden.

 • @123

  Hopelijk de laatste stuiptrekkingen van dit lieg en bedrieg kabinet, voor de waarheid op 20 februari aan het licht komt?

 • veldzicht

  @123.Maar wat krijgen we er voor terug?Deze coalitie zal wel niet winnen en wordt het misschien wel aangevuld met Gr.L..Dan gaan we zeker van de regen in de drup.Of ze ruilen D66 in voor FvD, en Henk Otten,dat lijkt mij nog niet zo gek.

 • ENDE902

  Ik wil zeker wel, dat de waarheid op 20 februari boven water komt. Of dat de val van Rutte 3 met zich meebrengt, kan ik niet inschatten. Als het kabinet wel valt, vraag ik mij af of dat een voordeel is voor de agrarische sector. Als de kindertjes uit de politiek weer verkiezingen gaan spelen, gebeurt er weer niets en worden de mooiste beloftes gedaan om de grootste ploeg in de Tweede Kamer te krijgen. Na de verkiezingen een kabinet vormen zonder de partijen die we tijdens de verkieizingen hebben zwart gemaakt. Vervolgens wordt het linkse beleid van ngo's en EU uitgevoerd, eventueel nog enigszins gefilteerd afhankelijk van de samenstelling van het kabinet.

 • Alco

  De media is links, daar valt op de fatsoenlijke manier niet tegen op te boksen.
  Alleen een keihard "gevecht" zal solaas kunnen bieden.

 • @123

  Veldzicht,als de waarheid en de leugen boven water komt wat heb je dan nog aan de VVD en het CDA ,die als de akties en het onderzoek er niet waren geweest ,de boeren gewoon weggepest hadden met hun RIVM computermodel op zak.

 • veldzicht

  @123.Dat is waar. Maar met alleen FVD en SGP krijg je ook geen kamer meerderheid,ja ,en je moet toch wat.Het politieke klimaat is gewoon niet goed voor de agrarische sector en betwijfel het of het ooit nog goed komt.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.