Home

Nieuws

Verduurzamingsfonds voor jonge boeren geopend

Jonge boeren die recent een boerenbedrijf hebben overgenomen, kunnen een lening aanvragen voor de verduurzaming van hun bedrijf. Het Rijk staat garant voor deze lening.

Op deze manier wil het ministerie ondernemers die recent een bedrijf hebben overgenomen, stimuleren te investeren in de verduurzaming van hun bedrijf.

€ 800 miljoen tot € 1 miljard extra

De verwachting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is dat jonge boeren hierdoor € 800 miljoen tot € 1 miljard extra kunnen lenen voor verduurzamingsinvesteringen. Het Rijk heeft € 64 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

Ondernemers kunnen tot 3 jaar na de bedrijfsovername gebruikmaken van de regeling. De regeling, Vermogensversterkend Krediet (VVK) genaamd, is onderdeel van het Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders, voorheen bekend als het Jonge Boerenfonds.

Criteria

Minister Schouten heeft bij het opzetten van de regeling nauw samengewerkt met NAJK, RVO.nl en Rabobank. Om gebruik te kunnen maken van de regeling, wordt het investeringsplan van startende agrariërs getoetst op de volgende criteria: het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaal economische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, ecosystemen, vitaliteit van het platteland, dierenwelzijn en waardering voor voedsel.

Deze criteria zijn afkomstig uit de kringloopvisie die Schouten in september 2018 presenteerde. Ook moet de investering, waarvoor de lening wordt gebruikt, een verbeterde rentabiliteit en toekomstperspectief voor het bedrijf opleveren.

Aanvraag via Rabobank

Boeren en tuinders kunnen via Rabobank vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de regeling. Rabobank vraagt de borgstelling voor VVK aan via RVO.nl. Meer informatie voor deelnemers is beschikbaar op RVO.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.