Home

Nieuws 12 reacties

Greenpeace wil landbouw op ander pad

De milieu-actiegroep Greenpeace vindt dat de Nederlandse landbouw een ander pad op moet.

Volgens Greenpeace is het mogelijk met minder vee en een omslag naar een volledig ecologische landbouw toch een renderende sector over te houden.

Doorrekening van aantal scenario‘s

Voor een doorrekening van een aantal scenario’s heeft Greenpeace onderzoeksbureau Ecorys ingeschakeld, die als opdracht kreeg uit te zoeken in hoeverre een sociaal verantwoorde omslag naar ecologische landbouw mogelijk is, waarbij de stikstofproblematiek wordt aangepakt en bovendien de klimaatopgaven worden verwezenlijkt.

Kosten en voordelen

Ecorys berekent dat de totale maatschappelijke kosten variëren tussen de € 22 en € 44 miljard, “ervan uitgaande dat de betrokkenen op een faire manier worden behandeld tijdens de transitie”, aldus Ecorys.

De voordelen zouden jaarlijks kunnen oplopen van € 4,8 tot € 7,8 miljard per jaar. In die bedragen zijn ook verborgen milieu- en natuurkosten verdisconteerd, die nu niet in economische modellen tot waarde worden gebracht.

Meeste effect op pluimvee- en varkenshouderij

De voorgestelde inkrimping van de veestapel zal meer effect hebben op de pluimveehouderij en de varkenshouderij dan op de melkveehouderij. Volgens Ecorys rendeert het maatschappelijk om te investeren in meer grondgebonden biologische melk- en rundveehouderij met meer weidegang en minder koeien per hectare, meer teelt van eiwitgewassen en minder import van krachtvoer.

Om de Greenpeace-plannen te financieren zou onder andere een landbouwtransitiefonds moeten worden ingericht. Daarnaast zouden subsidies moeten worden afgeschaft die de omslag naar kringlooplandbouw bemoeilijken. Boeren moeten daarbij via een eerlijke beprijzing en vergoeding voor duurzaamheidsstappen.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Nou Greenpeace er staat zat te koop. Kopen en laat het zien!!!

 • @123

  Greenpeace, dat zijn eigen schip de Rainbow Warrior liet slopen op een sloopstrand in Bangladesh, een ander vertellen hoe het moet maar zelf.....

 • Alco

  Trap er niet in !!!!!

 • ENDE902

  Indedaad @kleine boer, er staat zat te koop in Nederland en dan kan Greenpeace laten zien hoe het moet. Echter dan ben je verantwoordelijk voor je bedrijf of bedrijven en dat is nu juist hetgeen ze niet willlen: verantwoordlijkheid.

 • farmerbn

  Landbouw wil Greenpeace op ander pad. Je krijgt niet altijd wat je wilt. Ook Greenpeace niet.

 • trekker123

  Greenpeace hoeft geen boerderij te kopen om te bewijzen dat ecologische landbouw kan renderen. Er zijn er inmiddels genoeg die op die manier goed hun boterham verdienen. Afhankelijk natuurlijk van wat je dan onder ecologische landbouw zoals Greenpeace zich dat voorstelt zou moeten verstaan. Renderende ecologische landbouw bestaat, wellicht anders dan sommige groene rakkers zich voorstellen echt niet persé uit louter kleinschalige bedrijven waar ze maar een beetje aan keutelen. De markt dicteert het vanzelf, er komen ieder jaar een aantal biologische bedrijven bij en de gangbare landbouw is noodgedwongen ook al steeds biologischer. Maar of dat opeens voor de hele Nederlandse landbouw kan gaan gelden? Denk het niet. Het gros van de consumenten gaat en kan er niet voor betalen en arbeidstechnisch loop je ook vast. En zo fout is de gangbare landbouw nou ook weer niet. Daar hoeft Greenpeace geen zorgen over te hebben. Er is her en der in de wereld wat dat betreft nog wel wat anders te doen.

 • fietskip

  Ach Greenpeace met zijn rapporten. Minder import van krachtvoer (soja) zal dan ook betekenen dat de sojaolie bestemt voor menselijke consumptie wegvalt. Maar dat hebben de heertjes waarschijnlijk niet mee genomen.

 • farmerbn

  Bio-product A is duurder dan gangbaar-product B. Als Greenpeace B in de ban doet kan A niet meer duurder verkocht worden. In feite brengt B de extra prijs op voor A. Greenpeace wil mercedes verbieden en consumenten zuinige fiatjes voor de mercedes-prijs verkopen. Dat kun je wel willen maar het is heel kinderlijk/achterlijk.

 • Alco

  Consument is de baas.
  Maar ze moeten het laten zien door hun afname en niet voor HUN ideaal.

 • nvanrooij1

  Weer een volledig gesubsidieerde club die voorschrijft hoe de landbouw het moet doen.
  Ga eerst je eigen geld verdienen .

 • Gat

  Greenpeace wil ook nog hun zegje doen. Een onderzoeksbureau wat met eco... Begint. Vandaar die grove schatting van 22.000 miljoen verschil.


 • Peet1212

  Ben het volledig met Alco eens dat de consument dat dan maar een moeten laten zien!!! wij bewegen dan vanzelf mee!! Maar onze prachtige produkten verdwijnen naar het buitenland omdat men daar wel oog heeft voor onze hoge kwaliteit en bij ons in de supermarkt ligt het goedkoopste wat de Retail maar kan vinden in de wereld!!!!!!!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.