Home

Nieuws

Friese ganzenaanpak werkt, maar discussie laait op

De Friese ganzenaanpak werkt: schade door ganzen aan boerenland is de afgelopen twee jaar afgenomen.

Dat blijkt uit het evaluatierapport van de aanpak, die kort voor de feestdagen door de provincie Fryslân bekend werd gemaakt. Met name het be- en verjagen van ganzen naar foerageergebieden lijkt effectief. Ook kunnen gunstige groeiomstandigheden en minder aanwezige ganzen een rol spelen.

Taxaties ganzenschade

Daarnaast meldde de provincie dat de voorschriften voor de schade-taxaties mogelijk aangepast moeten worden. Gedeputeerde Johannes Kramer: “In de voorschriften wordt ervan uitgegaan dat schade die in april wordt gemeten, nog steeds aanwezig is op het moment van maaien in mei. Uit de evaluatie blijkt nu dat dit mogelijk niet het geval is, omdat het gras in tussentijd een groeispurt doormaakt.” Kramer geeft aan dat er vervolgonderzoek moet komen, voordat er eventueel taxatievoorschriften aangepast worden. De provincie wil hier dan over in gesprek met alle betrokken partijen.

LTO teleurgesteld

“Te voorbarig en te simpel”. Dat is de reactie van LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh op de berichten dat Friese boeren te veel vergoeding zouden ontvangen. Hij bestrijdt het beeld uit het rapport. Volgens hem worden de taxaties door de boer aangevraagd vlak voordat de koeien de wei in gaan of dat er wordt gemaaid. De groeispurt is dan al geweest. Sterkenburgh betreurt het dat Gedeputeerde Staten (GS) het rapport naar buiten hebben gebracht zonder overleg met boerenorganisaties zoals LTO.

Voorlopig verandert er niets

De evaluatie ligt nu bij Provinciale Staten van Friesland. De provincie stelt dat er ‘niets verandert voor grondgebruikers, zolang de onderzoeken nog lopen’. De methode van taxatie en de schadevergoedingen worden vooralsnog niet aangepast.

Niet veel later na de publicatie van de evaluatie (30-12-2019) kwam dat Friese boeren mogelijk miljoenen euro’s teveel schadevergoeding hebben gekregen. Zij haakten in op het feit dat het moment van meten door provinciaal uitvoeringsorgaan BIJ12 niet klopt: de groeistuip zou ná het meten nog komen. Ook andere media namen dit over, terwijl er nog onderzoek loopt.

In 2018 keerde BIJ12 € 5 miljoen minder uit aan schadevergoedingen dan in het jaar ervoor. Mogelijke oorzaken hierbij zijn het koude voorjaar en de droge zomer in 2018. Ook het ingevoerde eigen risico voor Friese boeren bij schade door ganzen speelt mogelijk een rol.

Of registreer je om te kunnen reageren.