Home

Nieuws 15 reacties

Landbouwbegroting? Los de stikstofimpasse op!

De landbouwbegroting 2020 is een bestendige voortzetting van de plannen die eerder zijn gepresenteerd. Vooral de stikstofimpasse baart politici en maatschappelijke organisaties zorg.

Met de begroting voor 2020 is er nog geen uitweg uit de stikstofcrisis. In de landbouwbegroting noemt landbouwminister Carola Schouten de rechterlijke uitspraak waardoor de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen lastig is geworden. Maar ze laat nog geen pad zien, op weg naar de uitkomst.

Actie nodig op alle fronten

Verschillende politieke partijen vinden dat een gemiste kans. SGP-landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop was de eerste die daar na het verschijnen van de begroting op wees. Er is actie nodig, op alle fronten, vindt hij. Dat is, zegt Bisschop, een grote opgave voor komend jaar. “Er liggen innovatieve technieken klaar om de ammoniakemissie uit bestaande stallen te reduceren, zoals Aeromix, de koetoilet en de toepassing van zeoliet”, aldus Bisschop.

Een overzicht van de plenaire zaal tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. - Foto: ANP
Een overzicht van de plenaire zaal tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. - Foto: ANP

Oplossingsrichtingen

Het Adviescollege Stikstofproblematiek onder aanvoering van Johan Remkes werkt nog volop aan oplossingsrichtingen, nota bene in opdracht van de Tweede Kamer. Toch vragen parlementariërs nu al om oplossingen. Frank Futselaar, landbouwwoordvoerder van de SP zegt dat de uitweg uit de stikstofcrisis niet in de landbouwbegroting is terug te vinden. Er zijn, zegt Futselaar, weliswaar gelden uitgetrokken voor de sanering van de varkenshouderij, maar er is nog geen goed plan om de omslag in de landbouw te realiseren. Daar ontbreekt het aan, vindt hij. Veel problemen haken in elkaar, meent Futselaar: de uitstoot van broeikasgassen, de emissie van stikstof, de verbetering van de waterkwaliteit en de geurhinder. Het ontbreekt aan een visie, zegt hij. Futselaar houdt een hartstochtelijk pleidooi voor de aanplant van bossen op landbouwgrond, ook om CO2 vast te leggen. “Ik wil wel vijftien miljoen bomen planten. Ik denk dat we dan nog wel eens veel goedkoper uit kunnen zijn dan met andere klimaatmaatregelen.” Als dat plan wordt uitgevoerd, zo zei Futselaar eerder, is hij bereid om met een rode puntmuts en een witte baard als boskabouter de eerste boom te planten.

LTO heeft zorg om toon

LTO Nederland maakt zich zorgen over toon van het politieke en debat. Voorzitter Calon: “Boeren en tuinders werken elke dag, het hele jaar door, ongelofelijk hard om in Nederland en ver daarbuiten mensen van groene en gezonde producten te voorzien. De maatschappelijke waardering daarvoor is groot. Helaas blijkt dat niet per definitie uit het politieke debat. Dat kan tot teleurstelling en boosheid leiden. Ik roep de politiek dan ook op om trots te zijn op de Nederlandse agrarische sector.”

De land- en tuinbouworganisatie roept het kabinet op om achter de land- en tuinbouw te gaan staan en goede oplossingen te bieden rond de vastzittende dossiers. Daar hoort een slimme oplossing voor de stikstofimpasse bij: minder emissie uit alle sectoren, maatwerk rond natuurgebieden en een reële regeling voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Voorzitter Calon: “De economie staat er goed voor, maar de onrust onder boeren en tuinders neemt toe. Investeringen in duurzaamheid liggen stil door de stikstofimpasse. Duizenden boeren die te goeder trouw handelden, staan nu voor het blok.”

Stikstof speelt marginale rol

GroenLinks-woordvoerder Laura Bromet constateert ook dat stikstof een marginale rol speelt in de begroting, terwijl het een van de meest urgente zaken is. Bromet: “GroenLinks spreekt de toon van de begroting erg aan. Er gaat meer geld naar bossen en natuur. Dat is van belang voor zowel biodiversiteit als het tegen gaan van klimaatverandering.”

CDA-woordvoerder Jaco Geurts legde in zijn eerste reactie op de landbouwbegroting andere accenten. Hij stelde verheugd vast dat de vrijstelling van assurantiebelasting voor de brede weerverzekering is geregeld. “Dat is een steuntje in de rug voor boeren en tuinders bij extreem weer”, zegt Geurts. Geurts’ partij stond samen met de SGP mede aan de basis aan de afschaffing van de assurantiebelasting. Geurts noemt ook het fonds voor jonge boeren als een belangrijk onderdeel van de begroting.

William Moorlag (PvdA) vindt het jammer dat het landbouwbeleid van incident naar incident blijft springen. Hij zou liever werken aan een plan, zoals het klimaatakkoord, waarbij polderend wordt gewerkt aan een langjarig voedselbeleid. “We moeten ervoor zorgen dat belangenorganisaties voor natuur en milieu en boeren uit hun schuttersputjes komen en aan dezelfde kant van het touw gaan trekken, zodat ze gezamenlijk dezelfde kant op willen: naar een verbetering van de voedselproductie en een verbetering van de natuur.”

Reacties maatschappelijke organisaties

De FederatieParticulierGrondbezit (FPG) onderschrijft de zinsnede in de Troonrede: “Behoud en versterking van alles wat is bereikt, als onze verplichting aan de generaties na ons”. De grondbezitters bepleiten aanpassing van de vermogensrendementsheffing. Verpachters ondervinden van die heffing zeer ongunstige effecten. Verpachters en landgoedeigenaren met opstallen krijgen te maken met hogere belastingen, aldus FPG. “Het fiscale beleid staat haaks op het beleid van de ministeries van OCW en LNV.” Volgens FPG zijn moet het pachtbeleid worden aangepast om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW wijst ook op de risico’s van een no-deal brexit, evenals een verdere escalatie van het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de vertraging in de Duitse economie. “De stikstof-impasse en enkele klimaatmaatregelen kunnen serieuze gevolgen hebben in belangrijke economische sectoren.”

Milieuorganisaties MilieudefensieenGreenpeace richten hun pijlen via de miljoenennota mede op de veehouderij. De veestapel moet kleiner en de maximumsnelheid moet omlaag, zei directeur Donald Pols van Milieudefensie in een reactie op de Miljoenennota. Hij meent dat daar de sleutel ligt in de stikstofimpasse. Pols bepleit een regeling om veehouders uit te kopen ‘voor een eerlijke prijs’.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  we zijn inmiddels zo diep gezonken dat in de tweede kamer gesproken wordt over een koe-toilet.

 • agratax(1)

  Milieudefensie heeft wel een eenzijdige oplossing Vee weg en iets minder snel rijden. Vooral de eerste zal hem zowel financieel als mentaal het minst raken en zijn achter ook. Waarom zouden we ook met zijn allen het probleem stikstof of moet ik zeggen te veel Natura 2000 (trap)veldjes oplossen als de kleinste groep van de samenleving het alleen kan klaren. En de natuur hobbyisten zo lekker hun speeltje kunnen behouden zo niet kunnen uitbreiden. Jammer dat Den Haag niet met meer gevoel van allen voor een en niet zo als nu 1 voor allen tot oplossingen komt.

 • De noodzaak om eerst te meten wie nou eigenlijk de N uitstoot wordt met de dag groter,alles is tot nu toe een rekenkundig model en misschien wel de grootste vervuiler van N, het verkeer ( een record aantal km in Nederland vorig jaar) en vliegverkeer wordt bijna niet gesproken.

 • veldzicht

  Ik zag net nog een kaartje met de meeste stikstof uitstoot,dat waren zeker niet de plattelands gebieden,ook niet de gebieden met veel intensieve veehouderij zo als Oost-Brabant en Noord Limburg die hadden niet eens licht rood kleurtje maar de grote steden als Amsterdam met Schiphol en Den Haag en omstreken en Rotterdam met het haven gebied die zijn donker rood.Ook het Ruhrgebied wat dan wel in Duitsland ligt maar tegen Nederland aanligt.Maar waar wordt het meest naar gekeken??naar die paar boeren die zijn het makkelijkst te pakken en kost zelf het minste pijn.

 • Maas1

  Vraag maar om de kaart hoe Nederland er uit moet zien in de toekomst.Vraag het maar aan de linker en rechter zijde in de politiek.Hoe de kaart er aan de linker zijde er uit moet zien weten we,althans dat denken we!

 • Alco

  Er moet gezegd worden dat de landbouw geen enkele invloed heeft op de natuur...

 • Henk.visscher

  eerst voel je je als agrariër de zondebok# we moeten ons schamen voor wat we aanrichten, zo word ons voorgehouden , inmiddels is al dat gekakel uit den Haag nergens op feiten gebasseerg, als we zouden vragen aan die kabouter hoeveel CO2 je wint als je van grasland een bos maakt weet ik zeker dat hij het antwoord niet weet in ieder geval het niet wetenschappelijk kan onderbouwen, ze roepen allemaal maar wat, ik schaam mij niet dat ikmelkveehouder ben, ik schaam me voor onze politieke leiders, geen visie, geen kennis van zaken arme stakkers dat zijn het

 • acbaltus

  vroeger was het zo dat als je echt niks meer kon je altijd nog boer kon worden tegenwoordig zijn boeren relatief hoog opgeleid en als je echt niks meer kan je altijd nog in de politiek kan gaan en dan is het ook nog zo dat voorheen de boeren een behoorlijke dosis boerverstand hadden politici hebben dat ook niet eens nou succes landgenoten

 • Maas1

  GTST verbleekt er bij je verbaast je over het niveau.
  Ik heb nog nooit zoiets gezien wordt met de dag gekker en dan wel op links.

 • Henk.visscher

  onderzoekers zeggen dat tussen blijfend grasland en bomen nauwlijks verschil zit

 • Henk.visscher

  dus die kabouter van bovenstaand stuk lult maar wat en dan willen ze ook nog zonneparken op landbouwgrond plaatsen

 • Polder Farmer

  kan iemand mij vertellen hoeveel stikstof de landbouw opneemt bij alleen uitstoot zou de lucht om ons heen 100% stikstof moeten zijn maar dat gehalte van 80 veranderd niet

 • Maas1

  Even wachten tot de landbouw weg is en de bomen van kabouter plop er staan, en dan meten.Dan kan de industrie zijn borst natmaken heel Nederland is dan natura 2000 met tal van verbindingszones.
  U kunt dan in natura betalen.
  Waarom moeten landbouw gewassen wijken voor bomen alleen het groen van plant en boom werkt als fotosynthese.
  <>

  Klaver zegt hij wil er nog wel zijn voor de industrie die er dan NOG is!

  Gewoon betalen zijn we zo weg

 • Zuperboer

  Kabouter Plop en zijn vriendje in een Eikeltjes pyama. Wat hebben we toch een hoogwaardig grachtengordelbestuur.

 • Almagro

  Inderdaad, Kabouter Plop en z'n vriendjes. Een grachtengordel bestuur wat kwijlend van randstedelijke arrogantie denkt te weten wat dit land nodig heeft. De enige keer dat ze buiten hun stad nog wat zien van dit land is wanneer ze erover heen vliegen op weg naar de vakantie bestemming. Om je slap te lachen ware het niet zo ernstig: terwijl men bezig is om onze sector te criminaliseren en te marginaliseren viert in de steden de zware misdaad hoogtij. Miljarden wordt er omgezet en alles wat in de weg loopt wordt overhoop geschoten. Oh ja, men roept even wat over bedreiging van de rechtstaat, wetteloosheid en nog wat meer wat betrekking heeft op een narcostaat, maar daarna trekt men zich weer genoegzaam terug en houd zich vooral bezig met partijpolitiek en scoren in de media.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.