Home

Nieuws

Jonge boer kan naar Kenniscentrum Bedrijfsovername

Jonge boeren die op het punt staan een bedrijf over te nemen, kunnen vanaf 2020 terecht bij Kenniscentrum Bedrijfsovername.

Het kenniscentrum komt onder de vleugels van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en krijgt steun van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De minister maakte dinsdag 3 september de regeling bekend voor de al eerder aangekondigde borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet. Daarvoor is € 64 miljoen beschikbaar. Daarnaast heeft de minister € 11 miljoen uitgetrokken voor ondersteuning van boeren bij de bedrijfsovername. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek zet een programma duurzame bedrijfsovername op waar onderwijsinstellingen en agrarisch bedrijfsleven samenwerken om onafhankelijk advies te geven en te coachen bij bedrijfsovername.

NAJK tevreden over regelingen voor opvolgers

Portefeuillehouder bedrijfsovername bij het NAJK is bestuurder Sietse Draaijer. Hij is zeer tevreden over de regelingen die de minister heeft afgekondigd. Draaijer zegt dat NAJK vooral veel belang hecht aan coaching en begeleiding van jonge boeren bij bedrijfsovername. Daarbij denkt hij onder andere aan jonge boeren die na hun opleiding enige tijd buiten het ouderlijk bedrijf werkzaam zijn en vervolgens toch de stap maken het bedrijf over te nemen.

Draaijer: “Het kenniscentrum moet ook kijken naar mogelijkheden om eigendom en exploitatie op een bedrijf te scheiden, zodat jonge agrariërs op een ‘vreemd’ bedrijf aan de slag kunnen.”

Nadruk ligt op coaching en begeleiding opvolgers

Draaijer zegt dat het NAJK in de gesprekken met het ministerie veel nadruk heeft gelegd op coaching en begeleiding. Ook Rabobank heeft daaraan veel belang gehecht, zegt een woordvoerder. De bank zegt het fonds zeker voor bedrijfsopvolgers in te zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.