Home

Nieuws 25 reacties

1.000 boeren de bres op voor beter landbouwbeleid

Zeker 1.000 boeren en vele trekkers moeten tijdens een protestactie op 1 oktober in Den Haag aandacht vragen voor een beter landbouwbeleid. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Ruim 1.000 boeren en sympathisanten zullen waarschijnlijk op 1 oktober naar Den Haag komen om een statement voor de landbouw te maken. Dat verwacht de organisatie van de protestactie die dit weekend landelijk veel aandacht kreeg. Over het algemeen is te zeggen dat boeren de toenemende regeldruk in hun bedrijfsvoering zat zijn.

Publieksvriendelijke actie

Het doel is een publieksvriendelijke actie. Om ervoor te zorgen dat alles ook goed verloopt, is er contact met de plaatselijke politie en gemeente Den Haag.

De actiebereidheid is groot, merken de organisatoren. In regionale groepsgesprekken verzamelen zich inmiddels 2.000 boeren, loonwerkers en andere sympathisanten van de sector. De verwachting is dat er ook veel trekkers zullen zijn. Hoeveel mensen er ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn, is nog onduidelijk. De organisatie heeft ‘regiomanagers’ aangesteld die de potentiële deelnemers informeren. Ook zijn boeren aangewezen als woordvoerder.

Meer regels zonder extra beloning

Een van hen is Arjen Schuiling, akkerbouwer in Tynaarlo. “Het doel is om consumenten bewuster te maken van het belang van de sector. Boeren zorgen ervoor dat er goed voedsel wordt geproduceerd, maar we kregen de afgelopen jaren te maken met meer regels, maar er stond geen extra beloning tegenover. Die regels zijn we zat.” Ook de oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland is voor de boeren een doorn in het oog.

Halvering veestapel

De uitspraak van D66‘er Tjeerd de Groot over het halveren van de veestapel is voor veel boeren de spreekwoordelijke druppel geweest. Schuiling: “We willen geen dieren meer inleveren en een goede oplossing voor de stikstofproblematiek. Het landbouwbeleid moet gebaseerd zijn op kloppende cijfers en feiten, niet op basis van politieke keuzes. Het stikstofprobleem is ingewikkeld, maar het beleid moet gebaseerd zijn op metingen en niet op modellen.”

We moeten nu juist als boeren samen naar buiten treden

Rekeningnummer

Eerder trad Bart Kemp naar buiten als woordvoerder van de actievoerders, maar initiatiefnemer Mark van den Oever laat weten dat hij niet langer deel uitmaakt van de organisatie. “Ook heeft hij een rekeningnummer gedeeld in verschillende groepen, alsof we dat geld gaan gebruiken voor de actie. Dat klopt niet.” Kemp zelf zegt dat er onder de organisatoren nog wat onenigheid is over het te maken statement. Hij zegt een rekeningnummer te hebben geopend om bijvoorbeeld bussen uit uithoeken van het land te kunnen betalen. “We moeten nu juist als boeren samen naar buiten treden.”

Reactie LTO Nederland

LTO laat in een reactie op de actie weten de zorg en frustratie onder boeren te herkennen en te begrijpen. De actie is volgens de belangenbehartiger tekenend voor de politieke en maatschappelijke druk die Nederlandse boeren ervaren.

Laatste reacties

 • O o LTO. Wat een mooi politiek correct antwoord.
  Jullie snappen echt de frustratie en zorgen niet anders hadden jullie je al lang bij de actie aangesloten. Maar nee we PRATEN gewoon door vanuit onze pluche stoel en houden ons eigen verdienmodel overeind. Met PRATEN.

 • Martin Oldenhof

  @16:54
  Er zullen ook diverse LTO leden deelnemen aan de actie

 • Martin. Dat denk ik ook maar durf nou gewoon eens achter zo'n actie te gaan staan. Ze hebben echt niet in de gaten hoe diep het bij ons zit.

 • farmerbn

  Eindelijk heeft LTO een mogelijkheid om samen te werken met een militante groep. LTO kan dan aan tafel blijven met praten terwijl die militante groep de spanning er op houdt. Door beide groepen te hebben is de kans op succes het grootst.

 • ENDE902

  Ik lees hierboven enkele redenen voor de actie. Dit zijn echter gezochte motivaties, want de echte drijfveer is de miskenning van de agrarische sector als een fatsoenlijke bedrijfstak door een gedeelte van de Nederlandse samenleving met ondersteuning van nationaal en internationaal opererende organisaties (NGO's).

 • 306lsa

  Wie snapt nog wat van politiek?
  Eerst aldoor roepen kringloop , dierenwelzijn , Minder bestrijdingsmiddelen , enz enz
  Vervolgens gewoon import waar haast geen regels zijn
  En dan ineenkeer zeggen 50 % minder dieren
  Vervolgens zeggen het is maar een proef ballonnetje
  Dat wil zeggen even kijken hoe het valt
  Ik snap er echt niet veel meer van ?
  Ik vindt eerlijk mensen behandelen ook in het nieuws eerlijk vertellen hoe het zit
  Als ze geen legbatterijkippen willen ook geen goedkope legbatterijeieren in voeren
  Als ze geen ........ willen ook geen ......invoeren

 • kraats

  En als de rest die niet meegaan naar Denhaag met ploeg, cultivator en kettingzaag al die verzuringsgevoelige naruurgebiedjes omwerken, zijn we weer een stapje dichter bij de realiteit en kan HEEL ONDERNEMEND NEDERLAND weer door ...

 • Komt goed

  Iedere boer moet zijn toeleveranciers verplichten om mee te doen , zo niet dan voorlopig geen zaken mee doen Dan pas wordt duidelijk wie er allemaal aan de boer verdienen Dat zal impact hebben op de burger
  Niet alles zal naar Den Haag kunnen maar landelijk kan er ook veel
  Bijvoorbeeld
  Forfarmers zet Lochem dicht
  Friesland Campina Borculo eo
  Jan Bakker knooppunt Hattemerbroek
  Vion Boxtel en Groenlo eo
  Agrifirm Veghel
  Schuttert Ommen eo
  Rendac Son
  Enz enz

 • J.Rikken

  Ik wil jullie vriendelijk, maar dringend verzoeken het gedeelte over Kemp en FDF te verwijderen. Beide partijen zijn tegelijk een soortgelijke actie gestart, maar zoals altijd bij een beginnende actiegroep is dat niet zonder strubbelingen. Zij komen nu echter nader tot elkaar en gaan een gezamenlijke strategie uitwerken. Sensatie hoort niet in Boerderij. Daar hebben we genoeg andere bladen voor.

 • agratax(1)

  Ik ben het eens met de redenen "Waarom actie voeren". Ik heb de aan de 2 acties van lang geleden meegedaan en het resultaat "Geen steek verder gekomen". We hebben als landbouw geen enkele politieke macht en sociale steun meer. Ik denk dan ook dat trekker acties in Den Haag te soft zijn en verkeer ontregelen zet nog meer kwaadbloed bij de meeste burgers. De politiek wordt hoofdzakelijk door Randstedelingen en andere stedelingen bedreven, die niet bewust zijn van de economische impact van de landbouw op on BNP. Ook de financiele en sociale problemen op de bedrijven is voor hen een ver van hun bed gebeuren en dus zijn alle negatieve uitingen van boeren "Een KLAAGZANG" en dus onzinnig. Voor de Nederlander telt voeding productie niet, natuur en dieren hebben voorkeur. Eten kun je overal ter wereld kopen en dan kun je niet zien dat het niet volgens jouw droom gemaakt is maar volgens moderne chemische technologie.

 • Firma Vellenga

  Ik blijf me toch afvragen wat we kunnen bereiken in de denkwijze en handelen van politiek/burger door wat in Den Haag te demonstreren....Ik had liever de gevolgen duidelijk willen maken. Een paar dagen geen melk of vlees in de winkel. Dat komt aan bij de mensen dan gaan ze misschien eens nadenken en zich er in verdiepen. Nu gaat alles 2 oktober gewoon weer door

 • jan hospers

  De Natura 2000 gebieden van Natuurmonumenten en Cees Veerman afschaffen. Die veroorzaken de N problemen in Nederland in Frankrijk net zo veel Natura 2000 genbiden als in Nederland

 • Bennie Stevelink

  Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat met “kringlooplandbouw” een haven-onafhankelijke landbouw bedoelt wordt. Dat is alleen mogelijk met het saneren van een groot deel van de intensieve veehouderij en mogelijk ook nog een percentage van de melkveehouderij.

 • Henk.visscher

  gewoon zo beginnen, de punten duidelijk maken en als er niet word geluisterd dan hardere actie,s nu doorzetten jongens, desnoods inderdaad een week niet meer leverenen

 • Case1056

  Hier ook nog een hart onder de riem voor Bart Kamp. Ook voor mij is hij met de goede inzet voor de actie begonnen. MAAR Waarom daar een twist over, om een prachtige doelgerichte actie te organiseren en doe dat met SAMENWERKING.
  Ook Bart Kamp verdient een compliment om zijn nek uit te steken.
  Dit doet hij al jaren voor de schapenboeren om iedereen op het gevaar van de wolf te attenderen.

 • WJHDKremer

  @ Firma Vellinga, ik ben het volledig met u eens. Een demonstratie is niks anders dan stoom afblazen. Dat moet ook kunnen, maar ben bang dat het niks uithaalt. Zorgen dat de schappen leeg blijven voor een week met alle producten die door de landbouw geproduceerd worden heeft veel meer effect en bewustwording bij de niet aardse burgers.

 • Jan K

  Hoeveel boeren zouden het echt volhouden om 3, 6 of zelfs 9 dagen geen melk te
  leveren, want dit betekend ook minder melkgeld voor betreffende maand, en komt
  er nog gedonder achteraan zoals fabrieken die niet aan hun leveringen kunnen
  voldoen waardoor afnemers misschien schadevergoeding kunnen eisen enz en contracten kunnen opbreken.
  Het is misschien wat verder gezocht maar vervolgkosten komen toch weer op ons bordje want de afnemerinkopers hadden en hebben echt geen medelijden met
  de boeren.

 • Alco

  Ik kende een fanatieke DDB der. Hij stelde ook staking voor.
  Maar zijn zoon, die het bedrijf runde was tegen.

 • veldzicht

  Alleen ben ik bang dat de boeren de deksel op hun neus krijgen,de milieu lobby zal echt niet zeggen sorry boeren we hebben ons vergist maar zullen alles uit de kast trekken de boeren verder onderuit te halen.En helaas, die gasten zijn verbaal heel wat sterker als de boeren,debatteren is hun beroep daar hebben ze voor geleerd en ongelijk hebben komt niet bij ze op.

 • farmerbn

  Boeren moeten gewoon doorproduceren maar enkel de aanvoer van supermarkten blokkeren. Blokkeren van brandstofdepots werkt ook goed. Binnen twee dagen vraagt Rutte wat hij moet doen om de boeren weer thuis aan het werk te krijgen. Ga anders met een stel trekkers rondjes rijden op de rotonde voor de supermarkt. Is waarschijnlijk niet verboden.

 • Professor P

  Wat inspiratie:

  STOP Oneerlijke concurrentie en het wegjagen van boeren!
  · Vlees uit buitenland = Vlees met stoffen die in Nederland verboden zijn!
  · Vlees uit buitenland = Buitenlandse dierwelzijns-regels!
  · Kip uit buitenland = Kip met Salmonella!
  · Nederlandse landbouwgrond naar natuur en woningbouw = Regenwoudkap in Brazilië!
  · Oneerlijke concurrentie, voedselveiligheid en dierwelzijn zijn niet van belang bij een Oekraïne deal en Mercosur deal?!
  · De kip met gouden eieren is geplukt. Wij vertrekken, zoek het maar uit zonder ons! Bye Bye The Hague, we hope to see U never again!

  STOP Onnodige regelgeving, lastenverzwaringen, belastingen en subsidies!
  · 85 miljard aan landbouw exportwaarde: dus boeren belastinggeld stinkt niet?
  · Weg met EU landbouwsubsidies! Opbrengstprijzen zullen stijgen en boeren hoeven niet meer naar de pijpen van de EU te dansen!
  · Asbestdak ineens niet zo gevaarlijk?!
  · Universiteit Wageningen bedankt voor jullie belachlijke stikstof- en fijnstof berekeningen en alle linkse rapporten! Opgericht voor de boeren, nu tegen de boeren!
  · Wij willen rode diesel terug (en kwartje van Kok)!
  · Onkruid spuitlicentie en externe rattenbestrijding = verhoging van kosten en verhoging van het middelgebruik!

 • Professor P

  STOP Boerenhaatbeleid!
  · Links onderwijs = kinderen leren boertje pesten
  · Linkse media = volkspropaganda tegen boeren
  · Landbouw ontwikkelingsgebieden = boerengetto
  · Linkse politiek = boeren discrimineren en laten verdwijnen!
  · Linkse 4e rijk = Nederland één grote industriële Randstad met een natuurparkje?
  · Vooropgezette plannen van de overheid om veeboeren te laten verdwijnen = boerenrazzia's, voorbeelden:
  1. Chickfriend/Fipronil = een vooropgezet plan van NVWA directeur Rob van Lint om boeren failliet te laten gaan!
  2. PAS = een vooropgezet plan om te laten bouwen om vervolgens leeg te staan en failliet te laten gaan!
  3. afschaffing van het melkquotum en invoering van fosfaatrechten = een vooropgezet plan om boeren te laten bouwen om vervolgens leeg te staan en failliet te laten gaan!
  4. Het toekennen en afnemen van POR rechten idem.
  5. Kringlooplandbouw idem. Hypocriet ten top zolang er nog olie en containers vol goedkope troep uit China geïmporteerd worden.

  STOP Extremisme van vegetariërs en veganisten!
  · Homo Sapiens = A) een herbivoor B) een carnivoor C) een omnivoor?
  · Vegetariërs: Begin met vlees eten en stop met vliegen! 1 persoons vliegreis is meer dan een jaar vlees eten in CO2!
  · Er zijn al extremisten genoeg. Nederland heeft vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. Bevalt dit je niet, overweeg dan te emigreren naar een land met minder rechten, maar dring niet jullie overtuiging op aan ons!

 • Dre van Helmond

  We beginnen weer goed nu al verdeeldheid.
  En kort en duidelijkheid in de actie punten.
  1 Dieren activisten corrigeren op haatdragend taalgebruik jegens veehouderij.
  2 Regelgeving echt herzien ook met betrekking tot de PAS.
  3 Respect voor de boer

 • LydiaBoerderij

  Ter info: de onenigheid tussen beide initiatiefnemers is inmiddels bijgelegd, zoals ook in dit artikel staat.
  <>

 • peerdonqui

  Ik mag dan zelf wel geen boer zijn, maar mijn opa was dat wel. Ik ben daar trots op. Boeren zorgen voor het eten van iedereen. Boeren zorgen zelfs voor veganistisch vlees, kijk naar ingrediënten, groenten- en tarweburgers. Stikstof, er zijn al weer wat twijfelaars bij het CDA. Nu dan even de onzinnigheid van Nederland.
  Wat zorgen we toch voor het milieu, de CO2, de stikstof. Sinds wanneer zijn er douanes in de lucht? Sinds wanneer zijn daar af te sluiten grenzen? Alsof vervuilde lucht van Duitsland, Frankrijk, noem maar op, niet Nederland indrijft. Het beste jongetje van de klas, het vingertje, echter, het stomste gedrag.
  Blijf van onze trotse boeren af. Wat is de echte karnemelk en kaas van de boer toch lekker hè. Boeren, ik steun jullie van harte.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.