Home

Nieuws

Zilt Proefbedrijf en Texel-Saline vragen faillissement aan

Het Texelse Zilt Proefbedrijf en Texel-Saline hebben faillissement aangevraagd.

De aandeelhouders en het management van de bedrijven zien niet langer de mogelijkheid om de activiteiten op een verantwoorde manier voort te zetten. “Na een aantal financieel zware jaren is er nog 1 keer intensief gewerkt aan een reorganisatie in het afgelopen jaar, maar ook deze heeft het tij niet kunnen keren. Te zware verliezen uit het verleden drukken te veel op de toekomst van de bedrijven”, luidt de verklaring van de directie. Advocaat Bart Mekkelholt van Knuwer advocaten is dinsdag 13 augustus door de rechtbank aangewezen als curator.

De potentie is er. Maar als er elk jaar meer geld uitgaat dan er binnenkomt, moet je een keer stoppen

Robin Konijn, directeur

Ontwikkeling van plantaardige teelten

Het Zilt Proefbedrijf wordt gezien als belangrijke speler in de ontwikkeling van plantaardige teelten in gebieden waar verzilting plaatsvindt. Met de klimaatverandering dreigen steeds meer gebieden in de wereld niet meer geschikt te zijn voor gangbare teelten. Vanuit het ministerie van LNV werd in 2017 nog € 400.000 beschkbaar gesteld voor het opzetten van een internationaal kenniscentrum voor de teelt van gewassen op brakke gronden op het ZIlt Proefbedrijf. Het Zilt Proefbedrijf is betrokken bij meerdere projecten in het buitenland voor zilte teelten.

‘Geen andere keus’

Marc van RIjsselberghe richtte het bedrijf een aantal jaren geleden op en trok zich in maart terug uit het management van het bedrijf, dat nu door directeur Robin Konijn wordt geleid. “Het is doodzonde, maar we hadden geen andere keus”, zegt Konijn over het faillissement in dagblad Trouw. Hij zegt op korte termijn geen toekomst te zien voor de bedrijven. “De potentie is er. Maar als er elk jaar meer geld uitgaat dan er binnenkomt, moet je een keer stoppen. Wij willen dat op een moment doen dat we alles netjes kunnen afwikkelen met onze schuldeisers.” In december vorig jaar ging Marc Foods verder onder de naam Saline Farming.

Of registreer je om te kunnen reageren.