Home

Nieuws 9 reacties

Verpachter hoeft niet mee te werken aan zonnepark

Een verpachter hoeft er niet aan mee te werken als de pachter de gepachte grond wil inzetten voor niet-agrarisch gebruik, zoals een zonnepark.

De initiatiefnemers van een nieuw zonnepark in Lelystad mogen daarom geen zonnepanelen plaatsen op grond die eigendom is van de verpachter, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dat heeft de rechtbank Den Haag in kort geding bepaald.

Zonnepark van 45 hectare

Een boer die van het RVB grond pacht voor zijn akkerbouwbedrijf wilde samen met de bedrijven Lelyhaeve Partners en Lelystad Airport Logistics een zonnepark van ongeveer 45 hectare realiseren. Daarvoor was echter wel de medewerking nodig van de verpachter, die een deel van de benodigde grond in bezit heeft.

Erfpachtovereenkomst sluit ander gebruik uit

De boer was van mening dat Lelyhaeve Partners en Lelystad Airport Logistics het perceel zouden mogen gebruiken voor de zonnepanelen. Het RVB weigerde echter toestemming te geven omdat de erfpachtovereenkomst ander gebruik dan agrarisch gebruik van de grond uitsluit. Bovendien is die grond in de toekomst nodig voor stedelijke ontwikkeling en heeft daarom een strategische waarde.

Kort geding

Om medewerking van de verpachter af te dwingen, startte de boer een paar weken geleden een kort geding bij de rechtbank Den Haag zodat hij de plannen met zijn partners voor het zonnepark alsnog zou kunnen realiseren. De kortgedingrechter stelt echter in de uitspraak dat het RVB niet verplicht kan worden mee te werken aan het zonnepark-initiatief.

De opstelling van de verpachter is in de ogen van de rechter niet onredelijk. Temeer daar het RVB heeft aangeboden om – als de akkerbouwer niet langer een landbouwbedrijf op de erfpachtgronden wil exploiteren – het erfpachtrecht tegen een marktconforme vergoeding van de agrarische waarde van de boer terug te kopen.

Subsidie misgelopen

Door deze uitspraak staat de haalbaarheid van het volledige plan op de tocht. Volgens de initiatiefnemers hebben ze al een keer subsidie misgelopen doordat het RVB niet meewerkt. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren. Op dit moment is het alleen mogelijk dat gedeelte van het zonnepark te realiseren dat op grond van de boer zelf is gepland.

Laatste reacties

 • f.degroot1

  Logisch toch, zonnepanelen horen überhaupt niet op "goede" landbouwgronden.

 • johan.vandegraaf

  Beetje boer zet die rotzooi niet op zijn land,lijkt op vloeken in de kerk,zoals Rutte al eens zij:, pleurt op met je zonnepanelen !!

 • Deo de Wit

  en terecht, zou voor alle LANDBOUWgronden verboden moeten worden,
  ZonneenergieINDUSTRIE past beter op INDUSTRIEterreinen.
  Tientallen HA's zonneakker heeft weinig net landbouw te maken.
  Faciliteren hiervan op landbouwgronden is bijzonder slecht voor de concurentiepositie en is slecht voor de kostprijs voor agrarisch ondernemers die wel kansen zien in de mooie sector landbouw.
  Vanuit belastingsheffingshandhaving, direct stakingswinsten belasten, grondwaarde verdubbeld nl en er is geen sprake meer van een landbouwonderneming.
  Heel bijzonder dat grondeigenaren die janken dat ze de kostprijs niet kunnen volgen, vervolgen wel als een broedse kip op hun land blijven zitten en allerlei niet agrarische activiteiteten daarop wensen.

 • JNJS

  Het lijkt mij zeer omslachtig om eerst landbouwgrond om te zetten in INDUSTRIE terrein om er vervolgens zonnepanelen op te zetten. Het zal voor het gevoel beter zijn, ze staan dan immers niet op landbouwgrond, maar handig is het niet.

 • jan4072

  Wat voor zin heeft het om zonneenergie te kweken op landbouwgrond. Door er gewoon landbouwgewassen op te verbouwen wordt er meer energie gewonnen. Netto zijn zonnepanelen minder dan een landbouwgewas. Het is alleen de enorme subsidie die het aantrekkelijk maakt.

 • Vorig jaar met een deel van de mais blijven zitten. Dit jaar wordt waarschijnlijk hetzelfde verhaal. Wat mij betreft zet ik alles vol zonnepanelen. Of wil er iemand snijmais voor een duizend of vier per ha ?

 • hylkema.l

  Subsidie op zonnepanelen, en parken, is veel te hoog. Geld dat veel beter besteed kan worden aan energiebesparing,

 • Deo de Wit

  24-7 21.26

  wat is dan uw overweging bij negatief rendement op uw grond, deze te vermarkten?
  kan knelpunten op de grondmarkt helpen oplossen, geld in de knip en van gaan leven of in iets anders investeren

 • Info96, kan het toch verhuren voor zonnepanelen ? Tot afgelopen jaar nog geen negatief rendement op grond. Verkopen kan maar 1 keer, op termijn heb je niets meer. Hoezo knelpunten op grondmarkt, er is voer zat te koop. Grond kopen kan over het algemeen niet uit. Mest is hier ook steeds makkelijker te plaatsen, krijg steeds minder toe.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.