Home

Nieuws 25 reacties

Urgenda: krimp veestapel voor klimaatdoelen 2020

Klimaatactivistenorganisatie Urgenda stelt voor om flink te snijden in het aantal koeien en varkens om in 2020 20% minder broeikasgassen uit te stoten.

Hiermee is een uitstootbesparing van 3,4 megaton in CO2-equivalenten te boeken, berekende Urgenda.

Melkproductie terugschroeven

Als eerste stelt Urgenda voor om de melkproductie terug te schroeven met 15% tot 20%. Vooral bij koeien die ‘extreem veel melk produceren’ kan er volgens de organisatie wel wat kilo’s per koe af. Deze dieren krijgen dan minder krachtvoer in het rantsoen, wat klimaatwinst oplevert. Ook minder kunstmest helpt. Verder zullen er toch echt minder koeien moeten komen en zullen boeren moeten kiezen voor andere rassen.

Ingrijpende maatregelen

De organisatie realiseert zich dat een dergelijke maatregel ingrijpend zou zijn voor de sector en stelt voor om de komende anderhalf jaar, de tijd die nog rest tot en met 2020, de verandering in te zetten, zonder de boer van zijn inkomsten te beroven. Urgenda zegt te weten “dat iets minder koeien en een betere balans tussen het aantal koeien en de hoeveelheid land, niet alleen leidt tot lagere opbrengsten, maar ook tot minder kosten. Per saldo hoeft de boer er niet op achteruit te gaan.” Verder kan er volgens Urgenda geld komen uit de € 2,2 miljard die gereserveerd is voor verbetering van de natuurkwaliteit.

Stoppers in de varkenshouderij

Voor de varkenshouderij stelt Urgenda voor om het aantal varkens mee te laten dalen met het aantal bedrijven. Het ontmoedigen van bedrijfsovername door een goede stoppersregeling kan de varkensstapel nog verder doen krimpen. Urgenda ziet het liefst een verdubbeling van de eerste saneringsregeling van € 120 miljoen. Met de € 60 miljoen die er nu extra is, gaat het Kabinet dus al deels in op dit voorstel. Blijvende bedrijven zouden volgens de organisatie subsidie moeten krijgen om over te schakelen naar 1 of 2 sterren Beter Leven-keurmerk en er moet een stalderingsregeling komen om het aantal dieren nog verder in te perken.

40-puntenplan

De voorstellen komen uit het 40-puntenplan van Urgenda, een lijst met maatregelen die volgens de organisatie bij kunnen dragen aan het halen van het doel voor 2020, zoals deze is uitgesproken door de rechter in het zogenaamde Urgenda-vonnis. De lijst is naar het Kabinet gestuurd.

De maatregelen zijn tot stand gekomen met behulp van deskundigen en maatschappelijke organisaties, ook uit de landbouw. Zo heeft Urgenda Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut geraadpleegd voor advies over de melkveehouderij. Voor de maatregelen in de varkenshouderij staan de Dierenbescherming en Varkens in Nood op de lijst.

Laatste reacties

 • Schrauwen Landbouw

  Het komt mooi uit dat er door de EU allerlei handelsdeals worden gesloten: De productie verdwijnt naar het buitenland en voor de CO2 uitstoot verandert er daardoor niets.

 • Schaap1975

  @ schauwen landbouw bedrijf, er veranderd wel iets qua co2 uitstoot. JUIST WEL, deze wordt vele malen HOGER!! Want onze vriend TRUMP waar de meest producten vandaan gaan komen scheelt het allemaal niets.

 • ENDE902

  Urgenda is een gewetenloze club en heeft door een foute rechtspraak in Nederland teveel te zeggen gekregen en dreigen nu de democratische besluitvorming ernstig te beschadigen.
  Als basis gebruiken zij het klimaatakkoord van Parijs. Echter bij mijn weten is dit een akkoord tussen landen. Als er landen zijn die zich hier niet aan houden, moeten deze landen wederom met elkaar in discussie over de niet gehaalde doelen.
  Het is dan ook belachelijk dat de rechters in Nederland zich ontvankelijk hebben verklaard voor de eisen van Urgenda ten aanzien van de inspanning van Nederland ten behoeve van het akkoord van Parijs.

 • john***

  met beide oplossingen schiet de co2 uitstoot per kg product de lucht in.. als er minder kunstmest positief is voor de klimaatuitstoot op landniveau moet je vooral niet snijden in de veestapel maar kunstmest vervangen door dierlijke mest. En de eigen veestapel op peil houden.

 • agratax.1

  Urgenda is net als de andere milieu drammers uit op "het beste jongetje van klas te willen zijn ten koste van alles". Als wij boeren stoppen met de meest productieve landbouw ter wereld waarbij de "vervuiling" per kilo product het laagste is t.o.v. de productie in andere moderne landbouw landen dan zal het klimaat hier eerder slechter van worden dan beter. Mevr. Minnesma durft de koe niet bij de horens te vatten, door een hetze te beginnen tegen de steeds maar
  groeiende massa mensen op deze aardkloot. Zij denkt net als alle andere mensen dat er ruimte te over is voor al die mensen, een diverse flora en fauna en voedselproductie zonder afval en gebruik van water en dat zonder dat we een rem zetten op bevolkingsgroei. Hoe verkokerd kan een mens denken!

 • Gat

  Gooit is een rem op die vluchtelingen stroom. Elke mens vervuild meer dan koe of een varken

 • nvanrooij1

  Het aantal auto,s in Nederland is ten opzichte van 1980 gestegen van 4.240.000 naar 8.500.000 nu. Het aantal koeien daalde van 2.400.000 naar 1.630.000 .
  De uitstoot van een auto met 15.000 km is het zelfde als van een koe volgens de cijfers. Daarbij is de CO2 bij koeien nog eens circulair en bij een auto niet.
  Dus de winst is veel simpeler te halen door de vermindering van auto,s , ze hebben nl. Ook voor een belangrijk deel de toename veroorzaakt. Maar dat durft Urgenda niet te schrijven want dan krijgen ze het publiek tegen en graven ze hun eigen graf. In Nederland minder koeien lost niets op omdat die dan in Duitsland of België weer toegevoegd worden en CO2 zich niet aan grenzen houdt . Minder auto,s lost wel op. Bijkomende effecten zijn minder infrastructuur met de bijbehorende CO2

 • jan4072

  Citaat: Het rapport is tot stand gekomen door deskundigen! De deskundigen die Linda dan aanhaalt die wil ik hier niet eens noemen want ik ben bang dat het onweer hier inslaat als dat deskundigen zijn.

 • Maas1

  Laten we nog een voorstel doen.
  Neem de Holland - Amerka lijn weer in de vaart dan kunnen we allemaal oprotten uit dit oort.

 • 306lsa • PetervanKempen

  Alle milieu clubs blijven onbeschaamd doorgaan met framen van de melkveehoudende boeren: Natuurmonumenten, de 100 % vanuit links gesubsidieerde Louis Bolk stichting, Urgenda , waterschappen, linkse partijen en ga zo maar door.
  Ook al zijn de cijfers in het voordeel van melkveehouders, ook al zijn zij de enigen die een echte korte kringloop hebben en CO2 opslaan, ook al zuiveren hun sloten door de natuurlijke processen van de planten erin meer dan dat ze vervuiling ondergaan, het framen met hele en halve pertinente onwaarheden gaat maar door . Voorbeeld: Stikstof uitstoot van de gehele veehouderij toeschrijven aan koeien die om natuurgebieden grazen en dat illegaal laten verklaren door de RVS. Nu spelen ze de vermoorde onschuld.
  Wat doen de stand organisaties die wel toegang hebben tot media eigenlijk aan die stroom van onwaarheden en dat zondebok gedrag door de juist vervuilende theoretisci van Urgenda uit de grachtengordel?

 • De grootste vervuiler qua uitstoot stikstof en fosfaat in alle opzichten (woon werk reis enz )is de mens, het beste voor ons overbevolkt landje is het aantal inwoners terugbrengen naar het aantal van rond 1980.

 • Maas1

  De KNMI / ESA satelliet beelden ( september 2018) laten duidelijk zien dat de grote N02 concentratie zich bevinden in grote stedelijke en industriële gebieden in het westen van het land en ten zuid oosten en het zuid westen over de Nederlandse grens.Brabant ligt daar tussen en lijkt enigsinds onder invloed van het uitwaaien van deze concentraties.Gelderland en het noordelijke gedeelte van Nederland komen nauwelijks N02 concentraties voor.

 • Gat

  @ maas limburg en noord brabant komt van ruhrgebied de uitstoot over ons heen. In zuid west brabant van antwerpen en westbrabant van rotterdamse haven. Maar de veehouderij is hier in brabant de schuldige.

 • Maas1

  @Gat, De terecht stelling van de veehouderij en de begeleiding naar het schavot is in veel gevallen een uitermate kwalijke zaak!
  Dat vind ik.

 • Kelholt

  Even simpel voorgesteld: Een koe eet gras, drinkt water en ademt zuurstof in. De koe produceert melk en vlees dat wordt opgegeten door mensen. De koe ademt, net als mensen, CO2 uit en laat scheten van methaan(CH4). De methaan wordt in de atmosfeer in ongeveer 12 jaar omgezet in CO2 dus we gaan er gemakshalve maar even vanuit dat de koe dus alleen CO2 uitstoot. Deze CO2 wordt weer opgenomen door het gras, zonder CO2 groeit er namelijk niets, en de stront van de koe wordt gebruikt voor bemesting van de bodem en dus het gras. Dit is de zogenaamde korte kringloop. Als de koe geen gras eet dan sterft de koe en stopt met ademen, scheten en poepen. Als het gras niet wordt opgegeten stopt het gras met groeien en neemt het dus geen, of in ieder geval zeer beperkt, CO2 en meststoffen meer op. Een (bijna) perfecte korte kringloop. Bijna, want er verdwijnt iets uit de kringloop richting de mens, melk en vlees. Melk en vlees worden door de mens omgezet in poep en dit gaat via de toiletpot naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Omdat er niet alleen maar melk en vlees in de poep zitten maar ook drugs, medicijnen en andere chemische huishoudmiddeltjes gaat het zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties niet terug naar het gras maar wordt het verbrand. Een lek in de kringloop. Koeien zorgen dus niet voor klimaatverandering maar de mensen die hun poep vervuilen met chemicaliën zorgen wel voor een verschralende bodem waardoor het gras slechter groeit en minder CO2 kan opnemen.

 • Kelholt

  Dit was de korte kringloop. Als je zegt dat in Zuid-Amerika oerwoud wordt gekapt en dat de sojaschroot, overigens een afval product van de sojaolie voor menselijke consumptie, door koeien wordt opgegeten dan komt er dus CO2 vrij bij het kappen/verbranden van het oerwoud. De koeien poepen dus Zuid-Amerikaanse koolstof en dit komt weer op het Nederlandse gras. Een gedeelte van wat via de mens verdwijnt in de Nederlandse kringloop wordt dus weer aangevuld vanuit Zuid-Amerika. Gevolg is wel dat in Zuid-Amerika de bodem verschraalt en bos uit de middellange koolstof kringloop wordt gekapt.
  Gras is dus de brandstof voor de korte kringloop, bos voor de middellange kringloop. Je kunt nu vast zelf wel bedenken wat de brandstof is voor de lange koolstof kringloop, juist ja, fossiele brandstof. De koolstof hierin is in miljoenen jaren vastgelegd en dit wordt nu in een eeuw opgestookt. Niet echt een kringloop dus want de periode waarin de brandstof, kolen, gas en olie, is gevormd staat in geen verhouding tot de tijd waarin deze wordt gebruikt.
  Hoe moeilijk is het voor Urgenda en andere 'deskundigen' om dit te (willen) begrijpen???

 • Axl

  Productie van 10000 terug naar 9000 bij 100 koeien komen ongeveer 500 kg fosfaat beschikbaar × 160 euro= 80000 euro herinvesteren in zonnepanelen verdien je zo'n 10000 euro mee 300m3 minder mest afzet nog een keer 6000 euro 2 cent lagere voerkosten nog een keer 18000 kom je op 34000 euro besparing als je de laatste 1000Liter niet melk kortom aan die laatste liters verdien je ook niet veel

 • farmerbn

  Helemaal er mee kappen is nog rendabeler. Boeren hebben geen rendement op het vermogen en de gewerkte uren zijn dik onderbetaald. Kappen en de heleboel verkopen is het slimste.

 • nvanrooij1

  @10.13
  Je moet wel goed rekenen . Het verschil in fosfaat is maar 2,1 kg per koe dus in totaliteit 210 kg en maar € 33.000,00. Daar verdien je dus geen € 10.000,00 mee maar in jouw redenatie dus ca € 4.000,00.Minder mestafzet is maar 100 x 1,2 m3=120 m3 x € 15,00= € 1.800,00. De lagere voerkosten neem ik maar even over dus de besparing is maar € 23.800,00 . Dus nog steeds rendabel.

 • Maas1

  Laat je bij de laatste 1000 ltr per koe maal 100 dan ook geen € 33.000 liggen?
  Als je wilt (her)investeren ga je toch niet eerst snijden in je eigen rendement welke toch nodig zijn voor je vaste lasten inovatie en dergelijke?
  Of gaan we de kant op als we niet meer boeren dat dat nog meer rendeert ?

 • Cvdo

  Wat is wifi toch een geweldige uitvinding.
  Kunnen die 'urgenda'lui vanuit hun (vlieg)vakantieadres aan de andere kant van de aardbol ons blijven bestoken met hun schijnheilige ingevingen..

 • Mbmb

  Ik heb meerdere malen de lezing van Marjan Minnesma van Urgenda gehoord over het klimaat. Tot voor kort was de boodschap dat in landen rond de evenaar een zo snelle verdroging optreedt dat er geen voedselproductie meer mogelijk is. Om deze reden is er oorlog in Syrie. De boodschap was: nu tot actie overgaan want er komen miljoenen mensen hierheen vanwege het tekort aan water en voedsel. Nu kan ik dit niet meer rijmen met de nieuwe opvattingen dat de landbouw, dus de voedselproductie het blijkbaar heeft gedaan. Maar ja, dat krijg je als je gaat samenwerken met de fanatici van Varkens in Nood en het Louis Bolk Instituut; dit zijn doorgewinterde anti-boeren. Maar Marjan, als er zo weinig goede landbouwgrond overblijft, dan zou ik de vruchtbare gronden met voldoende neerslag in Nederland maar koesteren en deze blijven inzetten voor voedselproductie voor Nederland en de rest van de wereld. Stoppen met het omzetten naar zinloze en kostbare 'natuur', maar behoud van de graanakkers, en groene weiden voor melkkoeien. Trouwens Marjan, mijn agrarische bedrijf is helemaal energie neutraal. Mooie prestatie he? Maar wel dankzij mijn inspanningen en investeringen die ik nog moet terug verdienden met koeien. De agrarische sector levert enorme prestaties op dit vlak, mag ik dat ook eens horen. Ik zou zeggen: kijk om je heen in de groene polder waar jij woont. Prachtig om te zien, vruchtbare grond met voedsel voor duizenden. Behouden! Niet afbreken!

 • veldzicht

  Het zou al een stuk schelen als al die mensen die geen verstand van landbouw hebben hun snater dicht hielden.

 • Maas1

  Vind ik ook Mbmb👍wij boeren en adviseurs en het agrocomplex mogen best wel tevreden of trots zijn wat we met z'n allen neerzetten,het voedsel en energie voor mens en dier.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.