Home

Nieuws 9 reacties

Schouten wil kennis dichter op het erf brengen

Boeren en tuinders moeten meer toegang krijgen tot innovaties en kennis. Omgekeerd moet beschikbare kennis makkelijker op het erf landen. Dat wil Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor elkaar krijgen.

Schouten kondigt in een brief aan de Tweede kamer aan dat zij 1 landelijk interactief digitaal platform wil creëren, waarop kennis over de kringlooplandbouw beschikbaar komt voor de primaire producent. Ze trekt € 1 miljoen uit om het Groen Kennisnet te ontwikkelen tot de landelijke platformfunctie.

Bovendien geeft de minister vanaf 2020 € 300.000 per jaar uit om te stimuleren dat de wetenschappelijke kennis bij ondernemers terechtkomt en dat praktijkkennis tussen boeren gedeeld wordt. Het is de bedoeling dat het bedrag van € 300.000 wordt aangevuld door andere partijen.

Onafhankelijke bedrijfscoaches ondersteunen boer

Om boeren en tuinders te helpen om de enorme hoeveelheid beschikbare informatie te doorgronden en te vertalen voor het eigen bedrijf, wil de minister ondersteuning bieden in de vorm van onafhankelijke bedrijfscoaches. De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs wordt betrokken bij een systeem om onafhankelijke bedrijfscoaches te registreren en erkennen en tegelijk de kwaliteit te borgen. De minister wil zorgen dat boeren en tuinders niet afhankelijk zijn van adviseurs die voor bedrijven werken met een eigen belang.

Ondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om innovaties op voorbeeldbedrijven in proeftuinen en field labs te bekijken. Alles onder het motto dat boeren het meest van elkaar leren.

Kringlooplandbouw in onderwijsprogramma‘s

Om kennis te vergroten en op peil te brengen worden zogenoemde masterclasses gehouden, waaraan Wageningen Research ook bijdraagt. Bij de hogere agrarische scholen zal de kringlooplandbouw een plek krijgen in de onderwijsprogramma‘s. De minister stelt extra kringloop-lectoraten aan, die ook ruimte hebben om experimenten en praktijkgericht onderzoek te organiseren.

Minder en eenvoudigere loketten

Ondertussen kondigt de minister aan om samen met de provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het aantal loketten te verminderen en te vereenvoudigen.

Laatste reacties

 • deB.


  Dit is precies waar ik volledig klaar mee ben! Totaal geen coaches of wat voor wijsneusjes dan ook. . . Het kost bakken geld, en daar hou het mee op

 • kleine boer

  Volgens mij kan het beter andersom dat Schouten de kennis van boeren gaat gebruiken ...

 • Attie

  Juf Carola en de kleutertjes...

 • deB.


  Wat een onzin lees je hier toch...net als in veel gevallen, de omgekeerde wereld

 • pinkeltje

  Ben benieuwd waar die nog aan te wijzen coachen de kennis over kringloop landbouw vandaan hebben en welke kennis zij dan hebben waar een boer nog geen weet van heeft. Ben zelfs benieuwd of die nog aan te wijzen coaches en lectors zich bij kringloop landbouw ook allemaal hetzelfde voorstellen. Is toch net als de term duurzaam ook maar een uit een hoge hoed getoverd begrip om de indruk te wekken dat je de wereld aan het redden bent zonder dat iemand weet wat het werkelijk inhoudt?

 • farmerbn

  Weer geld uitgeven van de landbouwbegroting aan wijsneuzen en onderzoekers. Geld van de landbouwbegroting hoort naar boeren te gaan en geld voor wijsneuzen uit de onderwijsbegroting.

 • Hilhorst100

  Onderzoeksrapporten van natuur en milieu, de resultaten staan van te voor al vast, loketten verminderen is nog langere wachttijden. Ik heb geen kennis nodig van die drollenvangers van zakkenvullende ambtenarij

 • deB.


  Al die coaches kunnen maar een ding, uit hun nek kletsen!
  Een ding mogen wij, betalen..
  We leren niets van kereltjes uit de stad

 • geert dubben

  Hoezo externe coaches, kennis is toch voorhanden bij onze grootouders die met kringlooplandbouw zijn opgegroeid!!!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.