Home

Nieuws

Meldingen Vertrouwensloket licht gedaald en minder erg

De ernst van de meldingen over dierenwelzijn nam flink af, aldus het Vertrouwensloket.

In 2018 ontving het Vertrouwensloket 104 meldingen van problemen met dierenwelzijn op boerenbedrijven. Daarvan zijn 99 meldingen in behandeling genomen. Dat is een lichte daling in vergelijking met 2017, toen er nog 114 meldingen waren. Het meest positieve is dat de ernst van de meldingen flink afnam, zo meldt het loket.

In totaal werden 17 situaties (17%) eerder gemeld, de zogenoemde recidieven. Dit was in 2017 nog 25%.

Ernst van meldingen is afgenomen

Naast dat het aantal meldingen en recidieven daalde, nam ook de ernst van de meldingen af. Volgens het Vertrouwensloket komt dat door een verschuiving van meer begeleidingstrajecten (44 bedrijven) naar preventietrajecten. Een begeleidingstraject wordt ingezet als sprake is van een psychosociaal probleem of als het bedrijf een historie van dierverwaarlozing heeft. Een preventietraject start in alle andere gevallen en wanneer de situatie onbekend is, maar wel zorgen rondom dierenwelzijn zijn, zo verklaart het loket. In 2017 nam de ernst van de meldingen juist toe (66% begeleidingstraject).

Samenwerking belangrijke factor

Ook wijt het loket de dalende ernst van de meldingen aan een betere samenwerking met erfbetreders en burgers. Dreigende misstanden worden eerder gemeld. De erfbetreders, zoals veevoederbedrijven en dierenartsen, spelen hierin een belangrijke rol.

Meeste meldingen in rundveesector

Verreweg de meeste meldingen (67%) kwamen uit de rundveesector, gevolgd door de varkenssector (11%), de schapen/geitensector (9%) en de paardensector (8%). Over pluimvee kwamen de minste meldingen (1%). Dat is logisch volgens loketvoorzitter Jeanette van de Ven. “Melkvee is het meest zichtbaar voor iedereen. Varkens en kippen zitten vaak binnen en daar is minder van zichtbaar.” De paardenhouderij is sinds 2018 nieuw vertegenwoordigd in het loket. “We willen dit jaar extra samenwerken met erfbetreders op pluimvee- en varkensbedrijven om zeker te weten dat het goed gaat met het dierenwelzijn”, aldus van de Ven.

Het Vertrouwensloket is een initiatief van de veehouderijsector. Naast meldpunt is het loket ook bedoeld als kennis-, informatie- adviesloket.

Of registreer je om te kunnen reageren.