Home

Nieuws

LNV ziet geen aanleiding voor fraude bij verschil antibioticacijfers

Het verschil in de verkoop- en gebruikscijfers van antibiotica voor veterinair gebruik is voor het ministerie van Landbouw geen aanleiding voor een verdenking van illegaal gebruik.

Het ministerie schrijft het verschil tussen de verkoopcijfers van Fidin en de gebruikscijfers die veehouders en dierenartsen aanleveren toe aan het gebruik van middelen in niet-gemonitorde sectoren, zoals geiten, schapen en nertsen en voorraadbeheer. Diergeneesmiddelenautoriteit SDa doet onderzoek naar het verschil tussen de cijfers.

Daling kalver- en kalkoensector

Het ministerie reageert na publicatie van de jaarlijkse antibioticacijfers positief dat het gebruik in 2018 met name in de kalver- en kalkoensector is gedaald en dat een groot deel van de bedrijven het antibioticagebruik over langere tijd binnen de streefwaarde heeft weten te houden. Wel vindt het ministerie in reactie op het SDa-rapport dat de grote groep veehouders die structureel veel antibioticum gebruiken dit structureel moeten verlagen, omdat met name dit relatief hoge antibioticumgebruik het risico op het ontstaan van resistentie verhoogt. Ook de toename van het gebruik van colistine baart het ministerie zorgen, ook al zit het gebruik nog ruim onder de laagste benchmarkwaarde van het Europese geneesmiddelenbureau EMA. LNV vraagt de betreffende sectoren wel om de oorzaak van de stijging te onderzoeken, maar neemt verder geen maatregelen.

Door verkeerd en te veel gebruik van antibiotica kunnen ziekteverwekkende bacteriën sneller resistent worden

Nieuw fonds

Vorige week kondigde de regering aan 5 miljoen dollar beschikbaar te stellen voor een nieuw fonds om wereldwijd antibioticaresistentie aan te pakken. Dat gebeurde tijdens een internationale ministeriële conferentie over antibioticaresistentie in Noordwijk. Veertig landen en betrokken organisaties Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Werelddierenwelzijnsorganisatie (OIE), Wereldvoedselorganisatie (FAO), EU, OESO en de Wereldbank maakten daar afspraken om de bestrijding van antibioticaresistentie (AMR) wereldwijd meer prioriteit te geven. Door verkeerd en te veel gebruik van antibiotica kunnen ziekteverwekkende bacteriën sneller resistent worden, en kan een simpele infectie een dodelijke afloop krijgen. Jaarlijks komen hierdoor nu al honderdduizenden mensen om. Nederland is gidsland bij de strijd tegen antibioticaresistentie.

Of registreer je om te kunnen reageren.