Home

Nieuws

Aanscherping antibioticabeleid: meer bedrijven in actie

Het aandeel veehouderijbedrijven dat in actie moet komen om het antibioticagebruik te verlagen, is door invoering van de nieuwe benchmarkwaarden aanzienlijk toegenomen.

Het merendeel van de kalkoenbedrijven en van de bedrijven met rosé-startkalveren moet volgens de huidige normen direct in actie komen om het antibioticumgebruik te verlagen. In de varkenssector gaat het om ongeveer een kwart van de bedrijven. Dat blijkt uit de nieuwe normen die de Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa bekend heeft gemaakt.

Normen worden aangescherpt

Het benchmarksysteem voor antibioticagebruik wordt dit jaar gewijzigd van een stoplichtsysteem met groen (streefwaarde), oranje (signaleringswaarde) en rood (actiewaarde) naar een stelsel met rood (actiegebied) en groen (streefgebied). De normen voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij worden daarnaast voor sommige sectoren fors aangescherpt ten opzichte van de huidige normen. Zo wordt de actiewaarde voor zeugen en vleesvarkens 5 dierdagdoseringen in plaats van de huidige signaleringswaarde van 10. Ook voor pluimvee wordt de maximaal aanvaarde dierdagdoseringen gehalveerd ten opzichte van de huidige normen, naar respectievelijk 8 voor vleeskuikens en 10 voor kalkoenen.

Direct actie ondernemen

De aanscherping heeft tot gevolg dat nu 41% van de vleeskuikenbedrijven en 63% van de kalkoenbedrijven direct actie moeten ondernemen om het antibioticagebruik te verlagen. Binnen het stoplichtenstelsel was dit respectievelijk 8 en 24%. In de kalversector zijn de verschillen nog groter. In plaats van bij 1% moet nu 31% van de blankvleeskalverbedrijven in actie komen. Bij rosé-startkalveren gaat het om 71%, dat was eerder 13%. Bij afmestkalveren gaat het om 23%, dat was eerder 11%. In de melkveehouderij zijn er nauwelijks bedrijven in het actiegebied.

Per sector wordt een plan opgesteld om het antibioticagebruik te verlagen.

Voorlopige normen

De normen zijn gebaseerd op het antibioticagebruik in de verschillende sectoren. In de sectoren waar het gebruik zich normaliseert, wordt een aanvaardbaar niveau vastgelegd. Bij sectoren waar de spreiding in het gebruik tussen bedrijven nog heel groot is, worden voorlopige normen gesteld. Dit moet de achterblijvers eerst motiveren om het gebruik te verlagen. Als het per sector normaliseert, wordt een definitieve norm vastgesteld. De actiewaarde voor vleeskalveren zijn voorlopig vastgesteld op de eerdere signaleringswaarde.

SDa kondigde vorig jaar de aanscherping van het beleid aan. Daarnaast wordt per sector een plan opgesteld om het antibioticagebruik te verlagen. Hoewel het totale gebruik licht blijft dalen, stagneert het aantal bedrijven dat structureel nog te veel antibiotica gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.