Home

Nieuws 26 reacties

Boer haakt af bij te streng GLB

Boeren haken af bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als de basiseisen op gebied van leefomgeving, klimaat, volksgezondheid, dierenwelzijn en dier- en plantgezondheid te streng worden. Dat is de vrees die landbouwminister Carola Schouten uitspreekt.

Schouten heeft in grote lijnen aangegeven hoe zij het Nationaal Strategisch Plan (NSP) wil vormgeven dat in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor Nederlandse boeren mede bepaalt op welke manier ze beloond worden voor hun maatschappelijke diensten.

Schouten vreest dat het GLB zijn doel voorbij schiet als eisen aan boeren worden opgelegd die niet haalbaar zijn. Volgens haar dreigen boeren af te haken, omdat de voorwaarden te streng worden. En dan is het niet meer mogelijk met behulp van de voorwaarden en de steun de boeren te helpen bij het maken van een door haar gewenste omslag naar kringlooplandbouw.

Schouten zegt dat de lat voor boeren te hoog wordt om in aanmerking te komen voor steun. Er worden allerlei basiseisen gesteld. Boeren kunnen niet meer extra beloond worden als ze aan die eisen voldoen, maar ze kunnen wel gekort worden op hun toeslagen, als ze niet aan alle eisen voldoen. Schouten is – met een aantal andere Europese landen – van opvatting dat het over het algemeen effectiever is boeren te belonen dan te straffen.

Naast Europees ook nationaal geld voor klimaatbeleid

Het nieuwe systeem van toeslagen en ondersteuning wordt als een 3-lagenmodel gepresenteerd. De eerste laag is een basisinkomenssteun voor boeren die voldoen aan de minimumvereisten, daarbovenop komt een tweede laag met laagdrempelige en breed toegankelijke eco-regelingen en de derde laag wordt gevormd door agro-milieu-klimaat-maatregelen (het huidige agrarisch natuurbeheer met zwaardere maatregelen). De minister wil agrarische collectieven een grotere rol geven bij onder andere de ontwikkeling van de kringlooplandbouw, klimaatmaatregelen en eco-regelingen.

De minister is in gesprek met provincies en waterschappen om met eigen (nationaal) geld naast de Europese steun meer slagkracht te krijgen bij het klimaatbeleid.

De besteding van tenminste 2% van de inkomenssteun voor jonge boeren zal niet in de vorm van hectarepremies worden uitgekeerd, maar worden ingezet om jonge boeren te helpen bij de modernisering en verduurzaming van het bedrijf. De minister wil daarvoor meer besteden dan de Europees verplichte 2% van het budget.

Laatste reacties

 • deB.


  Bedrijf inrichten zodat je niet afhankelijk meer bent van die rotte toeslagen.

  Dus gewoon keihard nee zeggen! Het is een keer over en uit.... Laat de echt vervuilende sectoren maar eens aan de gang gaan ipv de meest groene sector

 • Attie

  de B, niet afhankelijk van maken..., maar wel gebruik van maken!

 • farmerbn

  Wat zou het mooi zijn als je niet meer als een schoothondje alles moet pikken wat de overheid wil.

 • Hilhorst100

  Landbouwminister speelt toneel, ze heeft er niets mee alleen een goed betaalde baan, Kijk maar naar haar voorganger, staat nu als zakkenvulster aan het hoofd van verkeer in Amsterdam, onder leiding van een niet gekozen vervloekte linkse burgemeester

 • agratax.1

  @deB. Je voorstel om de grote vervuilers aan te pakken is goed. Helaas is het eenvoudiger om de boeren die toch al afhankelijk zijn van "subsidie" potten en aan Nederland gebonden zijn door hun grond aan te pakken. De multinational kan bij te grote lasten druk de deur sluiten en elders op een andere locatie uitbreiden.
  Voor de Haagse regenten zijn boeren niet meer dan moderne slaven, die genoegen moeten nemen met hun financieele eisen en "milieu opdrachten". Vergoeding komt (hopelijk) later.

 • Maas1

  Zo is het agrotax die hele subsidie is een compensatie voor het goedkopen voedsel pakket. En drijft je in de handen van dwang,moderne slavernij.Je hebt niets meer te vertellen en onder tussen claimen ze je grond voor zgn. natuur en
  ( klompen) wandel paden.Het zgn parklandschap!

 • farmerbn

  Je kunt nog weg.

 • Maas1

  Ja farmerbn je kunt inderdaad nog weg,maar je kunt toch ook niet ontkennen dat we steeds meer geclaimd worden en in een dwangbuis gehesen worden,weg vrijheid.Europa prima maar dan wel drastische hervormingen,en stoppen met die eindeloze bemoeizucht.

 • farmer135

  Als de overheid het niet eist, eist de bank het wel

 • Jaap39

  Het is niet voor niets dat velen de sector verlaten. Zoals ook de titel van dit artikel aangeeft. Begrijpelijk ook trouwens.

 • rverheij

  Is er ook subsidie voor het gangbare gezinsbedrijf, die dreigen namelijk kopje onder te gaan onder al die duurzaame , kringloop, circulaire ideetjes

 • jjbm

  GLB wordt steeds meer chantagemiddel

 • melkveehouder .

  De hectarepremie kan niet laag genoeg zijn, die gaat toch naar de verpachter. Liever geen cent subsidie en vrij boeren. Niet langer chantabel voor overheden, rust in de kop en meer geld in het laatje.

 • klumperink

  Wil Nederland leefbaar en interessant blijven voor bedrijfsopvolgers, recreatie en duurzaamheid - dan moeten grote bedrijven uitgesloten worden van subsidies en overheidsgelden! Zeker ook overheidsinstellinge en pensioenfondsen. En zeker niet te veel eisen en verplichtingen , want dan kan en wil de jonge boer met een gezinsbedrijf het niet meer volhouden . DAG NEDERLANDSE VEEHOUDER !!!

 • koestal

  Hoe kom je dan nog aan opvolgers ?

 • koestal

  Carola heeft het eindelijk door.

 • koestal

  Niet alleen streng GLB beleid .maar ook streng beleid van de zuivelonderneming.

 • Jaap39

  Zie ook de bio discussie via RTL. Het negativisme Zit er overal zo enorm ingesleten....ga dat maar weer eens recht breien.
  Alleen enorme schaarste lijkt de Nederlandse landbouw nog te kunnen redden.

 • Mbmb

  Het gaat met glb net als met alles wat geld opbrengen kan, de boer de risico s en het werk, de verpachter de centen. Kijk maar naar alle grote verpachters, ook natuurmonumenten, die gewoon de pacht ophogen met de hectaretoeslag.

 • gjh

  tuurlijk haken we af we zijn het gezeik wat niet betaald wordt een keer zat !!

 • Attie

  De collectieven wordt het nieuwe speeltje van Carola, waterschap en provincie draaien de geldkraan open richting natuurinclusief..

 • Peerke1

  Allicht, wie wil er nog werken voor lekker eten en tegelijk voor een crimineel aangekeken te worden. Hier stoppen de boeren massaal.

 • 344412

  GLB is ook consumenten subsidie en dwangbuis voor boeren.

 • agro1

  in het stadsgewest West-Europa zal landbouw/veeteelt een steeds marginalere rol vervullen. feed the world and starve.

 • hollandagri

  Er moet een nietigheidsbeding in het GLB komen dat afspraken met derden niet tellen.

 • veldzicht

  Hier kunnen de boeren wel weigeren subsidie te ontvangen,als dat geld dan maar niet naar natuur gaat.Dan word je straks weg gekocht(en gepest) van je eigen geld.
  De milieu lobby loopt al jaren te azen op die centen.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.