Home

Nieuws 5 reacties

Geen eenduidige visie kringlooplandbouw

Zoveel boeren, zoveel ideeën over kringlooplandbouw, bleek tijdens een kringloopdiscussie op het departement.

Landbouwminister Carola Schouten heeft wel een begin gemaakt met de discussie over de kringlooplandbouw, maar hoe het eindpunt er uit zal zien is nog lang niet duidelijk. Donderdag kwamen ongeveer 100 boeren en andere betrokkenen naar het departement in Den Haag om met elkaar van gedachten te wisselen over de invulling van de kringloop.

Lees verder onder de tweet

Mensen op ministerie ‘onrustig’

Rob van Brouwershaven voert voor het ministerie de regie over de verdere uitwerking van de visie. Volgens Van Brouwershaven zijn veel mensen op het ministerie inmiddels wat onrustig geworden, omdat ook zij met de vraag zitten hoe de kringlooplandbouw kan worden gerealiseerd.

Geen eenduidige visie kringlooplandbouw

Vandaar dat ze boeren en andere betrokken hebben gevraagd mee te denken. Maar met het uitnodigen van zo’n 100 belangstellenden die op de een of andere manier hebben aangegeven betrokken te willen worden bij de uitwerking van de landbouwvisie, kwam er donderdag nog geen eenduidig beeld naar voren over de manier waarop de kringloop gestalte moet krijgen.

Lees verder onder de foto

Landbouwminister Schouten riep boeren op vooral te blijven meedenken over kringlooplandbouw: "We moeten er samen voor zorgen dat de land- en tuinbouw klaar zijn voor de toekomst, met perspectief en trots.” - Foto: Jan Braakman
Landbouwminister Schouten riep boeren op vooral te blijven meedenken over kringlooplandbouw: "We moeten er samen voor zorgen dat de land- en tuinbouw klaar zijn voor de toekomst, met perspectief en trots.” - Foto: Jan Braakman

Kringloopwijzer

De grootste gemeenschappelijke deler in de discussies in verschillende thematische groepen was dat er ongeveer zoveel kringlopen zijn als boeren.

Een van de deelnemers aan de discussie zei in elke regio van het land een andere invulling te zien. Boeren in het Zuiden omarmen de kringloopwijzer, boeren in het Noorden verafschuwen hem. “En als ik vanuit het midden van het land naar Zeeland rijd, passeer ik onderweg wel 50 mesttransporten. Hoezo kringloop?”

Schouten roept op tot meedenken

Minister Schouten, die kort meedeed aan enkele discussies, riep de deelnemers vooral op te blijven meedenken. “En geef het aan als er belemmeringen zijn. Daar kunnen we iets aan veranderen, of het in elk geval op de agenda zetten. We moeten er samen voor zorgen dat de land- en tuinbouw klaar zijn voor de toekomst, met perspectief en trots.”

Het ministerie zal volgende maand met een eerste aanzet komen voor de realisatie van de kringlooplandbouw. In het najaar wordt een manifestatie gehouden onder het motto: de staat van de kringlooplandbouw.

Laatste reacties

 • Attie

  In feite doet iedereen aan kringloop, de één heeft er alleen wat meer schakels voor nodig dan de ander.., en km...

 • agratax.1

  Heeft de politiek niet als eerste de kreet Kringloop landbouw de wereld in geslingerd? Zeker is dat ze nu de mond er vol over hebben, maar blijkbaar geen idee hebben wat het precies inhoudt. Nu moeten de boeren komen vertellen wat zij er onder verstaan en krijgen de beleidsmakers van 100 meedenkende boeren even zovele definities. Dus komt er straks een kringloop gedachte uit het ministerie met als onderbouwen "De boeren hebben dit als gemene deler aangegeven, m.a.w. niet zeuren, het is gemaakt volgens jullie eigen ideeen.

 • kanaal

  schouten haar beleid is anti kringloop, laat ons maar gewoon boer zijn en bemoei je niet overal mee.

 • melkveehouder .

  Kijk eens goed naar de foto. De lichaamstaal van de aanwezigen spreekt boekdelen!

 • Maas1

  Kringloop landbouw ach ach de hele bestaande regelgeving is daarin niet op toegespitst,het staat haaks op vooruitgang.Als voorbeeld van een kleine schakel in een geheel is het feit dat vele inmiddels al 11 jaar uit mest energie halen en kunstmestvervangers produceren en dit voornemens waren dit tot 2030 te handhaven.Vele zetten hun mest af in bewerkte vorm round the globe. Dergelijke activiteiten worden ondergeschikt gemaakt in dit geval aan derogatie.Ik moet nota bene enkele € 100.000 op tafel leggen om hier mee verder te gaan, voor derogatie stront waar we niets mee te maken hebben via de schotten.Door de hoge gehaltes worden ook wij weg gesaneerd.Mest die nota benen niet eens op Nederlandse boden viel,viel ja want dat gaat veranderen in valt.Dit feit heeft nog een uitwerking door deze te koppelen aan derogatie vervalt ook de 100 % verwerkingsplicht en kan de mest rechtstreeks in onverwerkte vorm af gezet worden op de al volle mestmarkt.Men wil graag pluimveemest zie daar u helpende vooruitziende hand van u wetgever!
  Kringloop, zorg eerst maar eens voor wetgeving die werken als stimulerings regel i.p.v. achterdocht en verkramptheid. Regeren is vooruitzien en stimuleren! Voordat we verder gaan met verdere lucht fietserij,wij hebben het geprobeert maar worden genadeloos afgestraft! Volgende boer of sector graag! Er is geen mestprobleem men creëerd bewust een mest probleem,zo zit het en niet anders!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.