Home

Nieuws 1 reactie

POV en LTO: advies geurhinder niet concreet genoeg

Het advies van de Commissie Geurhinder Veehouderij (CGV) biedt nog geen werkend perspectief.

Dat melden POV en LTO Nederland in een reactie op het adviesrapport van de CGV in opdracht van het ministerie van I&W.

POV en LTO vinden dat het advies over toekomstig robuust geurbeleid onvoldoende concreet is om in te schatten of dit leidt tot een werkend perspectief voor gebruikers van gecombineerde luchtwassers.

Monitoring van geurhinder

Ten eerste zijn POV en LTO voorstander van monitoring van geurhinder op basis van metingen, zodat feitelijke overlastsituaties kunnen worden aangepakt. Volgens de organisaties mist echter een advies van de CGV met meer sturing voor de invoering van een nieuwe werkwijze. Geur is namelijk complex. Meetmethoden staan vooralsnog in de kinderschoenen.

De tweede aanbeveling van de commissie is dat er meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers moet komen. Volgens POV en LTO heeft de staatssecretaris vorig jaar WUR al opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar luchtwassers, en voldoet hiermee aan deze aanbeveling. Eind 2019 worden de onderzoeksresultaten verwacht. POV en LTO staan aan de zijlijn.

Ingrijpen in bestaande situaties

Ten derde moeten gemeenten meer ruimte krijgen om gebiedsgericht naar oplossingen te zoeken en daarbij in te grijpen in bestaande situaties. POV en LTO missen in het rapport wat de nieuwe Omgevingswet hierin kan betekenen. Aan het gebiedsgerichte beleid wordt al invulling gegeven via de zogenaamde warme sanering van varkenshouderijen en het eindigen van de gedoogstoppersregeling op 1 januari 2020. POV en LTO vinden dat bedrijven die de meeste overlast geven voor hun omgeving als eerste in aanmerking moeten komen voor deelname aan deze regeling.

Lees ook: Mogelijk overheidsingrijpen bij bestaand bedrijf om geur

Eén reactie

  • melkveehouder .

    Zelden een artikel gelezen wat zo uitblinkt in het bezigen van holle woorden.


Of registreer je om te kunnen reageren.