Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:25 mrt 2019

Nieuw pachtbeleid: nieuwe langdurige pachtvorm

De introductie van een nieuwe, langlopende pachtvorm en ontmoediging van kortdurende pacht. Dat zijn 2 belangrijke punten in het nieuwe pachtbeleid. Daarnaast moeten verpachters meer mogelijkheden krijgen om eisen te stellen aan goed bodembeleid. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze de hoofdlijnen van het nieuwe pachtbeleid beschrijft.

De belangrijkste ‘wens’ van de minister is om de maximale termijn van kortdurende, liberale pacht te schrappen. Hiermee ontstaat een nieuwe vorm van langdurige pacht, die de nieuwe standaard moet worden. “We zoeken naar een evenwicht waarbij het voor de verpachter aantrekkelijk blijft om grond te verpachten voor een langere periode, wat de boer ten goede komt. Het doel is om de positie van de boer binnen pacht te versterken, met name voor de jonge boer”, aldus minister Schouten in een toelichting aan Boerderij.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) - Foto: ANP
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) - Foto: ANP

In deze nieuwe pachtvorm zijn pachters en verpachters vrij om de prijzen onderling af te spreken. Hiermee zou het volgens Schouten voor verpachters aantrekkelijker worden om langlopende pachtcontracten te sluiten. “Hier kunnen ook vormen van regulering voor komen. Bijvoorbeeld over de percentages waarmee de prijzen mogen stijgen, maar minder zwaar gereguleerd dan bij reguliere pacht”, aldus de minister.

Daarnaast moet kortlopende pacht ontmoedigd worden. De minister geeft nog geen concrete maatregelen om dit te bereiken. Enkele voorbeelden die zij noemt zijn maximale prijzen, een prijstoets of een aanbiedingsplicht aan de zittende pachter.

Meer ruimte voor eisen van verpachters aan bodembeleid

Volgens Schouten hebben verpachters op dit moment weinig mogelijkheden om eisen te stellen aan goed bodembeleid. Dat moet anders volgens de minister. “Deze mogelijkheden moeten worden vergroot zonder dat dit betekent dat verpachters op de stoel van de pachter gaan zitten”, aldus Schouten in de brief.

Het is wettelijk geregeld dat de bodem in dezelfde staat moeten worden opgeleverd, maar dat is in de praktijk moeilijk te handhaven, aldus de minister. Daarom moet de verpachter meer mogelijkheden krijgen om de pachter aan zijn afspraken te houden. Om te kunnen vaststellen wat de kwaliteit van de bodem is en hoe die zich heeft ontwikkeld, wordt gewerkt aan een meetinstrument om de kwaliteit van de bodem te meten.

Reguliere pacht blijft, pachtnormen mogen minder wijzigen

Schouten wil de reguliere pacht in stand houden. Deze pachtvorm biedt pachters rechten waar ze niets aan wil veranderen. Wel wil ze kijken of er mogelijkheden zijn om de grote veranderingen in de pachtnormen te verkleinen. Hoe precies, kon ze nog niet zeggen. Over deze fluctuaties is onvrede bij zowel pachters als verpachters. De pachtnormen worden berekend op basis van wat verdiend is door landbouwbedrijven in het betreffende pachtgebied. De pachtnormen worden elk jaar vastgesteld en zijn gebaseerd op een periode van 5 jaar.

Ook de teeltpacht blijft bestaan. De loopbaanpacht wordt nieuw geïntroduceerd. Bij deze pachtvorm duurt een contract ten minste 25 jaar en de looptijd wordt aangepast aan de leeftijd van de pachter. Dat betekent dat de looptijd eindigt rond het bereiken van de AOW-leeftijd.

Laatste reacties

 • koeien15

  Hoe kan ik in nederland overleven als iemand mij dat kan vertellen hoor ik dat graag.als niet mag bepalen wat je mag vragen wat voor een pachtprijs je wild.

 • info36

  Klinkt goed dit. Eindelijk iets positiefs.

 • wwesselink1

  En Hup weer 100 banen gecreëerd alleen al om zo’n gedrocht in stand te houden. Reguliere pacht blijft verder uitsterven en de overige pachtvormen onwerkbaar maken. Wat een uitkomst na 10 jaar polderen over pacht....😳☹️
  En niet te vergeten: de jaarlijkse verpachtersbelasting, net verhoogd naar 1,6% van de grondwaarde.
  Daar zijn de pachters niet mee bekend, kan niet waar zijn denken die. Zoveel pacht als de jaarlijkse verpachtersbelasting is , kan of wil ik echt niet aan pacht betalen hoor!

Of registreer je om te kunnen reageren.