Home

Nieuws

Meer geld om wateroverlast te voorkomen

Waterschappen gaan de komende jaren zo’n € 100 miljoen per jaar meer investeren.

Dit komt door de gevolgen die de klimaatveranderingen voor het waterbeheer met zich meebrengen. Zo kunnen zij inspelen op de gevolgen van klimaatverandering en deze beperken.

Waterschappen heffen eigen belastingen. Hiermee zorgen zij voor de dijken en schoon water, maar ook om te kunnen investeren in ontwikkelingen die nodig zijn bij extreem weer en bijvoorbeeld bodemdaling. Gegevens van de waterschappen laten zien dat zij samen gemiddeld € 1,5 miljard per jaar zullen investeren van 2019 tot 2022. Dit is zo’n € 100 miljoen per jaar hoger dan de plannen die vorig jaar werden gemaakt.

Klimaatneutraal in 2025

De Unie van Waterschappen heeft een ambitieus klimaat- en energiebeleid opgesteld. De sector wil klimaatneutraal zijn in 2025. Op deze manier levert de sector een belangrijke bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord dat nog zal worden afgesloten. Dat zegt Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “Zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen me de kraan open”, legt hij uit.

Productie biogas

De waterschappen willen vooral investeren aan de watersystemen om wateroverlast te voorkomen. Ook in het zuiveren van rioolwater wordt geïnvesteerd. Dit is geschikt om duurzame energie op te wekken. Bij de zuivering van water komt slib vrij. Hiermee kan biogas geproduceerd worden. Ook willen waterschappen met innovatieve technieken stoffen, zoals fosfor en cellulose terugwinnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.