Home

Nieuws 7 reacties

Bedenkers Brabants veebeleid verliezen zetels

Wat betekent de verkiezingsuitslag voor belangrijke landbouwonderwerpen? Uiteraard hangt veel af van de collegevorming in de provincies. Daar zullen veehouderijbeleid, zonnepanelen en veenweidebeleid zeker in voorkomen.

De Brabantse coalitie waaronder het aangescherpte veehouderijbeleid in de provincie tot stand kwam, heeft na de verkiezingen geen meerderheid meer. De politieke partijen van de 2 gedeputeerden die de verduurzamingsplannen voorstelden, leverden fors zetels in: SP verloor 4 zetels en D66 verloor er 2. Noord-Brabant had een coalitie die bestond uit VVD, SP, D66 en PvdA. De 4 partijen verloren samen 7 zetels. De VVD blijft de grootste partij met 10 zetels, gevolgd door Forum voor Democratie (FvD) met 9 zetels.

Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde van Landbouw, Anne-Marie Spierings (D66) en Milieu, Johan van den Hout (SP), waren verantwoordelijk voor de verduurzamingsplannen in de Brabantse veehouderij. De VVD werd destijds door de oppositie verweten geen oog te hebben voor de boerenbelangen en de sector in de afgrond te laten storten. Het CDA, de grootste tegenstander van de versnelde verduurzamingsplannen, kreeg van de coalitiepartijen het verwijt dat in de jaren dat de partij ‘aan de macht’ was, niets te hebben gedaan aan de alsmaar toenemende stikstofdepositie.

FvD wil landbouw ‘ruimte’ geven

De VVD blijft achter het aangescherpte veehouderijbeleid staan, zo staat in het verkiezingsprogramma. De lijsttrekker van het Brabantse FvD, Eric de Bie, liet in een kort interview met Omroep Brabant weten dat de landbouwsector de ruimte moet krijgen ‘waar dat kan’. Hij noemt de sector zo belangrijk dat er voorzichtig mee omgegaan moet worden. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat dat de partij het nieuwe pakket van maatregelen wil herzien, met specifieke aandacht voor onrealistische deadlines. Maar dat er grote veranderingen komen lijkt niet realistisch, gezien de opstelling van de VVD.

Windmolen, zonnepanelen en vergisters, in wiens achtertuin?

Elke provincie heeft een doelstelling om een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Niet alle partijen zijn hier even enthousiast over.
Veel plattelandsbewoners redeneren hier volgens het nimby (not in my backyard) principe. De meeste mensen zijn voor windmolens, zonneweides of biovergisters, maar niet in de eigen omgeving.
Energietransitie
Het CDA, grootste partij in Friesland, Overijssel, Zeeland en Limburg, vindt het belangrijk dat de provincies haar verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie. Kanttekening hierbij is wel dat alles ‘voldoende maatschappelijk draagvlak’ moet hebben. Dit kan leiden tot lange beslisprocedures.
Windparken
VVD, grootste in Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant, vindt het belangrijk dat de energietransitie wel betaalbaar blijft. VVD is geen voorstander van subsidies en wil provinciaal vooral inzetten op innovatie, zonder zich vast te pinnen aan 1 vorm van duurzame energie. Windparken wil de liberale partij eigenlijk niet op land, liever op zee, maar dat wordt niet door provincies bepaald.
Zonneparken
Forum voor Democratie, vanuit het niets grootste partij in Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, is fel tegen alles wat met de energietransitie te maken heeft. Zonnepanelen en windmolens zijn duur en leveren te weinig op, is de redenering. Bovendien zorgen windmolens voor veel slachtoffers onder de vogelpopulatie, aldus FvD. Dus nieuwe windmolens, of zonneweiden, zullen mogelijk minder snel verschijnen in die regio’s, uiteraard mede afhankelijk van de coalitievorming.

Lees verder onder de foto.

VVD is geen voorstander van windmolens op het land - Foto: Koos Groenewold
VVD is geen voorstander van windmolens op het land - Foto: Koos Groenewold

Forum sterk in veenweideprovincies, inzet nog onduidelijk

Eind 2018 diende Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een notitie in om de veenbodemdaling tegen te gaan.
In deze provincie is Forum voor Democratie (FvD) nu de grootste partij, net als in Zuid-Holland. In de andere provincies met veel veenweide, Utrecht en Friesland, is Forum bij de grootste 3 partijen geëindigd. Wat dit voor de veenweiden betekent, is nog niet te zeggen. De partijleden van FvD zijn nog onbekenden voor andere partijen. Voor hun standpunten, en dus de plannen voor veenweidegebieden, geldt hetzelfde.
Veenweide
Marten Dijkstra staat derde op de lijst van VVD Friesland. Dijkstra is, al kijkend naar de laatste prognoses, tevreden met het resultaat. CDA staat hierin bovenaan met 8 zetels, PvdA en FvD hebben er beide 6 en VVD staat vierde met 4 zetels. “We hopen op nog een zetel erbij, dan hebben we er 5”, aldus Dijkstra. Wat deze uitslag voor de veenweiden betekent, is voor Dijkstra nog niet duidelijk. “De veenweidediscussie is te groot om te falen. Ik heb er vertrouwen in dat we, met alle kennis die we hebben hierover, het eens kunnen worden.” Het liefst ziet Dijkstra dat de partijen hierover in gesprek gaan. “De toekomst van veel bedrijven staat op het spel.”
Drainage
Hier sluit Willemien Koning van het CDA in Noord-Holland zich bij aan. “Boeren hebben baat bij onderwaterdrainage en niet bij het vernatten van veenweide.” Het belang van bewoners is belangrijk volgens Koning.
Koning wijst erop dat FvD minder aandacht wil geven aan het milieu. Mogelijk betekent dit een rem op regelgeving voor bijvoorbeeld vernatting, wat voor boeren gunstig uit zou kunnen pakken.

Medeauteurs: Marleen Purmer en Lydia van Rooijen

Laatste reacties

 • .....

  Zou mooi zijn als er een wat realistischer beleid komt door FvD

 • draaier

  VVD houdt vast aan de afspraken, maar niet om milieutechnisch redenen. Dat staat ook in hun verkiezingsprogramma. VVD wil de stikstofruimte benutten voor andere industrieën. Wil VVD de afspraken handhaven, dan zal het Groen Links in de coalitie moeten trekken, maar die willen weer geen groei van de industrie en zeker niet van Eindhoven Airport. Dus daar gaat VVD haar zin niet krijgen. Resteert CDA en FVD met acceptatie van verschuiving de deadlines. Ik verwacht dus wel degelijk grote aanpassingen, tenzij VVD over links wil regeren

 • boerkebrabant

  klopt als en bus draaier

 • john***

  goede analyse van draaier.

 • bankivahoen

  Spierings en v Hout zijn klaar met hun destructieve agri beleid. Rest de vraag hoe andere partijen de rokende puinhopen van hun beleid omzetten in menswaardige regelgeving, dwz ruimte voor diegenen die doorgaan en warme sanering voor stoppers. Hopelijk pakt men door en gunt men niet alleen de varkenshouderij een nette stoppersregeling maar dan ook alle dierlijke sectoren .

 • agratax.1

  D e eerste kamer heeft zijn eigen taak en dat is niet direct besturen, maar controleren of de Tweede Kamer geen stomme wetten en regels wil invoeren. Maar in de provincies ligt het gelukkig anders en daar moeten nieuwe besturen worden gemaakt, waarbij de grootste partij(en) het voortouw doorgaans nemen en dan zou FvD wel eens een grote inbreng kunnen hebben. Voor mij mag het klimaat beleid wel langzamer worden ingevoerd met als uitgangspunt CO2 minderen van begin tot eind productie proces en tegelijk energie zekerheid garanderen tegen de laagste kosten. Ik denk dat als mijn uitgangspunten worden gehanteerd er van zonnepanelen en windturbines weinig overblijft en we uit komen bij Kernenergie als minst vervuilende met de grootste zekerheid van 7 X 24 per week energie.

 • koestal

  gauw weer verkiezingen.hoop ik

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.