Home

Nieuws 1 reactie

Schouten: Provincie gaat over uitkering wolvenschade

De aanpak van de wolf en de uitkering van een eventuele schadevergoeding is een zaak van de provincies.

Dat zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had de minister gevraagd om een reactie op de stelling van de directeur van de Jagersvereniging in het televisieprogramma Nieuwsuur dat jagers moeten worden schadeloosgesteld. De jager redeneert schade te lijden doordat de wolf een deel van de dieren vangt, die anders door de jagers zouden zijn ‘geoogst’.

Bedrijfsmatig gehouden dieren

De minister meldt dat “in het algemeen alleen bij bedrijfsmatig gehouden dieren aan de ondernemer een tegemoetkoming in de schade wordt verleend als die schade door een beschermde diersoort is veroorzaakt”.

Wolvenplan

In Europa gaan landen verschillend om met het oprukken van de wolf, schrijft minister Schouten in antwoord op Kamervragen van PvdD. De meeste landen hebben een wolvenplan, waarmee wordt gezorgd voor een gunstige wolvenstand en de omgang met conflicten.

Afschot soms toegestaan

In verschillende Europese landen gaan stemmen op om de populatie van wolven te beheersen, onder andere met afschot. Volgens minister Schouten hoeft dit niet te leiden tot het teniet doen van de inspanningen die gedaan zijn om de wolf weer in Nederland te krijgen. Afschot van wolven kan soms worden toegestaan, als dieren gevaarlijk gedrag vertonen naar mensen of hondsdol zijn geworden. In Nederland zijn 10 verschillende wolven vastgesteld. Schouten heeft geen aanwijzingen dat er in Nederland wolven zijn uitgezet.

Eén reactie

  • ENDE902

    Geldt dat ook voor wolven in schaapskleren?

Of registreer je om te kunnen reageren.