Home

Nieuws 2 reacties

Ook pachters in protest tegen fiscus

Na de verpachters komen nu ook de pachters in het geweer tegen veranderingen in de fiscale behandeling van pacht.

Pachtersbond BLHB tekent bij staatssecretaris Snel (Financiën) en minister Schouten (LNV) bezwaar aan tegen de verhoging van de belastbare waarde van verpachte grond, en tegen veranderingen rondom het zogeheten pachtersvoordeel. De maatregelen maken volgens voorzitter Piet van der Eijk pacht minder aantrekkelijk.

Hogere belastingaanslagen

Voor belastingjaar 2018 is de belastbare waarde van verpachte grond verhoogd van 50% naar 60% van de marktwaarde, maakte de Belastingdienst vlak na nieuwjaar bekend. Particuliere verpachters moeten daardoor meer belasting betalen over inkomen in box 3. Ook zijn de normwaarden voor 66 gebieden verhoogd. Omdat het belastingtarief in box 3 eerder al was verhoogd, krijgen verpachters nu hogere belastingaanslagen. De belastingverhoging raakt de pachters niet rechtstreeks. Toch tekent de BLHB bezwaar aan, want ze is bang dat verpachten hierdoor minder aantrekkelijk wordt voor grondeigenaren.

Pacht in familieverband minder aantrekkelijk

Veranderingen in het zogeheten pachtersvoordeel maken volgens BLHB pacht in familieverband in het kader van bedrijfsovername minder aantrekkelijk. Pachtersvoordeel heeft de pachter als hij of zij grond van de verpachter koopt voor minder dan de marktwaarde. Dit (belastbare) voordeel kon tot voor kort worden doorgeschoven naar de opvolger. Maar dat wordt afgeschaft. Gebeurde het binnen familieverband, dan werd het voordeel niet belast. Dit zogeheten tweede pachtersvoordeel is eveneens afgeschaft. Er is een overgangsregeling tot 30 juni dit jaar.

Kritiek op onderzoek

Net als de verpachters hebben de pachters veel kritiek op het onderzoek van Wageningen Economic Research van vorig jaar, dat dient als onderbouwing van de fiscale wijzigingen. Vorig jaar is dankzij effectieve lobby de wijziging voorkomen, maar nu heeft de Belastingdienst toch gekozen voor aanpassing, volgens de pachtersbond zonder te communiceren met de sector.

Minister Schouten heeft onlangs toegezegd dat ze voor april de Kamer zal inlichten over herziening van het pachtbeleid. Daarbij wil ze inzetten op duurzaam bodembeheer en op langduriger relaties tussen verpachters en pachters.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • kanaal

    uiteindelijk betaalt de pachter, gewoon een ordinaire belastingverhoging van dit kabinet.

  • hoevedako

    Maar ook opvolging wordt hierdoor weer moeilijker gemaakt

Of registreer je om te kunnen reageren.