Home

Nieuws 12 reacties

Loterijgeld voor zoutwaterproject Holwerd aan Zee

Het zoutwaterproject Holwerd aan Zee krijgt een donatie van € 15 miljoen van de Postcodeloterij.

De geldstroom loopt via Vogelbescherming Nederland die de bijdrage een baanbrekende stap voor mens en natuur noemt. Dat maakte de Vogelbescherming bekend.

Het project moet de Waddenzee weer verbinden met het achterland via een opening in de dijk bij het Friese dorp Holwerd. Inmiddels is er circa € 35 miljoen beschikbaar voor het project, waarvan de eerste fase circa € 65 miljoen gaat kosten. Voor de realisatie is in eerste instantie 35 hectare landbouwgrond nodig die binnendijks ligt. Via een sluis in de dijk wordt zout water binnengelaten en dat moet uiteindelijk een soort getijdenmeer opleveren.

Lees verder onder de film.

LTO stelt voorwaarden

Voor LTO Noord is duidelijk dat de plannen nu steeds reëler worden. Maar de suggestie van de Vogelbescherming dat in 2020 al begonnen kan worden noemt Tineke de Vries van Regio Noord wel ‘heel voorbarig, zeker als je het goed wil voorbereiden en goed wil regelen voor de boeren in de omgeving’. LTO heeft 2 voorwaarden voor realisatie. In de eerste plaats compensatie in land of geld voor boeren in het gebied. “Bij die compensatie hoort ook structuurverbetering wat ons betreft”, aldus De Vries. De tweede voorwaarde is dat er een gedegen onderzoek komt naar de gevolgen van de inlaat van zout water. “Niet alleen de consequenties van het plan, maar ook moet duidelijk zijn hoe het plan er precies uit gaat zien en er moet een goede nulmeting komen.”

Marco Verbeek van Holwerd aan Zee wijst op samenwerking met boeren om de verzilting in beeld te brengen. Dat is in mei 2018 aangekondigd, maar volgens De Vries is alleen de de eerste fase gestart en moeten de echte metingen nog beginnen.

Betrokken boeren

Een van de boeren in de directe omgeving reageert enigszins sceptisch op de juichende berichten die nu de ronde doen. Volgens Marianne van der Bos zijn ze nog niet benaderd, terwijl ze wel grond in het gebied hebben liggen. Plannen voor de regio ziet ze op zich als een positieve ontwikkeling, maar ze vreest wel de gevolgen van het zoute water voor de teelt van uien, pootaardappelen en ander gewassen.

Minister Schouten heeft vorig jaar al geld toegezegd voor het project Holwerd aan Zee als onderdeel van het regiobeleid voor Noordoost Friesland. Ze omschrijft het als een plan voor recreatie en toerisme, dat moet worden uitgevoerd ‘met respect voor natuur en perspectief voor de aanwezige landbouw’. Het geld kwam beschikbaar in het kader van het regiobeleid van het kabinet.

Lees verder onder de tweet.

Landbouwgrond omzetten in natuur

In de Tweede Kamer is steun voor de ontwikkeling van het plan, ook al wordt er landbouwgrond opgeofferd. CDA-woordvoerder Jaco Geurts, die zich normaliter verzet tegen het omzetten van vruchtbare landbouwgrond in natuur, zegt dat dit plan erop is gericht onder andere de werkgelegenheid in het gebied een impuls te geven. Dat ondersteunt hij. Daarbij komt dat ‘een deel van de gronden door kwel toch al minder productief is’ volgens Geurts.

Leefbaarheid

VVD’er Arne Weverling beoordeelt het plan Holwerd aan Zee als een ‘een innovatief plan waarmee er een verbinding ontstaat tussen de Waddenzee en het dorp Holwerd. Het krimpgebied krijgt hierdoor weer aantrekkingskracht. Dit is goed voor de woningmarkt en voor het toerisme’. Weverling zegt dat bij de uitvoering van het plan zorgvuldig met de landbouwsector moet worden omgesprongen.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “Holwerd aan Zee is een project dat niet alleen kansen biedt voor de natuur, maar ook voor de leefbaarheid, de economie én de landbouw. Een van de initiatiefnemers is zelf teler van pootgoed. Holwerd aan Zee is een project dat samen mét de boeren wordt vormgegeven. Niet voor niets is de landbouw een van de pijlers van het project: boeren moeten er ook profijt van hebben.”

Medeauteur: Jan Braakman

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • koestal

  Met boeren wordt nauwelijks rekening gehouden.

 • koestal

  Wakker Dier wordt ook gesteund door de Postcodeloterij,dus ze komen steeds meer in het vaarwater van de boer.

 • Jan-Zonderland

  Steeds als je denkt het kan niet dwazer dan komen er toch weer mensen die het toch presteren.

 • Tinus1

  Echt! leren die gasten het nu nooit....hoeveel van zulke onzinprojecten zijn er al geweest en totaal mislukt?? De blauwe stad...., Het zwin, golfbanen enz. overal moet eerst dik, dik geld bij en uiteindelijk lukt er een keer iets. Als men denkt dat dit een banenmotor is?! Eén keer is er werk voor de aanleg, en de volgende 50 jaar voor de jeugd om aan de kassa te staan of papierprikken in het seizoen. Ik denk dat het land zoals het er nu ligt primair en secundair meer arbeid verschaft en inkomen geeft dan als je al die miljoenen erin pomp en het tot een speeltje maakt van de grachtengordel.

 • pinkeltje

  De eerste fase kost maar 65 miljoen...… En wat zal het daar mooi worden!

 • ghsmale

  Zoet water is schaars op deze planeet,
  jammer dat ze dat niet willen inzien.

 • farmer135

  Het grootste deel van het aardoppervlak bestaat al uit zout water, verzilting is juist een probleem.

 • Pietmaarten

  Ach we hebben de Zuiderzee gedempt,nu heet het IJsselmeer.eerst land winnen en nu weer land terug geven aan de zee.Moet nu eenmaal geld kosten om aan zee te kunnen wonen 65miljoen .

 • ENDE902

  Boeren en zout water, dat is toch net zoiets als boeren en Animal Rights.

 • Jan-Zonderland

  Eemn van de initiatiefnemers zou een pootgoedboer uit het gebied zijn. Je vraagt je af wat zo'n man bezielt. Ik denk dat geld daar een grote rol in speelt.
  En dan de argumenten werkgelegenheid en toeristme. Wat een godspe. Ja werkgelegenheid voor een stuk of 100 zelfbenoemde "onderzoekers" die het ene waardeloze rapport na het andere produceren en zo hun eigen dik betaalde baantje in stand houden. Dat een lto uberhaupt mee wil praten over een dergelijk stompzinnig plan geeft je wel te denken. Totaal de weg kwijt. Het heeft even geduurt maar de effecten van het legaliseren van drugs in Nederland begint nu toch zijn zure vruchten af te werpen. Ik zou zeggen mensen begin eert maar met Amsterdam onder water te zetten. Getijden in de grachten, moet toch ook heel mooi zijn.

 • Eppie113

  En als je zonnepanelen op landbouwgrond wilt zetten zeggen ze dat de grond voor voedselproductie beschikbaar moet blijven.........

 • Mtswie

  ppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrr koekoek koekoek pppppppppppppprrrrrrrrrrrr.

  Net zo gek.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.