Home

Nieuws 1 reactie

Provincie Gelderland wil met boeren om tafel

Provinciale Staten van de provincie Gelderland willen keukentafelgesprekken met boeren aangaan.

Provinciale Staten van de provincie Gelderland willen keukentafelgesprekken met boeren aangaan. Een breed gesteunde motie over het voeren van de keukentafelgesprekken met agrariërs is tijdens de Statenvergadering van 13 november aangenomen. Dat meldt provincie Gelderland.

De toekomst op tafel

Boeren en de overheid hebben veel met elkaar te maken. Zo is er veel regelgeving die voor onzekerheid zorgt, beseft provincie. Bijvoorbeeld bij mogelijke financiering bij bedrijfsuitbreiding. Ook kampen veel boeren volgens de provincie met zorgen over de bedrijfsopvolging. Juist hiervoor willen de Gelderse Staten dat het College zich inzet voor de keukentafelgesprekken over de toekomst, economische activiteiten en de verhouding tussen natuur en landbouw.

Moties en onzekerheid

De keukentafelgesprek-motie is een van de 17 moties die de fracties indienden bij de bespreking van de begroting 2020. Gedeputeerde Markink ging in op alle moties en benoemde de toegenomen dynamiek en onzekerheid in de maatschappij. Als voorbeeld noemt hij de stikstofdiscussie, de toekomst van boerenbedrijven, PFAS en de woningbouw. “Dat vraagt om snel en zorgvuldig handelen en leiderschap van ons”, aldus de gedeputeerde.

Eén reactie

  • Zuperboer

    Handen af van de latente ruimte.

Of registreer je om te kunnen reageren.