Home

Nieuws

Zorgen effecten biomassacentrales op volksgezondheid

Onder verschillende GGD’s leven zorgen over de gezondheidsrisico’s die mogelijk worden veroorzaakt door de uitstoot van biomassacentrales.

In een brief gericht aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat roept een tiental regionale GGD’s Wiebes op meer aandacht te hebben voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de uitstoot van biomassacentrales. Het grootschalig gebruik van dergelijk centrales is onderdeel van de uitvoering van de klimaatplannen van het kabinet. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) acht meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van energieopwekking via biomassacentrales noodzakelijk.

Geen vergunningprocedure

Johan Vollenbroek de voorman van Mobilisation for the Environment (MOB) is het met name oneens met de oprichting van relatief kleine biomassacentrales middenin woonwijken. Volgens hem worden er voor dergelijke kleine centrales vaak geen vergunningprocedure gevolgd. Vaak is het een kwestie van een aanvraag indienen bij de overheid en vervolgens kan de bouw beginnen. Die bouw kan plaatsvinden zonder rookgasreiniging. Dat is zowel slecht voor het klimaat als voor de volksgezondheid, aldus Vollenbroek.

Twijfels over duurzaamheid

Naast van de mogelijke effecten op de gezondheid is er ook grote twijfel over het duurzame karakter van biomassacentrales. Onlangs sprak een aantal vooraanstaande Europese wetenschappers verbonden aan de Europese koepelorganisatie voor de wetenschap EASAC zich daarover al uit. Zij stellen dat het op grote schaal hout verbranden in plaats van steenkool op de korte termijn zorgt voor een verhoging van de CO2-uitstoot.

Of registreer je om te kunnen reageren.