Home

Nieuws

Schap controleert slootonderhoud met satellietbeelden

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat dit najaar het schoonmaken van sloten controleren met satellietbeelden.

Redenen voor de controle met satellietbeelden zijn besparingen in tijd en geld. WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat deze nieuwe werkwijze hanteert.

‘Digi-schouw’ is efficiënter

Ieder jaar controleert het waterschap 8.000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt door eigenaren en onderhoudsplichtigen (gemeenten en argrariërs). Het gaat om een totale lengte van 2.500 kilometer. Voorheen werden deze checks handmatig gedaan, wat veel inzet en tijd vergde van veel medewerkers. Met satellietbeelden (‘digi-schouw) hoeft alleen nog op punten in het veld gecontroleerd teworden die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.

Controlebeeld eind oktober – half november

In de periode tussen eind oktober en half november maakt een satelliet foto’s van het hele werkgebied. Sloten waar volgens het computerprogramma veel begroeiing in het water staat, worden als ‘niet schoon’ beoordeeld. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van deze sloten ontvangen een brief met het verzoek om alsnog de sloot te onderhouden.

De resultaten uit een proef vorig jaar op een klein gebied laten zien dat het systeem goed werkt. Dat gaan we nu toepassen op ons hele werkgebied

Waterschaps-bestuurslid Herman Odink

Bestuurslid Herman Odink is tevreden over het systeem: “De resultaten uit een proef vorig jaar op een klein gebied laten zien dat het systeem goed werkt. Dat gaan we nu toepassen op ons hele werkgebied. Dat is spannend, maar ook ontzettend leuk.”

Controle is noodzakelijk

Het schap controleert ieder jaar rond deze tijd al of de schouwsloten goed zijn schoongemaakt. Achterstallig onderhoud kan namelijk leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water. De sloten werden voorheen gecontroleerd door circa 60 werknemers, die met Ipads in ongeveer een week tijd het onderhoud in kaart brachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.