Home

Nieuws 61 reacties

Remkes: haast maken met sanering

Voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek roept het kabinet op om haast te maken met de besluitvorming over de sanering van de veehouderij rondom Natura 2000-gebieden.

Remkes: “Als je als kabinet wilt uitkopen en warm saneren, begin er dan snel mee. Als je het beleid nu niet op de rails zet, zijn de komende maanden verloren tijd. De urgentie is groot en het zijn gecompliceerde processen”, zegt Remkes tijdens een technische briefing over zijn rapport in de Tweede Kamer. Remkes verwacht niet dat de warme sanering veel ruimte zal bieden op de zeer korte termijn. “Maar als het kabinet niets doet en op zijn handen blijft zitten, dan lost dat ook niks op”, aldus Remkes.

Gebiedsgerichte maatregelen

Sanering van de veehouderij rondom stikstofgevoelige gebieden en maatregelen in het verkeer zijn desondanks bedoeld voor de korte termijn. Die termijn typeert hij als een jaar. Hij waarschuwt er wel bij dat het van groot belang is dat er gebiedsgerichte maatregelen worden genomen. “Het is een illusie om te denken dat je dit probleem vanuit de Haagse cockpit in kaart kunt brengen en zo alle problemen op de werkvoer kunt oplossen vanuit de Haagse commandotoren”, aldus Remkes. Als voorbeeld noemt hij het verschil in het effect van bedrijven als ze in of op 5 kilometer afstand van een natuurgebied zitten.

Natuurgebieden schrappen lost geen donder op

‘Noodwet lost niks op’

Volgens Remkes lost een noodwet, zoals VNO-NCW voorstelt, op de korte termijn niets op. “Dat is in feite je kop in het zand steken. Daar zijn de problemen ook te groot voor. Wetgeving kost tijd. Onze belangrijkste boodschap is: maak ruimte!” De suggestie om natuurgebieden te schrappen wijst Remkes eveneens hartgrondig van de hand. “Dat lost geen donder op.”

Het instellen van een drempelwaarde is volgens de commissie op termijn wel mogelijk, mits daar een ecologische onderbouwing voor is. Dat zou juridisch gezien ook zonder PAS kunnen.

Vergunningen

Remkes zegt dat het niet nodig is dat het hele land nu op slot zit. “Bestuurlijk Nederland leunt op dit moment in belangrijke mate achterover. Dat is in veel gevallen niet nodig. Vergunningsprocedures kunnen in veel gevallen gewoon ter hand worden genomen. “Ook de versterkingsmaatregelen van de natuur moeten gewoon doorgezet worden en verder uitgevoerd worden, vindt Remkes. “Ze moeten daarbij doorrijden in een verhoogde versnelling.”

Duitsland

PVV-Kamerlid Barry Madlener vraagt waarom het probleem niet gewoon wordt opgelost door de Duitse werkwijze in Nederland toe te passen, omdat dit volgens hem het probleem gelijk zou oplossen. Dit is volgens Remkes niet werkbaar voor de Nederlandse situatie. “Het verschil tussen Nederland en Duitsland is dat de afstand tussen de bronnen en de Natura 2000-gebieden in Nederland heel klein is. In Duitsland ligt dat anders”, aldus Remkes.

Lees verder onder de tweet.

Provincies

Meerdere Kamerleden vroegen hoeveel effect de verschillende maatregelen hebben. Daarop zegt Remkes geen antwoord te kunnen geven, omdat dit per situatie verschilt. Zodoende is ook niet in beeld te brengen hoeveel geld er nodig is om de maatregelen te nemen. Als de provincies hard aan de slag gaan, moeten ze de komende maanden in beeld kunnen brengen welke maatregelen welk effect hebben, aldus de commissievoorzitter. “We hebben bewust geen bedrag genoemd, omdat ieder bedrag een slag in de lucht zou zijn. Dat hangt af van welke maatregelen het kabinet wil inzetten en welke spelregels de regering daarbij instelt. Ik wens de coalitie veel succes om daar wel een bedrag aan te hangen”, zegt hij.

Halvering veestapel is niet hetzelfde is als halvering stikstofdepositie

Halvering veestapel

Tjeerd de Groot (D66) vraagt Remkes of hij ook concludeert, als alle maatregelen bij elkaar opgeteld moeten worden, dan tot een halvering van de stikstofdepositie komt. “Aha! Nu begrijp ik de berekening”, zegt Remkes. Hij benadrukt dat halvering van de veestapel, zoals De Groot voorstelt, niet hetzelfde is als halvering van de stikstofdepositie. “Je zult op provinciaal niveau in beeld moeten brengen hoeveel de stikstofuitstoot moet dalen”, aldus Remkes.

De Commissie Remkes wil ook ruimte geven voor het ontwikkelen van emissie-reducerende technieken. Het gaat namelijk niet om het aantal dieren, maar om wat er als bijproduct uit de veehouderij in de natuur terecht komt. Het is aan de ondernemer hoe hij dit beperkt, vindt de commissie.

Stikstofimpasse

Remkes herhaalde bij de hoorzitting zijn standpunt dat de politiek het stikstofprobleem over zichzelf heeft afgeroepen. De Tweede Kamer heeft het PAS uitvoerig hier besproken. Vanuit het kader van de wet zegt Remkes de uitspraak van de Raad van State wel te begrijpen. “PAS is gebaseerd op veel projecties op de wolken en heel weinig op zekerheden. Ik snap dat politiek wel, maar in feite was het een soort vluchtweg.”

Hij erkent dat er in het dossier nog veel vragen zijn. “We constateren dat we een hele hoop niet weten. De effecten van getroffen herstelmaatregelen, de effecten van sommige bronmaatregelen. Dat is een handicap in deze discussie en aanpak. Daar gaan we verder naar kijken”, zegt hij.

Het kabinet komt naar verwachting morgen, vrijdag 4 oktober, met een eerste reactie op het advies om uit de stikstofimpasse te komen.

Lees ook: Voorstel voor stikstofmaatregelen pas eind dit jaar

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • draaier

  Het opruimen van Natuurgebieden lost volgens mij alles op

 • mtseshuis

  Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • massy

  Heeeeeeeeeeeeeeeeeel waaaaaaaaaaaaaaaarm saneren.zoek maar veel geld op! dan zullen er best een paar bedrijven willen stoppen.

 • Het verschil in brongebieden in Nederland en Duitsland is er helemaal niet, sterker in de buurt worden veehouderijen uitgekocht omdat ze te dicht bij de natura 2000 gebieden liggen en aan de Duitse kant van de grens worden tegen datzelfde natura 2000 gebied op een paar honderd meter afstand de grootste kippenschuren en varkensschuren gebouwd,blijkbaar willen ze dat niet erkennen.

 • fietskip

  Klopt massy, en elke kilo minder voor de blijver goed vergoeden.
  Als de rest van de samenleving of andere bedrijven daar van profiteren!!!!!

 • Alco

  Remkes maakt drukte. Hij is bang dat de waarheid boven water komt.

 • Alco,inderdaad als het gesjoemel van het RIVM algemeen bekend wordt kan de commissie wel inpakken , dus nu snel ingrijpen en straks net doen of je neus bloed en Remkes is dan al weer vertrokken.

 • brinkmani

  Is het niet beter dat wij ons bij Duitsland aan sluiten.

 • Attie

  Wel mooi dat hij Tjeerd de Groot nog even een sneer geeft!

 • nvanrooij1

  Waarom dat in Duitsland anders ligt zal wel komen omdat ze daar niet elk flutgebiedje tot Natura 2000 gebied bestempeld hebben. Als de norm in Duitsland anders is moet dat ook in Nederland kunnen. De Groot heeft zijn eigen voorstel zelfs niet begrepen gezien de vraagstelling. Hij heeft het steeds over schone lucht en schoon water. Voor schone lucht moet hij vooral in den Haag blijven en daar komt de stikstof niet van de veeteelt maar van het verkeer etc. . Schoon water denk ik dat dat ook komt van de depositie van het verkeer etc. op het verhard oppervlak en de afspoeling naar sloten etc. , maar daar zal de landbouw ook wel de schuld van krijgen. De Groot wauwelt maar wat blijkt wel . Hij heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.
  Volgens mij was de veehouderij op de meeste plaatsen rond de Natura 2000 gebieden er eerder als de aanwijzing van deze gebieden. Als de maatschappij dan wil dat deze veehouderij weg moet om woningbouw etc. mogelijk te maken moet de schadeloosstelling hetzelfde zijn als dat direct verworven wordt voor woningbouw etc. Want dan is het mogelijk om te staken of elders op nieuw te beginnen . En niet met een fooitje wegzetten of een uitrookbeleid voeren. Maar ik begrijp het probleem nog steeds niet voor de landbouw omdat ze per saldo meer stikstof ontvangen als dat ze uitstoten en bovendien is de stikstof - en ammoniakuitstoot al gigantisch gedaald.

 • kraats

  Remkes snapt het echt niet of wil er niet aan. Nu met grove praat " ...
  Schrappen van natuurgebieden lost geen donder op ...". NATUURLIJK WEL;
  DAT IS DE OPLOSSING !!!
  Hij denkt dat wij onnozel/dom/gek zijn. Remkes kan niet uitleggen waarom dat niet werkt. Iedereen met een beetje boeren verstand snapt dat dit DE oplossing is. Je moet alleen BALLEN hebben.
  Flapdrol ...

 • Sjefo

  Remkes is een grote boef, uitspraken als verloedering van de natuur is lulpraat, natuurgebieden schrappen voegt geen donder toe is stigmatiserende onzin . Remkes begin eerst met gelijke depositie normen als in Duitsland en alles is
  opgelost behalve dat de linkse onbenullen hun principes niet voor elkaar krijgen.
  Remkes ga te rade bij onze Europese buren doe je dat niet ben je voor mij een grote klootzak.
  Wettelijk creëren van een economische ramp waar jullie nu mee bezig zijn moet strafbaar worden
  De natuur moet ook geven en nemen om zich staande te houden in een steeds vollere wereld, als de depositie normen blijven zoals ze nu zijn lost een domme vent als Remkes het de door de natuur gecreëerde probleem niet op al verkwansel je de hele veehouderij .

 • boerderij12

  volgens mij wil remkes graag dat we het hele land plat gooien

 • Het zal moeten gebeuren <>

 • veldzicht

  @Nou Sjefo.Op de manier hoe jij dat schrijft leest het ook niet prettig. Een buitenstaander zal wel zeggen een echte boer.

 • wruiten

  het is een gevaarlijke man

 • farmerbn

  Nederland heeft nog geen 400 gemeentes dus het is gemakkelijk om per gemeente te bepalen hoeveel en wie er weg moet. Kijk ook welke boer gewoon wil stoppen en ga aan de gang om te kijken of er een match is tussen die twee lijstjes . Boeren die weg moeten gaan naar een mooi bedrijf van een gewone stopper en de overheid betaalt. Boeren die weg moeten en niet verder willen krijgen een gouden handdruk van de overheid. Het is allemaal niet zo moeilijk maar goedkoop wordt het niet voor de overheid. En ach, de overheid kon toch met negatieve rente geld lenen?

 • Peerke1

  De geldpers aanzetten en er blijft geen boer over. VERSCHRIKKELIJK.

 • Kelholt

  Remkes zegt: “Het verschil tussen Nederland en Duitsland is dat de afstand tussen de bronnen en de Natura 2000-gebieden in Nederland heel klein is. In Duitsland ligt dat anders”
  Het CLM zegt: "40% van de in Nederland neergeslagen stikstof verbindingen is afkomstig van bronnen uit het buitenland."
  REMKES JE BENT COMMISSIEVOORZITTER MAAR HEBT ZELF TOTAAL GEEN BENUL WAAR JE OVER PRAAT.

 • Sjefo

  Remkes is een grote boef, uitspraken als verloedering van de natuur is lulpraat, natuurgebieden schrappen voegt geen donder toe is stigmatiserende onzin . Remkes begin eerst met gelijke depositie normen als in Duitsland en alles is
  opgelost behalve dat de linkse onbenullen hun principes niet voor elkaar krijgen.
  Remkes ga te rade bij onze Europese buren doe je dat niet ben je voor mij een grote klootzak.
  Wettelijk creëren van een economische ramp waar jullie nu mee bezig zijn moet strafbaar worden
  De natuur moet ook geven en nemen om zich staande te houden in een steeds vollere wereld, als de depositie normen blijven zoals ze nu zijn lost een domme vent als Remkes het de door de natuur gecreëerde probleem niet op al verkwansel je de hele veehouderij .

 • boerkebrabant

  als de overheid slim is gaan ze de nertsenhouders nu een flinke vergoeding geven als ze dit jaar stoppen, ik denk dat het gros dan al mee doet, voor de rest de meetgegevens effe afwachten, en regels gelijk stellen zoals bij onze buurlanden, dan is het opgelost en een ieder tevreden, behalve de lingse mafia natuurlijk

 • Boerke Brabant, vergeet niet dat de VVD hier de partij is die er voor is ,alles gaat voor om het bedrijfsleven te plezieren.Remkes en Rutte twee wolven in schaapskleren, Rutte houd zich nu muisstil en als straks de kogel door de kerk is zegt ie we konden niet anders.Volgende blokkadepunt moet het RIVM worden ,met valse gegevens een sector de nek omdraaien dat kan blijkbaar in Nederland.

 • Sjefo

  Veldzicht, er is geen woord Spaans bij hoor,
  Nu ik het terug lees mis ik inderdaad wat punten en komma’s
  Ik ben trouwens wel een ECHTE boer !!

 • john***

  en dan beginnen straks de slachterijen en voerfirma's te piepen om een opkoop van slachthaken en silo's omdat ze minder werk hebben.

 • john***

  zouden alle stoppers in een extensiveringsgebied nu een vergunningsaanvraag doen en dan straks een zak geld toe krijgen?

 • kanaal

  remkes is altijd al een antie boer geweest.

 • Ward de Bever

  Lieve boeren, medeburgers, ik ben zelf geen boer maar ik maak me wel zorgen over onze leefomgeving. Boer of geen boer, we ademen allemaal dezelfde lucht in, en zo veel stikstof en fijnstof zijn niet goed voor ons. We hebben toch allemaal kinderen die we gezond willen zien? Ik zou het super tof vinden indien iedereen, de mensen in de industrie, de mensen thuis, de mensen in auto’s, en ook de boeren, zichzelf zullen blijven afvragen: wat moeten en kunnen we nog doen om ons land toekomstproof te maken? Nu schiet iedereen in een verdedigingsreflex en wijst eerst naar anderen om het probleem aan te pakken. Maar zo schiet het toch niet op? Ik zou het mooi vinden indien er leiders, ook boerenleiders, op zouden staan die zeggen: “Ook al hebben we al veel gedaan, wij zullen doen wat nodig is, maar vragen daarbij alle steun die we nodig hebben”. Zo winnen jullie echt de harten van elke landgenoot. Niemand wil jullie leven onmogelijk maken. Samen komen we er wel uit. Echt! ❤️

 • D. de Jong

  De praktijk, overheid, haast en uitbetalen die passen echt niet bij elkaar.

 • Zuperboer

  t Is een showproces en dat weten Remkes en de kamerleden ook. Wetenschap staat totaal buiten spel. Schiphol en de woningbouw prevaleren boven landbouw en dat moet verkocht worden. De Groot was de aangewezene om de steen in de vijver te gooien en nu wordt de zaak in no time beslecht. Zorg voor goede advocaten/adviseurs om veel money te delven uit deze situatie. Leuker kunnen we t niet maken......

 • Ward de Bever, het zou mooi zijn dat iedereen weet van heeft op welke manier de Stikstofdepositie gemeten wordt en ontbrekende getallen worden ingevuld door het RIVM,geen inzage cijfers vd meetmethode's enz,enz ,geheimzinnigheid troef. Uitstoot Schiphol wordt maar gemeten van alleen vertrekkende vliegtuigen en maar tot een hoogte van 3000 voet ( 900 meter),alsof ze daarboven geen uitstoot hebben en van een overheidsinstelling mag je dit niet verwachten.Op basis van deze cijfers word de landbouw nu afgestraft en de pers interesseert de echte feiten ook niet.

 • fietskip

  Het is eigenlijk zo dat als iedereen net zoveel heeft gereduceerd als de landbouw kunnen ze weer bij de landbouw komen praten. Kunnen ze dat niet dan kunnen ze met de landbouw komen praten.
  Dat kan door goed uit te kopen, maar ook door extra reductie bij de boer te betalen.
  De reductie die we tot nu toe hebben gedaan hebben we allemaal zelf betaald als boer. En dat accepteren we niet meer. PUNT.
  @Ward, voor het schone lucht probleem moet je bij de steden en bepaalde industrie zijn daar ligt het probleem en niet op het platte land.

 • jan1

  Ik heb een groot deel van het debat gevolgd. Dan is dit artikel wel helemaal in de ogen geschreven van GL, D66 en de PvdD.
  Dit is geen eerlijk verhaal.
  Maar een ding is wel zeker. Nederland wordt op deze wijze wel naar de kloten geholpen.

  Het wordt tijd om het abb. van boerderij maar eens op te zeggen.

 • kleine boer

  Hoe zit het met de huisdieren als ik lees hoeveel honden en katten er zijn kan dat ook wel met de helft.... geen machinaal honden poep veldjes schoonmaken enz enz....

 • Alco

  @Ward de Bever.
  Sta eens even stil bij het feit dat ons gras, de voeding van onze dieren juist die stikstof opneemt. In feite een onschuldige kringloop van een jaar.
  DE dieren maken geen N.
  Om het goed te doen moeten we natuurgebieden vlak schuiven en hierop bio massa gaan verbouwen en zo delfstoffen uitsparen.
  Want daar zit de klimaat verandering. "Het verbruiken van delfstoffen".

 • kleine boer

  @ward de bever even simpel als ik nu in een afgesloten ruimte een auto laat draaien en in een andere ruimte 2 koeien waar zou je dan zelf bij gaan staan een uurtje?

 • pinkeltje

  Punt is ook niet de stikstof die het gras in de wei opneemt, maar het gaat om de natuurgebieden. Er zijn een paar plantjes op de Veluwe die alleen maar op straatarm stuifzand gedijen en dat zou door de stikstof depositie in gevaar komen. Dan maar wat boeren opruimen. Gaan ze trouwens de paardenhouderij ook inkrimpen, of produceren die helemaal niks dat het milieu belast?

 • jan4072

  Tot vorig jaar was de CO2 het grote internationale probleem. Daar hoor ik niks meer over want dan komt het verkeer en belangrijker voor de R.v.C. zetels schiphol er bekaait vanaf. Dus gaan we nu eerst de landbouw aanpakken met de N uitstoot en dan kunnen we het later nog wel een keer uitdunnen door de CO2 op te pakken. Ik vind het trouwens allemaal onzin. De snelheid op de snelweg terug brengen van 130 naar 120 levert niks op want waar het druk is mag je nu ook al geen 130 rijden en waar het niet druk is levert het niks op omdat er bijna geen verkeer is. Maar Schiphol verbruikt wel 4 X zoveel brandstof als het totale NL autopark. Schiphol met 500.000 vliegbewegingen is 250.000 vertrekkende vliegtuigen. Die nemen gemiddeld 100 ton brandstof mee. Dat is dus 25.000.000ton brandstof per jaar. Het autopark in NL heeft 6.000.000 autos X 15.000km/jaar gedeeld door verbruik van 15km/liter = slechts 6.000.000 ton dus kwart van Schiphol. Waar praten we over met de besparing door het terug brengen van 130 naar 120kmh. Het is gewoon show voor de buhne, de bevolking voor de gek houden.

 • KFB

  De linkse partijen vinden de zeer geslaagde actie van dinsdag natuurlijk helemaal niks en gaan verder met de groene LEUGEN . Gisteren in links dagblad de Gelderlander SCHANDAlIG artikel om ons weer zwart te maken!!

 • jfvanbruchem1

  jan 1 wat bedoel je nu eigenllijk

 • Alco

  Onze boodschap is nog niet goed overgekomen.
  Onze gewassen nemen op.
  Dat feit moeten we uitspelen.
  Ja. KFB. En moet je kijken wie daar in in de totaal linkse media allemaal weer de ruimte krijgen.

 • landbouw

  Ik ben het eens met Pinkeltje. In een aantal N 2000 gebieden komen plantjes voor, of wil een groepje mensen graag plantjes, die zich alleen kunnen handhaven onder hele schrale omstandigheden. Daar zit het probleem met stikstof depositie, niet in alle N2000 gebieden . Je kan je twee dingen afvragen: klopt het dat ze verdwijnen bij de huidige depositie (kloppen de normen) en hoe belangrijk is het voor de wereld als ze in deze postzegel gebiedjes in Nederland niet meer voorkomen. Dit gezien de enorme impact van het huidige beleid. Denk als beleidsmakers daar eerst maar eens over na voordat je met ingrijpende maatregelen komt.
  Groeten van Texel.

 • Henk.visscher

  vroeger had je in egypte slavendrijvers , Israel moest steeds meer tichelstenen bakken, nu hebben we weer slavendrijvers, er is een groep nederlanders die keihard werkt, de landbouw de bouw , de zorg, de leraren en noem maar op, daar staat een stel slavendrijvers omheen, de controleurs de bestuurders, de politiek, we moeten steeds harder werken om nog iets te verdienen en we pikken het als samenleving ook nog, knettergek, als het aan mij lag zou er nog deze week een actie komen van alle mensen die nog gewoon werken, met de leus, heel Nederland pikt het niet meer, weg met die lui.Laat ze zelf maar eens een keer iets zinnigs doen.

 • Sjefo

  Een ordinaire ruil waar Remkes mee bezig is, de natuur is aan het verloederen, het is eigenlijk al te laat voor een volledig herstel woorden van de heer Remkes.
  Met inruil actie gaat er geen gram stikstof minder komen, Remkes gaat stikstof regelen voor de industrie, verkeer, vliegen, en ook woningbouw , woningbouw betrekt deze mijnheer erbij voor iets meer draagvlak .
  De de linkse partijen hebben een heel andere doelstelling , veehouderij Nederland uit ook de Brabantse variant genoemd.
  We leven in een democratie en als een meerderheid deze wisseltruc wil kom met goed en veel
  geld over de brug en we doen zaken.
  Maar je bent bij mij aan het verkeerde adres als je natuur misbruikt om de reeds bekende doelstellingen bereiken.
  Rechts en links hebben een gezamenlijke deal
  Het zijn klootzakken streken.
  Laat mij maar een echte boer zijn !!
  Eerlijk !!

 • Kringloopboer

  Geen derogatie zou al e.e.a oplossen die gaat er vroeg of laat toch aan Ik ben bang dat er weer een oplossing door LTO wordt aangedragen waarbij de sector het probleem moet oplossen dan zegt de politiek prima en dan zijn de boeren die alles netjes voor elkaar hebben weer de klos

 • van Deurzen VOF

  Alco: dat onze gewassen opnemen wordt niet meegenomen omdat dat er bij het Klimaatakkoord bewust is uitgelaten, dus.....

 • Kringloopboer

  Geen derogatie zou al e.e.a oplossen die gaat er vroeg of laat toch aan Ik ben bang dat er weer een oplossing door LTO wordt aangedragen waarbij de sector het probleem moet oplossen dan zegt de politiek prima en dan zijn de boeren die alles netjes voor elkaar hebben weer de klos

 • kraats

  Er is maar 1 oplossing voor een probleem dat geen probleem is, nl. al die onzinnige natura-2000 gebiedjes schrappen !!

 • Kringloopboer

  En dan wat zouden ze daar in de rest van Europa van vinden

 • ENDE902

  Rest van Europa?
  Misschien het Verdrag van Lissabon, ook wel onder de Nederlandse trekkerwielen terecht gekomen.

 • bluemink

  D 66 de Groot geeft nu te kennen,dat halvering vee geen halvering stikstof geeft .
  Dus de landbouw is niet het probleem .Maar om nu Remkes zijn evangelie uit te laten voeren is misbruik van ouderen .Maar hij wil zelf zijn vingers niet branden .
  Het gaat helemaal nergens om met het stikstof verhaal .
  De conclusie is wel dat geen vleeseten de hersencellen snel doen afbreken

 • Kringloopboer

  Na fosfaat en stikstof komt er eind dit jaar ook nog een uitspraak in de urgendazaak die gaat over de co2 uitstoot lopen we ook hopeloos achter op de doelstelling en de rest van Europa dan zijn we ook weer aan de beurt dat kan nog beroerder worden

 • bayko

  in Rusland zit een dictator.
  we meer landen met een dictator aan de macht.
  wij leven binnenkort ook onder het bewind van een dictator....den haag heet dat.

  we roepen en klaagen maar kwamen we net als de boeren maar eens van onze stoel af om samen de middelvinger tegen dit kabinet te heffen en om te laten blijken dat we er genoeg van hebben.

 • Alco

  Die paar % vegetariers betrekken hun eiwit al grotendeels uit andere werelddelen.
  Wat willen ze zonder dierlijke eiwitten? Gras vreten!!!!
  Van Deurzen. En omdat in het klimaatakkoord zo'n grote blunder is gemaakt moet je maar verder op drijfzand?

 • Gat

  Hier vlakbij natuurgebied waren voor deze problemen al boeren hun grond ingetekend voor nieuwe natuur. Ze hadden alleen een zogenaamd probleem nodig om die grond nu in handen te krijgen. Het is 1 grote misselijke leugen.

 • kleine boer

  Adblue ook niet zoals het moet zijn ....<>

 • farmerbn

  Hoe klein zijn die naturagebiedjes eigenlijk daar in het kikkerlandje? Kun je dat met één rugspuitje Roundup geel krijgen?

 • Stond vandaag in de krant dat voor de CO2 emissies in europees verband is afgesproken dat verbranding van hout in energiecentrales i.p.v. steenkool/gas,.. Al die Co2 die vrijkomt niet meeteld.. Gewoon als NUL mee telt. Zo wil nederlandse regering via een truc hun co2 doesltelling halen. Terwijl het een door iedereen nu geweten FEIT is dat deze verbranding van hout,.. MEER co2 produceert dan als ze het gewoon met steenkool of beter gas hadden gehouden !! ZO krom is de regering. Wat verwachten jullie van deze regering.. De waarheid !!???

 • Mbmb

  Ward de Bever, als je zelf boer zou zijn, dan zou je begrijpen dat we geen enkel vertrouwen meer hebben in een eerlijke overheid. Zo lang belazerd en benadeeld dat we afgelopen dinsdag hebben laten weten dit niet langer te pikken. Feiten moeten er komen, keihard bewijs, en als er al boeren willen stoppen: een volledige schadevergoeding, en niets minder. Groen Linkst gaat gewoon door met zijn leugens, ik heb me zeer boos gemaakt over de stelling van die Bart Snel over 'slechte leningen, slechte bedrijven'. Wat nou slecht: leningen aan eerlijke bedrijven met vergunningen en bestemmingen, is juist goed. Jammer dat Draaijer dat niet gewoon zegt maar eromheen blijft praten. In het rapport van Remkes wordt ook de aanbeveling gedaan om een nieuwe onteigeningstitel in de wet op te nemen: onteigening bij Natura 2000 gebieden. Dwang dus. Ik heb vooralsnog geen vertrouwen en zal met jullie allemaal opnieuw naar Den Haag gaan als het moet.

 • Ward de Bever

  Dank voor de reacties. Groot gelijk hoor! Laat jullie altijd horen! Blijf juiste informatie vragen en leg de politiek het vuur aan de schenen zodat alles boven water komt en er geen domme en onverantwoorde maatregelen worden genomen. Daar heeft niemand iets aan. Ik doe mijn Land Rover diesel weg en ga binnenkort op een kleinere auto op groengas rijden. Zeer lage CO2 en bijna geen stikstof- en fijnstofuitstoot. Een druppel op een hete plaat, maar vele kleintjes maken een grote. Ik eet ook al 25 jaar vegetarisch en heb dus voor mijn eten én mijn auto én mijn gasverwarming de boeren in Nederland heel erg nodig. Planten maar jongens en meisjes!

 • Alco

  Om vegetarisch eten te verbouwen is mest nodig. Dus dieren.
  Dat mest juist het belangrijkste product is van de dieren schijnen maar weinigen te beseffen.

 • Ward de Bever

  Mest is nodig, mest moet er zijn
  Van paard, kip, koe en konijn
  Houd ze daarom gezond en blij
  Dan krijg je ook een knuffel van mij

Laad alle reacties (57)

Of registreer je om te kunnen reageren.