Home

Nieuws 24 reacties

Schouten wil kringlooplandbouw in 2030 rond hebben

Landbouwminister Carola Schouten wil de omslag van de landbouw naar kringlooplandbouw in 2030 gerealiseerd hebben.

Dat blijkt uit haar brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden.’ Schouten zal in mei een Realisatieplan presenteren met concrete maatregelen voor de transitie van de landbouw. De doelen die hierin worden opgenomen, moeten in 2030 uitgevoerd zijn, schrijft Schouten.

Landbouwministerie neemt regie

De minister neemt nadrukkelijk de regie bij de omslag naar kringlooplandbouw. “De uitvoering kan alleen werkelijkheid worden wanneer de overheid – lees het ministerie van LNV – de regie neemt op het proces en wanneer de overheid ook haar beleid aanpast”, aldus Schouten. In het

Realisatieplan zal ze na afstemming met maatschappelijke partijen vastleggen hoe de kringloopvisie handen en voeten wordt gegeven.

Lees verder onder de foto

Landbouwminister tijdens de presentatie van de lanbouwvisie, in september vorig jaar - Foto: ANP
Landbouwminister tijdens de presentatie van de lanbouwvisie, in september vorig jaar - Foto: ANP

De verandering zal plaatsvinden via 4 sporen: de sector zelf, de overheid, de regio en kennis en innovatie. Vanuit de sector zelf zal de beweging alleen op gang komen als boeren er toekomst in zien. “Ze moeten ruimte ervaren om te ondernemen, en zich uitgenodigd voelen om stappen te zetten. Kringlooplandbouw moet ook een goed inkomen voor hen opleveren”, schrijft Schouten.

Kringlooplandbouw stimuleren met wetgeving

De overheid moet de juiste voorwaarden scheppen. Dat kan volgens Schouten betekenen dat wetgeving aangepast moet worden om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. Daarnaast wil ze in bestaande wetgeving positieve prikkels inbouwen om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat doet ze bijvoorbeeld in de steunmaatregel voor jonge boeren. Via de regio kan met name via regiodeals, zoals via de Regiodeal Groene Hart voor de aanpak van bodemdaling, ingezet worden op kringlooplandbouw.

Digitaal loket voor innovaties

Schouten zegt dat er nog veel innovaties nodig zijn. “Kennisdeling en -toepassing op het boerenerf is cruciaal”, zegt Schouten.

Boeren met initiatieven voor kringlooplandbouw kunnen dat melden bij het digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’. Het ministerie heeft dat loket geopend om de kennis en ervaring over de omslag naar kringlooplandbouw bij elkaar te brengen en te delen.

Lees verder onder de tweet

Bij het loket kunnen ook vragen worden gesteld. Het moet een platform worden van ideeën om om te schakelen naar kringlooplandbouw.

In een tijdspad geeft Schouten onder andere aan dat in het voorjaar van dit jaar de verduurzaming en sanering van de varkenshouderij, de verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid en herziening van het pachtbeleid plaats zal vinden.

Lees ook: Landbouwvisie leidt naar kringloopbeleid

Laatste reacties

 • Kelholt

  Beste minister Schouten,
  De landbouw is al kringloop. Koeien eten gras en mais van eigen land. Kippen eten granen van de akkerbouwer net als varkens die er ook nog de door de mens verspilde etenswaren bij opeten.
  Kom ik vandaag in de supermarkt dan zie ik Druiven uit Zuid-Afrika, Minneola's uit Israël, Bospeen uit Spanje, Sperziebonen uit Senegal en Appels uit Nieuw-Zeeland in de schappen liggen.
  Wat wilt u nou???
  Ooh ja, de Conference peren in de bonus kwamen uit Nederland.

 • Trot

  Zorg nu eerst eens voor een eeerlijke prijs voor goed enkwalitatief hoog product komt de rest van zelf

 • bekeken

  kringlooplandbouw iets nieuws ? -------------------
  Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Noordam2

  Bekend is dat mw Schouten zelf niets onderneemt maar alleen ideeen overneemt van haar ambtenaren. Die bedoelen met kringloop een boer op klompen met een rode zakdoek om zijn nek, een paar koeien een paar varkens en kippen. Dat de kringloop al bestaat weten we allemaal alleen als wij als akkerbouwer dierlijke mest willen gebruiken mag dat maar mondjes maat met als sancties zware boetes. Zelden zo n zwakke minister gehad met zoveel wollige taal

 • Attie

  De eigen sector met lto/nzo doen er ook volop aan mee, zoals 65% eiwit van eigen grond. Zin of onzin? hou er toch alvast maar rekening mee!

 • farmerbn

  Meteen beginnen met fh-koeien in Holland en Friesland en mry-koeien in het rivierengebied. Van die melk streekproducten maken omdat niemand anders dat kan. Bio en vlog-melk halen de supers altijd waar die het goedkoopst is dus daar moet je niet aan beginnen. Hetzelfde met weidemelk, niet exclusief genoeg.

 • Maas1

  Nou Schouten komt blijkbaar dus met wel wat dat moeten we haar wel na geven,aanpassing van het beleid en een goed inkomen.Als men maar geen nostalgische beeld heeft van het boerenleven het is high-tech. De kruiwagen staat weg te roesten,en daar gaan wij niet meer achter lopen.En regionale kringloop is Europees.

 • schooteind1

  Och och...kringlooplandbouw; een nieuwe hype. Levert voor het milieu helemaal niks op. Nog steeds nooit geen doorrekening van gezien. Waarom?? omdat die er niet is. Onbegrijpelijk dat LTO achter deze dagdromerij aan loopt. Wat wel zeker is dat dit onze internationale concurentiepositie verder uitholt. Laat Carola Schouten alsjebieft het voorbeeld van Dijksma en v. Dam volgen; zo snel mogelijk een ander baantje zoeken, desnoods in dit kabinet. Als ze maar met haar vingers van Landbouw afblijft.

 • Maas1

  Ja schooteind het zou kunnen dat het onze concurrentie positie uitholt ,dan moeten we er nooit aan beginnen.De race naar de bodem is ook geen optie,maar ook concepten brengt in zijn huidige vorm een race naar de bodem,het is nooit goed of goed genoeg.Heb je net een investering gedaan staan ze er weer,het productie proces moet weer anders.En dat alles vanuit zelfverrijking in bepaalde schakels tot aan de consument aan toe.Wat dat betreft is de wereldmarkt misschien wel beter.

 • wienbemelmans

  Ze blijven dagdromen daar in Den Haag,dat ze eerst eens zorgen dat een boer wat verdiend , dan krijgen we al een heel ander plaatje.

 • Gradje 1966

  Ik vind dat Schouten eerst maar eens in de praktijk moet werken verplichte stage
  voordat ze zo n onzin uitkraamt .En dan alles eerst maar eens afstemmen in de EU
  zodat de regels voor iedereen het zelfde zijn zodat we allemaal een boterham met beleg hebben

 • koestal

  Ja,laat ze eerst maar zorgen dat een boer wat verdiend,en ons niet met wat hobbies opzadelt.

 • Nieuw.

  Als ze begint by retail en consument komt het wel goed. Beginnen met alle drank en melkprodukten in glas ipv plastic of karton.

 • kanaal

  jonge boeren geloven deze onzin niet meer.

 • Jan-Zonderland

  Nou de slaperige ambtenaren op LNV hebben hun werk weer gedaan, de ideeenbus zat weer vol afgelopen Vrijdagmiddag. Veel mooie wollige woorden waar niemand ook maar enige houvast aan heeft. Uit al die ideen filtert mevr Schouten dan allerlei goed klinkende maar zeer oppervlakkinge kreten en die samengevoegd noemt ze beleid. Laat mevr Schouten eerst eens precies omschrijven wat zij verstaat onder kringlooplandbouw en aangeven wat er voor concrete mogelijkheden liggen om de landbouw nog meer kringloop te maken dan die vandaag de dag reeds is. Ik schat zo in dat ze aardig met de mond vol tanden komt te staan.

 • heeeee


  Alles wat aan voedsel in de supermarkten ligt komt niet weer in de kringloop .Dat is uit eindelijk de echte kringloop als dat weer terug op land komt.

 • ghsmale

  Ik wil ook wel eens wat, alleen gaat dat niet altijd door.
  De politiek krijgt meestal wel hun zin ook al zitten ze er vierkant naast.
  De landbouw doet al het meeste voor en in de natuur.

 • gjh

  het lijk wel of de plannen van Schouten steeds achterlijker worden. Ze begrijp er niets meer van deze boeren dochter. Wat een links gelul.

 • Maas1

  @heeeee dat is juist geen kringloop wil jij de medicijn en drugsresten op jou land hebben???

 • farmerbn

  Doctoren en apothekers korten als er geen 70% reductie is. Medicijn- en drugsresten apart vervoeren met gps-systemen. Alle burgers laten tekenen voor keurpoep.

 • boer drenth

  al met al . de nieuwe regels ,de zotheid ten top , er komt geen eind aan al die apekool.

 • Wol in schaapskleren

 • Henk Tennekes

  De kamerbrief van de minister is een lange opsomming van beleidsmaatregelen, alleen zeer summier over de aanpak van gewasbescherming. Ze wil het gebruik van laag risico middelen stimuleren, maar er wordt niets gezegd over de aanpak van hoog risico middelen. Ze zou in navolging van Frankrijk alle neonicotinoïden, de primaire oorzaak van insectensterfte, kunnen verbieden, en de lelieteelt met een gebruik van 120 kg bestrijdingsmiddelen per hectare kunnen indammen, maar daarover staat niets in de kamerbrief. Zonder een grondige herziening van de toelating van bestrijdingsmiddelen kan de strategie van de minister niet slagen. Er wordt wel geld uitgegeven voor monitoring van insecten. We zullen de ondergang van de insecten dus netjes documenteren.

 • farmerbn

  Als Nederland nu niks doet en Frankrijk volgens het boekje van Tennekes, kun je na enkele jaren het verschil zien. In Nederland waarschijnlijk mooie opbrengsten en in Frankrijk aangevreten planten en kavels met kale plekken.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.