Home

Nieuws 15 reacties

Vrijstellingen droogte verschillen sterk

De vrijstellingen en aanpassingen van mestregels vanwege droogte verschillen sterk per gewas en grondsoort.

Dat was al duidelijk na publicatie van de droogtemaatregelen door het ministerie van LNV op 23 augustus. Inmiddels is de officiële regeling gepubliceerd waarin de toezeggingen van minister Carola Schouten zijn verwerkt.

Kijk goed op RVO.nl welke voorwaarden gelden

De aanpassing van regels is opgenomen op de website van uitvoeringsdienst RVO.nl. Het algemene advies is om goed te kijken welke voorwaarden voor een bedrijf van toepassing zijn.

Boeren die verdroogde mais eerder hebben geoogst krijgen meer tijd voor het inzaaien van het verplichte vanggewas, tot uiterlijk 17 september. Maar drijfmest uitrijden na mais op zand en löss is ook in 2018 niet toegestaan, volgens RVO.nl.

Voor bouwland in het algemeen is uitrijden van drijfmest verlengd tot en met 15 september, mits wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder tijdig inzaaien van groenbemesters.

Op grasland is langer uitrijden van drijfmest eveneens afhankelijk van de grondsoort. Op zand en löss tot en met 15 september, op klei en veen tot en met 30 september 2018.

Verschil voor scheuren grasland

Een ander verschil geldt voor scheuren van grasland. Op zand- en lössgrond mag gescheurd worden tot en met 20 september en moet uiterlijk 21 september opnieuw ingezaaid zijn. Melden moet met een formulier bij RVO.nl minimaal 7 dagen voor het scheuren, uiterlijk 13 september.

Scheuren van gras op klei- en veengrond kan tot en met 30 september 2018, herinzaai dan uiterlijk 1 oktober. Melden hoeft alleen bij scheuren na 15 september, ook dan minimaal 7 dagen vooraf, uiterlijk op 23 september.

Derogatiebedrijven

RVO heeft eerder aangegeven dat voor derogatiebedrijven de perioden niet afwijken van niet-derogatiebedrijven.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • koestal

  Zo gauw het droog is ,beginnen de waterschappen met beregeningsverboden,de natuur mag niet verdrogen,hoe stom kun je zijn. En de boeren maar hoge waterschapslasten laten betalen,de wereld op z,n kop.

 • Kletskoe

  Wat een zooitje!!! Nu maken ze weer een uitzonderen voor het bemesten van maisland op zand. Wat is nu het verschil tussen bouwland bemesten in inzaaien met groenbemester=gras. Of maïsland met groenbemester=gras. Daar komen ze nu mee. Niet mee te werken met deze Minister.

 • Flepke

  Verdrogen of verzuipen. De rest mag niet

 • Alco

  Melden bij het RVO.
  Net alsof wij een stelletje kleuters zijn.

 • kraats

  Carolaatje heeft op haar departement niets te zeggen ....
  Flapdrol-beleid...

 • G&L

  Heerlijk, duidelijke regels...........Pffffffff..........

 • Kletskoe

  Ministerie schrijft in de Regeling dat bemesten van 'maïsbouwland' op grond van art 28 van Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet niet mag. Maar dat lees ik er niet. Dat gaat over de stikstofgebruiksnormen voor groenbemester: heel wat anders. Hopelijk wordt dit gecorrigeerd. Zo niet dan zal er bij meer op het grasland gaan, koeien op stal en meer maaien.

 • info36

  Dat het scheuren van grasland zo aan regels gebonden is, is wel zo belachelijk.
  Als iemand het nodig vindt zijn grasland te vernieuwen moet dat toch zo kunnen. Wat een belachelijke onzin allemaal.

 • Gat

  Scheuren van je eigenste grasland je eerst als klein kind toestemming moet vragen. Ondernemers risico mag je wel dragen, maar een dooie wei moet je toestemming vragen. Wereld op zen kop.
  Maakt me toch niet wijs dat er boeren zijn die dat doen. Gewoon omfrezen en opnieuw inzaaien. Kinderachtig gedoe

 • breukers1

  Als je deze regelgeving als buitenstaander zou lezen dan gaan de haren toch wel een beetje rechtop staan. Het (ergste)gekke is dat we wel morren maar toch alles doen zoals ons wordt opgelegd..... Wie is nu gek??

 • Trot

  Van de zotte net als je een huis koopt waar je wel mag slapen maar niet wonen ,er is maar een optie burgerlijke ongehoorzaamheid!

 • Waar komt dat 'toestemming vragen' nu weer vandaan?
  Je hoeft alleen maar te melden hoor; nix toestemming vragen!
  Je moet echter wel aan de voorwaarden voldoen omdat het een uitzondering op de regel is.

 • Alco

  Elke dag worden er miljoenen liters brandstof uit de bodem gepomp, maar owee, als de boer toch eens zijn bouwvoortje!!!!!

 • Gat

  09.25 dus toch toestemming. Aangezien je moet aantonen dat je grasland teveel schade heeft geleden. . Moeten zij jou groen licht geven om te mogen herinzaaien. Plus je levert 50 kg n in. Die snap ik ook al niet, want dooie wei spoelt zeker uit.

 • Koeienboer

  Tuurlijk meldt niemand het scheuren van zijn eigen grasland... Hier gaan we niet in mee collega's! Oproep om het NIET te doen. We kunnen onderhand wel ambtenaar worden.. Die mogen ook niks zelf beslissen als je ze aan de telefoon hebt...

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.