Home

Nieuws 3 reacties

LTO wil onderzoek naar financiële schade droogte

LTO wil dat de overheid een objectief onderzoek laat uitvoeren naar de bedrijfseconomische schade door de droogte.

Het eerste verkennende onderzoek van Wageningen Economic Research laat zien dat tussen individuele bedrijven de financiële verschillen groot kunnen zijn. Gemiddeld genomen zullen veehouders € 25.000 euro mislopen. Vooral veehouders en telers van zetmeelaardappelen zullen extra kosten maken. In een persbericht van LTO onderstreept voorzitter Marc Calon dat er een diepgaand en objectief vervolgonderzoek nodig is voor de schade voor boeren, gewassen en vee.

Bezorgd om financiële situatie

LTO is bezorgd om de financiële situatie van Nederlandse boeren. Vergeleken met andere Europese landen waar boeren financiële steun krijgen van de overheid, is er geen gelijk speelveld. LTO vreest dat de concurrentiepositie van Nederlandse boeren in het geding komt.

Laatste reacties

  • alphons1

    caron hoefd nie bezorgd te zijn. het is juist de bedoeling van nederlandese overheid om nederlandse boeren in problemen te brengen

  • Alco

    Er is zoveel waardoor de concurrentie met het buitenland scheef loopt, maar daar hoor je het LTO niet over.

  • Alex63

    Die schade zal volgend jaar deze tijd goed te zien zijn op de bankrekening, als die er nog is. Korte termijn maatregelingen okee maar de gevolgen zullen op de langere termijn groter zijn

Of registreer je om te kunnen reageren.