Home

Nieuws 11 reacties

Geen extra maatregelen voor effect veehouderij op volksgezondheid

Het kabinet volgt het advies van de Gezondheidsraad als het gaat om het gezondheidseffect van de veehouderij op de bevolking.

Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Er komen vooralsnog geen extra maatregelen bovenop het al ingezette beleid.

Bewijskracht voor direct verband schiet te kort

De Gezondheidsraad constateert dat er aanwijzingen zijn dat de veehouderij via de uitstoot van fijn stof en ammoniak specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee brengt voor omwonenden, maar dat de bewijskracht voor een direct verband hiertussen tekort schiet.

De Gezondheidsraad geeft wel aan dat er waarschijnlijk een oorzakelijk verband is tussen de uitstoot van fijn stof en luchtwegproblemen. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat het onduidelijk is in hoeverre andere componenten van veehouderijen van invloed kunnen zijn, zoals endotoxinen, micro-organismen en ammoniak.

Advies om uitstoot fijn stof en ammoniak te verminderen

De raad adviseert de uitstoot van fijn stof en ammoniak te reduceren om de gezondheidsrisico’s van de veehouderij te verminderen. De Gezondheidsraad doet geen voorstellen voor reductieniveaus, maar adviseert wel de gezondheidswinst in veehouderijgebieden te monitoren.

Volgens de raad moet het beleid zich daarnaast blijven richten op het terugdringen van geurhinder en op een betere naleving van de regelgeving.

Luchtkwaliteit rond pluimveebedrijven verbeteren

Om de luchtkwaliteit te verbeteren rondom pluimveebedrijven, maken het ministerie van landbouw en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken met de pluimveesector om te komen tot reductie-eisen voor fijn stof van 70% voor nieuwe stallen en 50% voor bestaande stallen. Een definitieve aanpak hiervoor wordt begin 2019 verwacht.

Europese doelstellingen natuur met ingezet beleid behalen

Om aan de Europese doelstellingen voor natuur te voldoen, is verdere reductie van ammoniakemmissie nodig. Dat wil het kabinet vooral realiseren door het ingezette beleid van het Programma Aanpak Stikstof, de warme sanering van de varkenshouderij.

Bovendien zal het aflopen van de Stoppersregeling Actieplan Ammoniak en Veehouderij per 2020 voor een verlaging van de ammoniakuitstoot zorgen, doordat de productie in oude stallen hiermee stopt.

Laatste reacties

 • marko1

  maar we houden de geitenhouderij mooi op slot

 • koestal

  Hoezo ?ministerie van landbouw is een fabriek van maatregelen.

 • fietskip

  De pluimveehouderij moet helemaal geen afspraken maken over fijnstof reductie. Zo simpel is dat.
  Als de heren bestuurders dat wel doen doen ze dat voor eigen verantwoording en niet voor de hele sector. En mogen ze van mij zelf alles betalen.
  Als de overheid vanwege voorzorgsmaatregelen wil reduceren betalen ze het toch lekker helemaal zelf.
  IK BEN HET ZAT !!!!

 • missis

  Mensen langs (drukke)wegen hebben ook last van fijnstof maar die komt van auto's dus dan maar verbieden????

 • koestal

  Co2 uitstoot moet alleen maar door boeren gereduceerd worden,de rest van Nederland doet niet mee,alleen maar op papier.En dat is gemakkelijk .

 • trekker6220

  vliegtuigen?

 • trekker6220

  VAKANTIE!!! Co2 ?


  dieren horen in de kringloop.

  buiten de kringloop is betalen!


 • Genie

  Honderdduizenden motoren veelal voor de lol, pleziervaartuigen krioelt het ook van, oldtimerslol, vliegtuigen enzovoorts. Allemaal leuk en iedereen gegund maar allemaal veel co2.

 • magele

  Volgend jaar 45 graden door die rot vliegtuigen.

 • kleine boer

  kijk maar eens op <> dan zie je hoe druk het is in de lucht

 • koestal

  De boeren moeten de Co2 uitstoot verminderen ,de rest doet niet mee.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.