Home

Nieuws 6 reacties

Schouten kritisch over budget GLB

Minister Carola Schouten van landbouw reageert positief op het voorstel van de Europese Commissie om lidstaten meer flexibiliteit te geven in het landbouwbeleid. De minister is echter kritisch over de verschuiving van Nederlands landbouwbudget naar andere lidstaten.

“Het is een goede zaak dat de lidstaten zelf meer verantwoordelijkheid krijgen”, zegt minister Carola Schouten over de plannen van Eurocommissaris Phil Hogan. De voorstellen zijn volgens Schouten een stap naar meer ruimte voor eigen keuzes in plaats van een strak Europees keurslijf. Schouten wil met het GLB meer naar gerichte betalingen voor maatschappelijke diensten. “De eerste indruk nu is wel dat de Europese Commissie meer inzet op algemene eisen die voor alle Europese boeren gelijk zijn, dan op maatwerk voor innovatie, biodiversiteit, klimaat. Ik wil vooral ook ruimte om een eigen invulling te geven”, aldus Schouten.

Tekst gaat verder onder de foto

Landbouwminister Carola Schouten wil met het GLB meer naar gerichte betalingen voor maatschappelijke diensten. - Foto: Roel Dijkstra
Landbouwminister Carola Schouten wil met het GLB meer naar gerichte betalingen voor maatschappelijke diensten. - Foto: Roel Dijkstra

De minister is kritisch over de voorstellen voor het budget. Hoewel het kabinet de krimp van het budget voor het GLB om het vertrekt van het Verenigd Koninkrijk onderschrijft, ziet Schouten geen rechtvaardiging voor een overdracht van Nederlands GLB-budget naar andere lidstaten. In het voorstel van Hogan daalt het Nederlandse budget voor directe inkomenssteun met 3,9%, terwijl het budget voor het plattelandsbeleid krimpt met 15%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met inflatie. Schouten noemt deze daling substantieel. Het budget voor plattelandsbeleid daalt in alle landen evenveel, maar het budget voor directe inkomenssteun varieert. In vijf landen stijgt deze bijdrage in de plannen van Hogan.

LTO bezorgd over gelijk speelveld

LTO Nederland reageert positief op de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van 2021 tot en met 2027. Eurocommissaris Phil Hogan van landbouw wil de werkwijze van het landbouwbeleid veranderen. De EU stelt voortaan doelen, waarna lidstaten zelf bepalen hoe deze doelen gehaald worden.

LTO is positief dat Brussel probeert het landbouwbeleid doelgerichter en flexibeler te maken, maar is bezorgd over het gelijke speelveld in de interne Europese markt. “Het moet niet zo zijn dat onze boeren en tuinders een concurrentienadeel gaan ondervinden ten opzichte van collega’s in andere landen wanneer de Nederlandse invulling straks strenger blijkt uit te pakken dan de uitvoering in andere landen. Het is aan de Europese Commissie om hier goed op toe te zien”, aldus LTO-voorzitter Marc Calon. Hij is wel blij dat Hogan af wil van Europese ‘one-size-fits-all‘-regeltjes, die veel frustratie en onbegrip bij boeren opleveren.

Tekst gaat verder onder de foto

LTO-voorzitter Marc Calon is niet te spreken over de voorgenomen verlaging van het budget met 5%, terwijl het ambitieniveau voor klimaat en milieu omhoog gaat. - Foto: Roel Dijkstra
LTO-voorzitter Marc Calon is niet te spreken over de voorgenomen verlaging van het budget met 5%, terwijl het ambitieniveau voor klimaat en milieu omhoog gaat. - Foto: Roel Dijkstra

LTO is niet te spreken over de voorgenomen verlaging van het budget met 5%, terwijl het ambitieniveau voor klimaat en milieu omhoog gaat. “LTO Nederland pleit in Brussel voor behoud van het huidige landbouwbudget. Een lager budget kan ontmoedigend werken en de goede plannen van de Commissie juist tegen werken”, waarschuwt Calon.

Ook de Europese landbouworganisatie Copa Cogeca reageert kritisch op de verlaging van de directe inkomenssteun en pleit voor behoud van het budget hiervoor. “Directe betalingen is verreweg de meest efficiënte vorm om boereninkomens te stabiliseren en om inkomensrisico’s af te dekken”, vindt voorzitter Joachim Rukwied.

Natuur- en milieuorganisaties teleurgesteld

Natuur- en milieuorganisaties in Europa en Nederland reageren teleurgesteld. Ze vinden dat natuur en biodiversiteit slecht zijn geregeld in de voorstellen. Ze vinden een omslag in de landbouw noodzakelijk met het oog op biodiversiteit, klimaatverandering, bodem- en waterkwaliteit, en beleving van het platteland. Volgens de natuur- en milieuorganisaties biedt het nieuwe beleid geen garantie voor duurzame landbouw, biologische landbouw en natuurherstel. De organisaties roepen Schouten op om te borgen dat publiek geld alleen ten goede komt aan publieke diensten en te garanderen dat de directe inkomenssteun ingezet wordt voor verduurzaming van de landbouw en herstel van natuur.

Politiek kritisch over budget en ambities

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) reageert kritisch op het voorstel. “De verlaging van het budget geeft een groot probleem voor de boeren. Dit ondermijnt de sector en de voedselzekerheid van 520 miljoen consumenten in de EU”. Ook vreest ze voor ongelijke concurrentie tussen lidstaten.

Tekst gaat verder onder de foto

Volgens Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik geeft de verlaging van het budget een groot probleem voor de boeren.- Foto: Peter Roek
Volgens Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik geeft de verlaging van het budget een groot probleem voor de boeren.- Foto: Peter Roek

GroenLinks vindt dat het voorstel kansen om te vergroenen en om de landbouw klimaatbestendiger te maken laat liggen. D66 en VVD vinden dat de voorstellen nog teveel zijn gericht op inkomenssteun en te weinig vernieuwing bieden.

“Dat de Commissie inzet op minder regels en meer ruimte voor nationaal maatwerk is een goede zaak. Klimaat- en milieubeleid moet sturen op resultaat. Dat versterkt de koppositie van de Nederlandse boer, die voorop loopt op innovatie en duurzaamheid”, vindt Europarlementariër Jan Huitema (VVD).

Laatste reacties

 • jeannettedekker1

  Schouten is kritisch op het nieuwe GLB,,,leuke kop in vakblad boerderij. Wat ik me afvraag is waarom ze bij pauw niet harder aangepakt word. En waarom er daar bij pauw,, boerin Agnes ,,die flink wil groeien ,neergezet word als een sufferd. Enboer Jos die juist flink heeft afgebouwd slim heeft gehandeld en daardoor nu veel beter af is. In werkelijkheid heeft Jos verzilverd,waar niks mis mee is maar draag dat dan ook naar buiten ,,als je bij pauw aanschuift. De overheid en in deze Schouten is buiten schot gebleven,weer een gemiste kans.
  Boerin Agnes is op het verkeerde been gezet door de OVERHEID, en boer Jos heeft eieren voor zijn geld gekozen. Dat is in mijn beleving aan de hand. En dat Carola kritisch is op het GLB is het nog niet waard om opgeschreven te worden.

 • Gat

  Wat kun je verzilveren als akkerbouwer met huurgrond veelal? Mag jij mij uitleggen. Agnes roept dat groeiers kapot hebben gemaakt. Ze hoort er zelf ook bij, had ze stal vol, zat ze niet aan tafel.
  Jos kwam op voor alle boeren, vroeg niet voor niks aan Schouten wat ze betaalde in winkel voor aardappels en wat hij ervoor kreeg.
  Agnes zat zichzelf de hemel in te prijzen en zeiligheidsbetoog te houden.
  Hoe kun je zeggen grondgebonden voor 180 koei en 100 hebben en 10 vrachten mest aan kunnen voeren???
  Ze zegt dat ze minder koeien had dan ze ooit had. Tsjah grondgebonden hoefden niks in te leveren toch??? Dat ze te dure stal heeft gebouwd is haar probleem niet de mijne!

 • OoO

  @ gat
  Agnes was op de peildatum aan het bouwen en kon daardoor de stal niet vol hebben.
  Ken meer van zulke gevallen en is zeer triest dat die tussen wal en schip vallen.

 • jeannettedekker1

  Klopt gat,, diegene die een te grote of te dure stal hebben gebouwd moeten hun eigen mestafzet en aankoop voer en afschrijving betalen,maar de markt moet bepalen wie blijft en niet een onbetrouwbare overheid. Maar wat nog erger is,,is dat alle blijvers in de melkveehouderij ,,,klein groot niet gegroeid of hard gegroeid,,,de extra kosten moeten dragen om levensvatbaar te blijven. Een sociaal vangnet voor de stoppers wat opgehoest moet worden door alleen door de blijvers in de melkveehouderij. Dat zet ons op achterstand met onze Europese collega’s. En voor de duidelijkheid ,ik heb helemaal niks tegen Jos. Ik geef hem zelfs groot gelijk.

 • wmeulemanjr1

  @oOo; ik had op de peildatum ook een grote groep pinken die net daarna gingen kalveren, ook beetje triest toch?

 • Attie

  Triest, vooral als je eigen ffplafond nog niet vol was..

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.