Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl] 1 [Missing text /esp/article/comment for nl]

Nieuw antibioticasysteem geleidelijk ingevoerd

Er komt een overgangsfase voor invoering van het benchmarksysteem voor antibioticagebruik.

Minister Carola Schouten van landbouw is bereid om een overgangsperiode in te voeren voor de overgang naar het nieuwe benchmarksysteem voor antibioticagebruik in de veehouderij. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Normen voor sectoren fors aangescherpt

Diergeneesmiddelenautoriteit SDA heeft een nieuw systeem ontwikkeld voor de verdere reductie van antibioticagebruik in de veehouderij. Het huidige stoplichtensysteem, waarbij bedrijven op basis van het antibioticagebruik in rood, oranje of groen zitten, wordt vervangen door een systeem met twee categorieën, waarbij de normen voor verschillende sectoren fors worden aangescherpt.

De totale daling van het antibioticagebruik sinds 2009 is in de vleeskalverhouderij 40% (49% sinds 2007), de varkenshouderij 58%, de melkveehouderij 47% en de vleeskuikenhouderij 74%. - Foto: Henk Riswick
De totale daling van het antibioticagebruik sinds 2009 is in de vleeskalverhouderij 40% (49% sinds 2007), de varkenshouderij 58%, de melkveehouderij 47% en de vleeskuikenhouderij 74%. - Foto: Henk Riswick

“We zijn nu in de eindfase beland van het beleid om te komen tot aanvaardbaar antibioticagebruik. Wij zijn het met de SDa eens dat implementatie van de nieuwe benchmarkwaarden voor aanvaardbaar gebruik van alle betrokken partijen nog een forse inspanning vraagt. Er is immers al een aanzienlijke reductie bereikt. Verdere afbouw van het gebruik zal relatief meer inzet en verdergaande maatregelen en investeringen vragen. Wij zullen hiermee rekening houden in

het proces om te komen tot sectorspecifieke reductiedoelstellingen die in de praktijk realiseerbaar zijn”, schrijft Schouten.

Verkoop antibiotica flink gedaald

De verkoop van antibiotica voor de veehouderij is sinds 2009 met 63,4% gedaald. De totale daling van het antibioticagebruik sinds 2009 is in de vleeskalverhouderij 40% (49% sinds 2007), de varkenshouderij 58%, de melkveehouderij 47% en de vleeskuikenhouderij 74%.

In de kalverhouderij is het antibioticagebruik nog relatief hoog. De SDa adviseert om aan bedrijven die de benchmarkwaarden overschrijden ‘dusdanige consequenties te verbinden dat verbetering wel wordt ingezet’.

[Missing text /esp/comments/onecomment for nl]

  • koestal

    aanscherpen en nog eens aanscherpen,even wachten met ziek worden !

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]