Home

Nieuws

Antibioticaresistentie lager in 2017, behalve bij kalveren

In de veehouderij zijn afgelopen jaar minder antibioticaresistente bacteriën gevonden, met uitzondering van de kalverhouderij.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Maranrapportage over antibioticagebruik en resistentie.

Het voorkomen van resistente E. Colibacteriën daalde bij vleeskuikens, was stabiel bij varkens en melkvee, maar nam toe bij kalveren.

In de pluimveehouderij daalde de resistentie het meest. In de kalverhouderij nam het antibioticagebruik toe en is een lichte stijging van resistentie en van het aantal dieren dat ESBL-bacteriën heeft. “De oorzaak hiervan is onduidelijk en moet verder worden onderzocht”, aldus Kees Veldman, hoofd van het Nationaal Referentie Laboratorium Antibioticaresistentie in dieren bij Wageningen UR.

Gedeelde verantwoordelijkheid melkveesector

“De kalverhouderij heeft echt een probleem. Maar deze zit vast aan de melkveesector. Hoe kunnen we de gezondheid verbeteren van kalveren die van melkveehouderijbedrijven komen? Melkveehouders moeten dus niet denken dat ze ‘klaar’ zijn met het terugdringen van antibioticagebruik. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid”, aldus Dick Heederik, voorzitter expertpanel Autoriteit Diergeneesmiddelen (Sda) op een symposium over de toekomst van de veehouderij van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Humane gezondheidszorg

De Maranrapportage kijkt zowel naar de dierlijke als de humane gezondheidszorg. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica bij mensen vorig jaar stabiel is gebleven. Wel komen de laatste 5 jaar vaker ESBL-bacteriën voor bij mensen. Deze bacteriën stoten stoffen uit die penicilline uitschakelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.