Home

Nieuws 1 reactie

Stichting: aardbevingsschade landbouw onderbelicht

De landbouw moet een eigen overlegtafel hebben in gesprekken over de aardbevingsschade in Groningen.

De sector ontbreekt nu in tal van overleggen, vindt de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade. Dat schrijft de stichting in een brief aan de ministers Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De stichting is opgericht is door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) in samenwerking met Ate Kuipers en Berend Jan Westerdijk en wil aandacht voor de problematiek van de boeren in het Groninger aardbevingsgebied.

‘Vooruitgang niet zo groot’

Geert Dubben, bestuurslid van de NAV, legt uit. “Er is veel schade in Groningen. Er wordt op allerlei borden geschaakt maar de vooruitgang is niet zo groot. De boerendemonstratie in Den Haag heeft geleid tot een gesprek met de ministers Wiebes en Schouten in de trekker van Ate Kuipers. Wiebes gaf daarbij aan dat hij informatie wilde en op de hoogte gehouden wil worden.”

‘Sommige boeren zijn al tien jaar bezig om de problemen op te lossen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten’

‘Er moeten structurele oplossingen komen’

In de brief is aangeduid welke zaken volgens de stichting aandacht verdienen. De landbouw moet volgens Dubben een eigen tafel hebben. “Die is er nu niet.” De Groninger boeren in het aardbevingsgebied hebben volgens de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade te kampen met meerdere problemen, die in de brief uiteen worden gezet. Denk aan lekkende mestkelders, kosten voor het afvoeren van extra mest, ongelijkmatige bodemdaling en problemen met drainage. “De boeren hebben extra kosten en daar staat geen vergoeding tegenover.” Dubben legt uit dat veel boerenbedrijven in Groningen worden bedreigd met sluiting vanwege de bouwkundige staat en de veiligheid van de gebouwen. “Daar zijn geen oplossingen voor. Sommige boeren zijn al tien jaar bezig om de problemen op te lossen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Er moeten structurele oplossingen komen.”

Bestuurlijke spaghetti

Dubben spreekt verder van een vergunningenoerwoud waar je als boer met schade doorheen moet, wat ze in Groningen zelf de ‘bestuurlijke spaghetti’ noemen. “Zoveel instanties moeten meebeslissen, het is een bijna niet uit te voeren taak.” Dat 80% van de pot geld uiteindelijk gaat naar advocaten en experts, is de boeren ook een doorn in het oog. De ondertekenaars van de brief hopen aan tafel te komen bij de minister. “Er moet een oplossing komen.” De Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade overlegt met de Klankbordgroep Mijnbouwschade van LTO Noord, die vorige week lieten weken niet aan te willen haken bij de stichting, maar wel te willen samenwerken.

‘Straks is het gas eruit en het gebied vernieuwd, maar zijn alleen de problemen van de burgers opgelost, terwijl de boeren met al die schades achterblijven’

Dubben maakt zich zorgen over de toekomst. Minder gaswinning hoeft niet te betekenen dat de aardbevingen stoppen. “Straks is het gas eruit en het gebied vernieuwd, maar zijn alleen de problemen van de burgers opgelost, terwijl de boeren met al die schades achterblijven. Dan zijn we ver van huis.”

Eén reactie

  • wilbrord braakman

    Omdat grond een heel waardevol en onvervangbaar goed is mag het niet worden beschadigd. Waar dit, zoals het met het delven van gas is gebeurd dient dit door de 'winners' te worden hersteld. Met veel zorgvuldigheid.

    Wilbrord Braakman - Tuinder - ecoloog

Of registreer je om te kunnen reageren.