Home

Nieuws

Mestexport naar Duitsland fors gedaald in 2017

De export van dierlijke mest daalde in 2017 met 2,5%. In totaal ging 3,28 miljoen ton mest de grens over. De hoeveelheid fosfaat in de geëxporteerde mest nam af met 4,4% naar 40,1 miljoen kilo.

De totale export van fosfaat in dierlijke mest is in 2017 met ruim 4% gedaald naar ruim 40 miljoen kilo. Het is de eerste daling sinds een kleine dip in 2013.

In de eerste jaren na invoering van de mestverwerkingsplicht in 2014 steeg de fosfaatexport sterk. In 2014 was de toename 15%, in 2015 en 2016 respectievelijk 20% en 9%. De daling van de mestexport komt vooral door een daling van de afzet naar Duitsland, blijkt uit de cijfers van RVO.nl.

Vorig jaar daalde de export van mest naar Duitsland met bijna 8%. De hoeveelheid fosfaat nam nog sterker af met 14%. Bijna 21 miljoen kilo fosfaat ging afgelopen jaar nog naar onze oosterburen, ruim de helft van de totale fosfaatexport.

De lagere afzet naar Duitsland komt door een combinatie van factoren zoals de aanscherping van het Duitse mestbeleid en beperkte uitrijmogelijkheden vanwege slecht weer in het afgelopen najaar.

Meer fosfaat naar Frankrijk

De afname van de Duitse afzet werd slechts voor een deel gecompenseerd door een groeiende afzet naar Frankrijk. Vorig jaar steeg de afzet van fosfaat naar Franse akkers met bijna 18% en kwam uit op 11,3 miljoen kilo fosfaat tegen 9,6 miljoen kilo in 2016. Frankrijk is inmiddels goed voor ruim 28% van de fosfaatexport in dierlijke mest.

De afzet naar België steeg licht met bijna 2%. De afzet naar ander landen dan de drie hiervoor genoemde daalde daarentegen met bijna een kwart na jaren van groei. Naar overige landen zoals Hongarije en Polen ging 1 miljoen kilo fosfaat in 2017; het aandeel in de totale fosfaatexport is daarmee 2,5%.

Minder rundveemest de grens over

De hoeveelheid fosfaat in rundveemest daalde het hardst in 2017 met een afname van bijna 29%. 1,4 miljoen kilo fosfaat van rundvee ging vorig jaar de grens over, in 2016 was dat nog bijna 2 miljoen kilo. Fosfaat in varkensmest steeg daarentegen: met 7% naar 7,5 miljoen kilo fosfaat. De export van zowel pluimveefosfaat als van fosfaat in mengmest daalde met respectievelijk 29% en 3%.

Voor pluimveemest is de daling de voortzetting van een jarenlange ontwikkeling. Bij mengmest speelt de aanscherping van de exportvoorwaarden zoals de invoering van verplichte AGR-GPS apparatuur voor de export van vaste bewerkte mest.

De afzet van paardenmest en overige organische meststoffen bleef na de scherpe daling in 2016 het afgelopen jaar vrijwel gelijk.

Kom naar het Nationaal Mestcongres op 20 februari 2018

Nationaal mestcongres

Voor de derde keer houdt Boerderij het Nationaal Mestcongres. Er is heel veel gaande rond mest. Aan de ene kant de doorgaande ontwikkeling van de mestverwerking en -verwaarding. Zelfs de kunstmestindustrie stort zich hier nu op. Tegelijk houdt de introductie van de fosfaatrechten alle veehouders bezig.

Meerdere sprekers en workshops zijn hieraan gewijd. Maar ook is er aandacht voor de bemesting zelf en voor zaken als samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers.

Of registreer je om te kunnen reageren.