Home

Nieuws

Historisch laag aantal agrarische faillissementen

Het aantal faillissementen in de agrarische sector daalde in 2017 met 34%. Het gaat daarbij om 31 bedrijven, meldt ABN Amro in het rapport ‘Faillissementen naar de bodem’.

Volgens de bank hebben de gunstige economische vooruitzichten een positief effect op het totaal aantal faillissementen in Nederland. De daling van 34% in de agrarische sector is beduidend groter dan het gemiddelde. Over alle sectoren gerekend gaat het om een daling van 25% in het afgelopen jaar ten opzichte van 2016. Voor dit jaar verwacht ABN Amro een stabilisatie van de faillissementen in de landbouw. Als reden daarvoor geeft de bank het al historisch lage niveau waarop het aantal agrarische faillissementen zich bevindt. Traditioneel is het aantal faillissementen in de agrarische sector al laag, aldus de bank.

Hogere prijzen zuivel en vlees

Wat positief voor de sector heeft uitgepakt zijn de hogere prijzen voor zuivel en vlees, stelt de bank. Daarentegen leverden de fipronil-crisis en het fosfaatplafond voor sommige bedrijven problemen op.

De bank constateert ook een trendbreuk, de schaalvergroting lijkt tot stilstand gebracht te zijn. In 2017 is het aantal bedrijven in de sector met 545 toegenomen. Daarbij gaat het vooral om eenmansbedrijven.

Uit het rapport blijkt dat ABN Amro voor dit jaar een groei van de volumes in de landbouw verwacht. De onderzoekers gaan uit van een groei van 1%. Afgelopen jaar waren de volumes lager dan ingeschat door een aantal tegenvallers. De late vorstperiode, de fipronil-crisis en het fosfaatplafond leidden tot lagere volumes in 2017.

Of registreer je om te kunnen reageren.