Home

Nieuws

Lijst met geschikte ontwormingsmiddelen nodig

Veel van de werkzame stoffen in ontwormingsmiddelen, waaronder ivermectine, zijn schadelijk voor insecten die in en op mest leven. Dat schaadt de biodiversiteit, meldt advies- en onderzoeksbureau CLM.

De werkzame stoffen komen via de mest van het vee in de bodem en/of water terecht en zijn vaak slecht afbreekbaar. Sommige stoffen kunnen maanden tot jaren vastgesteld worden en behouden al die tijd hun giftigheid.

Invloed werkzame stoffen op insecten

Onderzoek naar ontworming bij pony’s in Nederland laat een duidelijke afname van het aantal larven van mestvliegen in mest zien. Ook uitwerpselen van behandelde paarden en koeien in Spanje bleken 70% minder insecten te herbergen dan de mest van vee dat niet behandeld was.

Veel insectensoorten gebruiken de mest van vee als voedsel of om hun eitjes in te leggen. Insecten zorgen voor afbraak van de mest en vervullen op deze manier een belangrijke rol in de ecologische cyclus. Voor veel dieren vormen insecten een belangrijke voedselbron. Zo hebben weidevogels als de grutto en de kievit een groot belang bij ruim voedselaanbod in de vorm van insecten.

Alternatieven voor ontwormingsmiddelen

Slim weidemanagement, het verbouwen van anti-parasitaire kruiden en goede dierverzorging kunnen gebruik van ontwormingsmiddelen terugdringen, meldt CLM. Dieren in goede conditie bouwen immuniteit op tegen veel voorkomende wormen. Veehouders geven aan dat eenmaal ontwormen bij jongvee vaak voldoende is. Bij ontworming wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van middelen die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Lijst met geschikte ontwormingsmiddelen in de maak

In samenwerking met Provincie Zeeland, Evides Waterbedrijf, Waterschap Scheldestromen, Stichting Het Zeeuwse Landschap en ZLTO wil CLM kennis over ontwormingsmiddelen verzamelen en verspreiden. Hiertoe richtten zij het project Schoon Water Zeeland op. Zo blijkt er onder meer een grote behoefte te zijn aan een lijst met geschikte middelen voor ontworming. Deze is er nog niet. Projectleden proberen een dergelijke lijst op te stellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.