Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:26 nov 2018

Verschillen tussen inkomens nog groter door droogte

De inkomensverschillen tussen bedrijven zijn door de droogte dit jaar nog groter dan andere jaren. Dat constateert Wageningen Economic Research (WER) in een onderzoek naar de effecten van de droogte op de inkomens van boeren en tuinders.

Ten opzichte van de analyse die WER eerder maakte zijn de inkomens in de veehouderij iets naar boven bijgesteld vanwege meevallende gewasopbrengsten. In de akkerbouw zijn de inkomensverwachtingen naar beneden bijgesteld, omdat de prijzen voor pootaardappelen en suikerbieten lager zijn dan verwacht en de opbrengsten van pootaardappelen tegenvallen.

Vooral inkomensdalingen in de landbouw

Voor akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen betekent de droogte een gemiddelde inkomensdaling van € 38.000 naar € 29.500 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. De inkomenseffecten voor de overige akkerbouwbouwbedrijven wordt geschat op een daling van € 4000 naar € 41.500.

Het gemiddeld inkomen voor melkveebedrijven daalt met € 14.000 naar € 21.500 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit komt vooral door hogere voerkosten vanwege geringere opbrengsten gras en mais. In de melkgeitenhouderij daalt het inkomen gemiddeld met € 16.500 naar € 96.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. In de schapenhouderij daalt het saldo per ooi met € 35, daarmee wordt het bijna gehalveerd.

Groente- en fruittelers gaan er iets op vooruit

Voor vollegrondsgroentetelers en fruittelers wordt een lichte inkomensstijging verwacht naar gemiddeld respectievelijk € 54.000 en € 39.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. In deze sectoren wordt de lagere kilo-opbrengst veelal gecompenseerd door hogere marktprijzen. “Afhankelijk van regio en grondsoort, mogelijkheden tot beregening en aard van de afzetcontracten zullen de verschillen tussen individuele ondernemers echter groter zijn dan gebruikelijk”, aldus de onderzoekers. Bij Nederlandse AGF-producten voor de versmarkt is naar schatting 75% van het volume vastgelegd in contracten, deels tegen vaste prijzen.

Droogtemaatregelen worden onderzocht

Minister Carola Schouten van landbouw schrijft in haar brief naar de Tweede Kamer dat ze verder wil kijken naar instrumenten om de risico’s te beheersen, naast de brede weersverzekering die er al is. Dit moet ondernemers weerbaarder maken tegen extreme weersomstandigheden. “Wat vaak wordt genoemd, is de mogelijkheid om voor calamiteiten een spaarpot met liquide middelen (bij een bank) te kunnen aanleggen. Maar ik ga ook andere vormen van versterkte samenwerking binnen de sector bespreken. Een belangrijke actie voor alle partijen is de brede verspreiding van leerervaringen die zijn opgedaan op het boerenerf”, aldus Schouten.
De eerder aangekondigde maatregelen voor het verruimen van de vergroeningseisen voor het GLB worden definitief toegelaten. Wintergewassen die bestemd zijn voor veevoeder mogen in heel Nederland worden aangemerkt als vanggewas. De minimale teeltperiode voor vanggewassen heeft Schouten verkort van 8 naar 6 weken, op voorwaarde dat er een opvolgend wintergewas wordt ingezaaid. Om gebruik te maken van de vrijstellingen moeten ondernemers dit voor 1 december melden bij RVO.nl.

Laatste reacties

 • deB.

  Wat een inkomen niveau in melkvee sector! Te triest voor woorden! Daar krijg je gratis nog een bak gezeik bij ook.

 • gerben5

  Ga je toch geiten melken de B

 • deB.


  Standaard boeren antwoord, weten zo goed wat de buurman moet doen.

  Maar toegeven dat het in en in triest is, is te moeilijk!
  Je zit ook in dezelfde verrotte sector!

Of registreer je om te kunnen reageren.