Home

Nieuws 2 reacties

TU Delft: Bodem zakt meer dan verwacht

De bodem daalt in Nederland in het Westen harder dan gedacht. Vooral het gevolg van de ondiepe bodemdaling.

In het westelijk deel van Nederland komt dat vooral door de uitdroging van veenbodems. Dat blijkt uit gegevens over bodemdaling in Nederland die door experts in kaart zijn gebracht. Uit de zogenoemde bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) blijkt dat het probleem vooral speelt in Groningen en het westen van het land. Daar komen bodemdalingen voor van 0,5 centimeter, of meer, per jaar.

Warme zomers

Volgens de onderzoekers wordt de versnelde bodemverzakking onder meer veroorzaakt door de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen. Ook delfstoffenwinning en het zwaar belasten van veen-kleigrond door gebouwen en asfaltwegen spelen een rol.

Het blijkt dat ‘ondiepe’ bodemdaling op verschillende plekken zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken

Gaswinning

Met de kaart hebben de onderzoekers voor het eerst onderscheid kunnen maken tussen de diepe oorzaken van bodemdaling, zoals gaswinning, en de effecten in de bovenste paar meter. Dat laatste kon tot nu toe niet direct gemeten worden. Het blijkt dat die ‘ondiepe’ bodemdaling op verschillende plekken in Nederland zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken.

Locatie van olie- of gasvelden

Volgens onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft laat de kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed zien. De kaart laat, naast de verschillende grondsoorten in Nederland, ook de locatie van olie- of gasvelden zien. “De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen.”

Bodemdalingskaart.nl

Het project bodemdalingskaart.nl is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). Verschillende universiteiten, kennisinstituten en bedrijven dragen bij aan het resultaat: TU Delft, KNMI, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo, en 06-GPS.
De digitale landkaart, gevoed door informatie van satellietradars, GPS, en zwaartekrachtmetingen, wordt gepresenteerd tijdens het congres Geobuzz in Den Bosch op 20 november en op het Veenomeen in Zaandam op 22 november. De nieuwe kaart is te zien op de website Bodemdalingskaart.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Nog even en de boer krijgt de schuld.

  • j.h.vonk@home.nl

    Het diep in de grond graven voor aanleg van verharde as-valt wegen, gebouwen [huizen, industrie gebieden....]. Voor de welvaart!?!?.
    Om bodem daling tegen te gaan zal iedere inwoner tevreden moeten zijn , hoe het was 40 jaar geleden, daar zal iedereen dan tevreden moeten zijn !!??.

Of registreer je om te kunnen reageren.