Home

Nieuws 7 reacties

Landbouwareaal Europa flink gedaald

Franse onderzoekers luiden de noodklok. Het areaal landbouwgrond neemt sterk af.

Dat is wereldwijd het geval, maar voornamelijk in de EU. Daarnaast staat de potentieel beschikbare landbouwgrond sterk onder druk als gevolg van erosie. Dat melden Franse onderzoekers van ‘Agrimonde-Terra’ in een recent rapport dat toekomstscenario’s (2050) ontwikkelde voor het mondiale landgebruik en voedselvoorziening.

Wereldbevolking en klimaatverandering

In het veiligstellen van de voedselvoorziening en beschikbaar landbouwareaal spelen de groeiende wereldbevolking en toenemende mate van klimaatverandering een belangrijke rol. Van de OECD-landen is het vooral Europa waarbinnen landbouwgrond de laatste 50 jaar flink is afgenomen (13%). In India was dit 26%, terwijl in Canada/Verenigde Staten het areaal met 6% afnam. Nederland was een van de weinige landen waarin het areaal akkerland is toegenomen. In verreweg de meeste landen nam dit sterk af.

Biodiversiteit onder druk

De biodiversiteit staat eveneens onder druk als gevolg van intensief gebruik van landbouwgrond. Niet alleen de landbouw, maar ook de verstedelijking en ontwikkeling van infrastructuur worden als belangrijke oorzaken genoemd van deze afname in biodiversiteit. De onderzoekers hameren op veranderingen in de huidige bedrijfsvoering om dit proces af te remmen. Agroforestry (boslandbouw) en miniem gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn in hun ogen stappen in de goede richting.

Ingrijpende veranderingen

Met het oog op de toekomst is er volgens de wetenschappers nog een lange weg te gaan om de voedselzekerheid wereldwijd veilig te stellen. In 1 van de 5 scenario’s is dit met het huidige landbouwareaal mogelijk, volgens de wetenschappers. Ingrijpende veranderingen zijn dan echter vereist. De belangrijkste stap is daarbij volgens de onderzoekers het overschakelen naar de consumptie en productie van meer groenten & fruit in plaats van vlees.

Laatste reacties

 • Met het oog op de toekomst is de aller aller aller belangrijkste stap om de voedselzekerheid wereldwijd veilig te stellen, ervoor te zorgen dat er genoeg mensen zo gek blijven om voor dit voedsel te zorgen.
  Wereldwijd neemt niet alleen het landbouwareaal af, maar nog harder het aantal boeren. De vergrijzing onder hen is enorm en de aanwas van onderaf klein.


 • Alco

  Erosie? Dus weg met de luchtwassers!

 • nilles

  hebben ze areaal bijgemaakt in nederland?

 • info36

  Er wordt nog steeds gespot met voedsel, tenminste de prijzen ervan. Dus niet zeuren.

 • JNJS

  Het beste nieuws sinds lange tijd. Er kan niet genoeg landbouwgrond verdwijnen. De opbrengsten zullen naar beneden moeten, willen we een fatsoenlijk inkomen kunnen halen. Het is niet onze plicht om de mensheid van goedkoop voedsel te voorzien ten koste van ons zelf, net zo min als het de plicht is van een kind in India om ons van goedkope schoenen te voorzien. De lage prijzen worden veroorzaakt door economische wetten niet door mededogen.

 • eltjo.huizenga1

  De beleving bij landbouw/voedselvoorziening staat haaks op de economische waarde ervan (eens met JNJS). Dat komt volgens mij door ons hoge welvaartsniveau. We kunnen immers alles, altijd en overal kopen. Een tekort aan landbouwgrond zal dan ook het eerst merkbaar zijn (volgens mij nu al) in armere delen van de wereld, omdat wij - welvarend als we zijn - het voedsel van ver kunnen laten komen door meer te betalen als lokaal betaald kan worden. Hoe 'rijk' zijn we eigenlijk als we (onszelf 'wereldburgers' noemende westerlingen) ons voedsel voor een zo laag mogelijke prijs in het buitenland laten produceren en de bevolking daar honger laten leiden? Dan zijn we niet langer 'wereldburgers', maar …..

 • r.zijlmans1

  Helemaal mee eens JNJS, kan niet hard genoeg krimpen !!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.