Home

Nieuws 3 reacties

‘Stroom procedures over fosfaatrechten op komst’

De vraag van wie de fosfaatrechten voor melkvee zijn in pachtsituaties blijft vooralsnog onzeker.

Er is volgens Els Harbers geen wettelijke regeling en de rechtspraak zal de knoop moeten doorhakken. Ze vertelde dit tijdens de jaarlijkse actualiteitendag van het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR).

‘In hoeverre zijn fosfaatrechten grondgebonden?’

Vergelijking met melkquotum

Volgens Harbers ligt de vergelijking met melkquotum, bietenquotum en varkensrechten voor de hand. Een van de vragen die daarbij beantwoord moet worden is in hoeverre de fosfaatrechten grondgebonden zijn. Het Ministerie van LNV heeft tot nu toe altijd aangegeven dat de fosfaatrechten worden toegekend aan de houder van het melkvee.

Voorbereiding procedures

Inmiddels zijn diverse advocatenkantoren bezig met voorbereidingen voor procedures over de toekenning van fosfaatrechten. Advocaat Peter Goumans (Hekkelman Advocaten) gaf in zijn inleiding het advies om vooral goed te letten op de bezwaartermijn van de beschikkingen die RVO.nl nu toestuurt. Op tijd bezwaar maken (binnen 6 weken) na de ontvangst van de beschikking is cruciaal voor verder procederen.

Vleesveebedrijven

Ook als geen beschikking wordt ontvangen is het opletten, bijvoorbeeld voor vleesveebedrijven. Een stroom van procedures wordt voorzien over de toekenning van fosfaatrechten. Die zullen vooral gaan lopen via het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Over de manier waarop bedrijven hun bovenmatige schade moeten aantonen is overleg gaande tussen accountants en RVO.nl volgens Goumans.

Voorzienbaarheid

IAR-directeur Willem Bruil ging in zijn inleiding in op de voorzienbaarheid van de peildatum 2 juli 2015. Hij noemde de uitspraak van het Haagse Gerechtshof over het fosfaatreductieplan in dat verband een ‘rampzalig arrest’. In die uitspraak van eind oktober 2017 kregen boeren ongelijk in hun bezwaar tegen het fosfaatreductieplan 2017, mede omdat de peildatum volgens het Hof voorzienbaar was. Volgens Bruil is altijd te twisten over in hoeverre een bepaalde regel voorzienbaar was. “Dat betekent echter niet dat er geen recht op schadevergoeding is”, aldus Bruil. Hij vervolgt: “Individuele melkveehouders kunnen en zullen daar procedures over gaan voeren.”

Laatste reacties

  • arendsoog

    En de kassa rinkelt bij deze lieden

  • 306lsa

    om te kijken of het grond gebonden is kun je heel makkelijk de vraag stellen krijgt een boer met 0 hectare en op peildatum wel melkvee ook fosfaatrechten? ja/nee

  • mariapeel

    Zonder grond krijg je rechten! dus verpachter heeft nergens recht op wat een onzin

Of registreer je om te kunnen reageren.