Home

Nieuws 11 reacties

EU Rekenkamer: klimaatdoel nog ver weg

De landbouw, industrie, transportsector en huishoudens staan voor grote uitdagingen om de klimaatdoelen te halen. Dat zegt de Europese Rekenkamer in een overzicht van de maatregelen die in de Europese Unie zijn genomen om de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

De landbouw was in 2015 verantwoordelijk voor 11% van de uitstoot van broeikasgassen. Er is tussen 1990 en 2013 een grote vermindering van de emissies gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat de veestapel in omvang verminderde. Maar sinds 2014 is er weer sprake van een stijging van de emissies, aldus het rapport.

‘Maatregelen nog onvoldoende’

Belangrijke bron van de emissies is het vee dat met methaanemissies (CH4) voor 44% bijdraagt aan de totale landbouwemissies. Ruim een derde van de uitstoot komt uit landbouwgronden en 15% uit mest.

De Europese Rekenkamer constateert dat er wel maatregelen zijn genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar dat die nog onvoldoende zijn. Maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken zijn nog in een pril stadium en niet Europees geregeld.

Ook als de Europese Unie erin slaagt te voldoen aan de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs, zullen nog altijd maatregelen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Laatste reacties

 • veelust

  De rekenkamer heeft weer berekend.we weten toch dat de berekeningen niet overeen komen met de praktijk.Waarom niet meten want meten is weten.
  Of zou het zo zijn dat ze met berekenen een beetje een bepaalde richting uit kunnen rekenen

 • kiepel

  Dit lezende is er maar 1 conclusie mogelijk, krimp veestapel.
  Bereid je voor!

 • John*

  dat betekent geen varkensrechten omzetten in vergisters op poten..

 • alphons1

  en je hoord niemand iets zeggen als het bodemleven weer op orde is dat dan de bodem 2 keer zoveel co2 opslaagd in de bodem. nu is wereldwijd de bodem in slechte staat. dus die co2 zit ook in de lucht. dan die vele auto-s en vliegtuigen er nog eens bij. en uit eindelijk de koeien de schuld geven

 • fietskip

  Klopt John*
  je ziet waar de meeste milieuwinst volgens de rekenkamer gehaald kan worden.

 • WGeverink

  Daarom moet het vee er uit en wordt er voor miljarden aan "natuur" aangelegd die geen geld in het laatje brengt maar met zijn rottende vegetatie wel net zo veel metaan ed uitstoot.

 • Bennie Stevelink

  Ik kan er met mijn hoofd niet meer bij!
  Methaan is toch circulaire uitstoot die niets bijdraagt aan de klimaatverandering? De koolstof in de methaan is afkomstig uit de suikers en langketenkoolhydraten in de voedergewassen. Die hebben deze toch weer opgenomen uit de lucht?
  Methaan wordt door ozon omgezet in CO2. Snel groeiend gras vormt ozon. Dus de benodigde ozon wordt ook nog door de melkveehouderij zelf geleverd!

  Het enigste wat de melkveehouderij bijdraagt aan klimaatverandering is de uitlaatgassen van de tractor en loonwerker, uitlaatgassen van de RMO, fossiele brandstof voor elektriciteit en aardgas voor stikstofkunstmest. Dat is namelijk lineaire uitstoot.

 • Bennie Stevelink

  Jan Braakman, kun je de derde alinea verduidelijken?
  Ik lees het als dat 44% afkomstig is van het vee, tweederde (=66%) uit grond en 15% uit mest. Dan kom ik boven de 100%.

 • Jan Braakman

  @ Bennie Stevelink. Dank voor je opmerking. Waar twee derde staat moet een derde staan. Correctie wordt gemaakt.

 • Attie

  John, hebben dan wel weer flink stuk grond onder de poten, dat dan weer wel....

 • koestal

  De veestapel moet gehalveerd worden ,het vliegverkeer op Schiphol mag nog volop uitbreiden,het weg verkeer mag nog uitbreiden.dus het gaat wel goed .Parkeerruimte voor vliegtuigen boven Nederland en vooral bij Lelystad

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.