Home

Nieuws

Omgeving bepaalt uitbreidingskansen

Er komt meer maatwerk voor boeren met uitbreidingsplannen in de Gelderse FoodValley. Een tegenprestatie vervangt het bouwblokmaximum.

FoodValley – bestaande uit de gemeentes Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen – stapt af van het bouwblokmaximum van 1,5 hectare, maar gaat wel andere eisen stellen aan boeren met uitbreidingsplannen. Concreet: een tegenprestatie voor de buurt die 8% van de totale investering uitmaakt. Dit is de gemeentelijke variant op het Gelderse Plussenbeleid dat sinds 22 maart van kracht is: de Menukaart. “De omgeving van een boerenbedrijf is straks bepalend in hoeverre uitbreiding wel of niet mogelijk is”, zegt wethouder Aart de Kruijf van de gemeente Barneveld, die het plan vandaag in Ede toelicht.

De Menukaart

Met de Menukaart speelt de FoodValley zowel boer als buur in de kaart, stelt de Kruijf. “Boeren krijgen de kans om – met draagvlak – meer uit te breiden, terwijl buren nadrukkelijk betrokken worden. Het is individueel maatwerk.” Een concreet voorbeeld: een boer die € 1 miljoen investeert in nieuwbouw moet een tegenprestatie van € 80.000 leveren. Dat geld is de ‘menukaart’. Het kan opgaan aan landschappelijke inpassing, architectuur, een betere ontsluiting, het leveren van energie, maar bijvoorbeeld ook aan sociaalmaatschappelijke of milieuvriendelijke punten.

De Kruijf gaat ook in op een toekomstige apk-keuring voor veebedrijven in de FoodValley. Bedrijven die straks willen uitbreiden worden qua uitstoot van fijnstof strenger onder de loep genomen. “Wie nieuw bouwt, moet in de oude stal de technieken hiertoe ook op orde hebben. Al gaan we eerst in goed overleg met de sector. We zijn hier zuinig op onze agrarische bedrijven. We leggen de strengere regelgeving niet zomaar op.”

Of registreer je om te kunnen reageren.