Frank Toemen, vergunningverlener bij Omgevingsdienst De Vallei, vindt inzetten op de best beschikbare technieken een betere methode om de luchtkwaliteit te verbeteren. – Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

‘Aanscherpen fijnstofnormen verbetert luchtkwaliteit niet’

Het aanscherpen van de normen voor de uitstoot van fijnstof draagt niet bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het kan zelfs averechts werken. Dat zegt Frank Toemen, vergunningverlener bij Omgevingsdienst De Vallei in Ede, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over luchtkwaliteit.

Het verlagen van de grenswaarde voor fijnstof is volgens Toemen voor veel bedrijven niet haalbaar. Zeker niet in veedichte gebieden, omdat de achtergrondwaarde al zo hoog is. Hij vindt inzetten op de best beschikbare technieken een betere methode om de luchtkwaliteit te verbeteren. “We schieten niks op met het strenger maken van de regels, zeker niet op korte termijn”, zegt de vergunningverlener in de Gelderse Vallei. “Als je met normen gaat werken die een bedrijf niet kan halen, dan komt zo’n bedrijf stil te staan. Dan vindt er geen enkele verbetering meer plaats. En dat kan zelfs averechts werken”, vindt Toemen.

Op de vraag van de PvdD of het niet beter is om in te zetten op minder dieren, erkent Toemen dat minder dieren zorgt voor minder emissie. “Maar als vergunningverlener heb ik geen poot om op te staan om daar rekening mee te houden.” Vergunningverleners kijken naar individuele bedrijven. En als die aan de normen voldoen, kunnen vergunningen niet worden geweigerd.

LTO: beleid baseren op feitelijke uitstoters

Ook LTO Nederland is voorstander van het inzetten op de best beschikbare technieken. Trienke Elshof, portefeuillehouder platteland en omgeving, benadrukt dat schone lucht ook voor boeren van belang is. Emissies tot nul terugbrengen is onmogelijk, zeker niet met open stalsystemen. Maar Elshof gaat er wel vanuit dat de afgesproken doelen in het Schone Lucht Akkoord – 30% minder fijnstofuitstoot en in sommige gebieden 50% reductie – worden gehaald.

Elshof vindt het zaak dat beleid is gebaseerd op de feitelijke uitstoters. Ze vindt het belangrijk dat er meer inzicht komt in de herkomst van fijnstof, zodat daar kan worden ingegrepen. De portefeuillehouder pleit ervoor tot die tijd brede bandbreedtes aan te houden, om te voorkomen dat maatregelen worden genomen zonder causaal verband.

De Tweede Kamer debatteert begint maart over verbetering van de luchtkwaliteit.

Reacties

  1. Het hele overheidsverhaal gaat alleen maar over “te veel dieren, te veel vervuiling, te veel productie, te veel winst bij grote bedrijven” en zo kan ik wel door gaan. Het gaat nooit over de echte oorzaak die deze groei veroorzaakt nl. Steedss meer emnsen die volgens onze politiek een staad beter en rijker leven moeten leiden. Ik zou zeggen meer mensen betekent meer consumenten en daardoor meer productie met bij behorende nadelen.

  2. Het zou onderhand eens moeten gaan over het feit dat ultra fijnstof de grote boosdoener is voor de gezondheid en laat nou net de veehouderij die weinig uitstoten. Die stoot voornamelijk pm10 (pluimvee) en pm2,5 uit. De maatregelen die de veehouderij moet doen zullen dus weinig gaan doen aan de gezondheid, daarvoor moet je toch echt bij andere sectoren zijn!

Beheer
WP Admin