Home

Nieuws 11 reacties

Nefyto: Van Dam bedrijft politiek met neonicotinoïden

Nefyto vindt dat staatssecretaris Martijn van Dam politiek bedrijft ten koste van akkerbouwers.

Van Dam maakte onlangs bekend het inperken van de inzet van neonicotinoïden te steunen. Met zijn besluit legt de PvdA-politicus belangrijke constateringen van het onafhankelijke Ctgb naast zich neer. Dat zegt directeur Jo Ottenheim van Nefyto, de brancheorganisatie van producenten van gewasbescherming.

Ottenheim benadrukt dat Van Dam demissionair is en dat het besluit in het zomerreces valt. “Het gaat nu specifiek over neonicotinoïden maar het gaat om een fundamenteel principe”, aldus Ottenheim. “Toelating moet op wetenschap en niet politiek gestoeld zijn.”

Aardappelen, suikerbieten

De neonicotinoïden die op het hakblok liggen zijn imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Voedselveiligheidwaakhond NVWA is bezorgd dat voor teelten zonder de neonicotinoïden plagen niet meer kunnen worden beheerst of snel resistentie zal ontstaan tegen alternatieven. Het gaat dan om aardappelen, graszoden, suikerbieten, voederbieten, hop en de onbedekte teelt van bloembollen.

Efsa

Het Ctgb, een onafhankelijk college dat pesticiden beoordeelt, keek naar de beoordeling van neonicotinoïden door de Europese voedselveiligheidswaakhond Efsa. De Efsa oordeelt dat de inzet van neonicotinoïden voor toepassing in de open teelt een hoog risico vormen voor bijen; of dat een risico niet uitgesloten kan worden. Maar het Ctgb schrijft ook dat de Efsa uit gaat van blootstelling via onkruiden en akkerranden.

De gedachte is dat bij het zaaien van gecoat zaad de werkzame stof kan verstuiven. ‘Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat deze verstuiving, dankzij coating- en zaaitechnieken in Nederland, niet plaats hoeft te vinden’, aldus het Ctgb.

‘Het milieu schiet er dus niets mee op’

Wankel toetsingskader

Daarnaast is het toetsingskader van de Efsa niet door het wetenschappelijk comité van experts uit de 28 EU-lidstaten goedgekeurd. Het gebruik van het toetsingskader is eerder door Nederland en andere lidstaten ter discussie gesteld. Ten slotte stelt het Ctgb vast dat de alternatieve stoffen voor de neonicotinoïden niet per se een lager risicoprofiel hebben. “Het milieu schiet er dus niets mee op”, aldus Ottenheim.

Lees wat Boerderij nog meer over neonicotinoïden schreef.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Jo Ottenheim gaat niet in op de verontreiniging van het Nederlandse oppervlaktewater met imidacloprid sinds 2004, die een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor insecten. Nefyto verzet zich met hand en tand tegen een verbod op imidacloprid, terwijl insecten het loodje leggen. Daardoor worden alle soorten die van insecten afhankelijk zijn in hun bestaan bedreigd. Daaraan verandert een verbeterde zaadcoating niets. Imidacloprid komt met neerslag in het grond- en oppervlaktewater terecht. Het Ctgb heeft met haar halfslachtige houding tegenover het hoge uitspoelingsrisico van imidacloprid alle geloofwaardigheid verloren. Deze stof had in een land met hoge grondwaterstanden nooit op grote schaal mogen worden toegelaten. Martijn van Dam doet er goed aan het gesputter van het Ctgb naast zich neer te leggen.

 • WGeverink

  Wat voor onderzoeker ben jij Henk dat jij op een gesloten landbouwsite je gelijk moet gaan halen? Als de politiek beslissingen gaat maken op basis van onderbuikgevoelens of de mening overneemt van de actiegroep die het hardst met een steen op een stalen emmer slaat dan voorspel ik dat er binnen afzienbare tijd helemaal geen onderzoekers meer nodig zijn. Als jij onderzoek hebt gedaan en een punt denkt te hebben over of neonics verboden moeten worden ja of nee raad ik je aan om naar iemand toe te gaan die er wat mee kan! Als neonics bijen doden is het ook in de interesse van boeren dat deze verboden of beperkt worden. Dat moet echter
  wel gebeuren op basis van feiten en niet op basis van wat iemand bij de "Financial Times" er van vindt.

 • farmerbn

  Imidacloprid kan dus wel gebruikt worden op gronden met een lage grondwaterstand. Wat is volgens Tennekes laag genoeg?

 • Henk Tennekes

  We kunnen een voorbeeld nemen aan Denemarken. Sinds 1998 is daar het Pesticide Leaching Assessment Programme in werking, dat al in een vroeg stadium van het gebruik van nieuwe bestrijdingsmiddelen door middel van veldonderzoek in verschillende regio's van Denemarken gegevens levert over grondwaterverontreiniging aan de voor het watermanagement verantwoordelijke Danish Environmental Protection Agency (EPA). Dergelijke gegevens kunnen tot een herziening van de toepassing van een nieuw bestrijdingsmiddel leiden. Dergelijke programma's zouden eigenlijk ook in Nederland moeten worden ingevoerd, om de veiligheid van de drinkwatervoorziening te garanderen. Imidacloprid heeft een groundwater ubiquity score (GUS waarde) van 3,7 dat wordt geïnterpreteerd als een hoog risico van uitspoeling. Het Ctgb weet dat maar het was nooit een belemmering bij de toelating van imidacloprid. Meneer Geverink, u richt uw peilen op de verkeerde persoon. Onze toelatingsautoriteit maakt er een potje van, niet ik. En ja, het is waar, de boeren krijgen nu de zwarte piet voor het falen van Wageningse geleerden.

 • alco1

  Het is eigenlijk maar moeilijk te begrijpen dat Wageningen voor jouw ondermaats werk af levert.
  Zelfs met gewone natuurlijke mest zitten ze nog als een horzel in de nek van de boer.

 • Henk Tennekes

  #alco1. De boeren zijn het slachtoffer geworden van megalomane visies op landbouw en veeteelt, zoals die door oud-bestuursvoorzitter WUR Aalt Dijkhuizen nog steeds met verve worden uitgedragen. Een postzegel op de wereldkaart is wereldwijd de op één na grootste exporteur van landbouw producten geworden, en wat achterblijft is milieuverontreiniging door gigantische mestoverschotten en kwistig gebruik van bestrijdingsmiddelen, en torenhoge schulden voor de boerenstand door een niet-aflatende investeringsdruk. Sicco Mansholt realiseerde zich tegen het eind van zijn leven dat de na-oorlogse stimulering van efficiente voedselproductie zijn doel voorbijgeschoten was. Ook in Wageningen begint men zich nu te realiseren dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Voor ons ligt een absolute noodzaak de agrarische sector te hervormen. Er is een gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig die boeren met subsidies helpt deze hervorming tot een succes te maken. Het is hoog tijd afstand te nemen van de Dijkhuizen doctrine, die in de verderfenis voert.

 • alco1

  Door weer gewag te maken van gigantische mestoverschotten, trek ik jouw weer in twijfel.
  Ik ervaar op mijn bedrijf verschraling, ook gestaafd door de bodem onderzoeken.
  Hoezo mestoverschotten denk ik dan. De te lage normering maakt een men een papieren overschot.

 • A1967

  We moeten niet net doen of door maatregelen die in de landbouw genomen worden het milieu of de gezondheid van de mensen ook maar iets beter wordt. Dit is slechts een instrument om de enorme vervuiling door het grote geld te verhullen. Zoals vandaag tussen neus en lippen door vermeld wordt dat 3 miljoen nederlandse inwoners dagelijks de chemische stof GenX via het drinkwater binnen krijgen, oorzaak bekend, maar er is slechts extra onderzoek nodig, deze fabrikant mag dus verder gaan met de legale lozing.
  Als landbouw hebben we onze eigen verantwoordelijkheid, maar dat we als de kop van jut gebruikt worden is al ingezet door toenmalig minister Braks en gaat onveranderd verder.

 • alco1

  A 1967 Weet jij ook waar die chemie voor gebruikt wordt, want dat stond er niet bij.
  Als het voor de landbouw zou zijn, dan was daar wel notie van gedaan.
  En verder vindt ik ook net als jouw dat er door de landbouw aan te wijzen, de werkelijke oorzaken verdoezeld worden.

 • A1967

  Alco, heeft niks met landbouw te maken, dit bedrijf heeft jaren ook illegaal nog giftigere stoffen geloosd, is bekend, mag gewoon verder......

 • A1967

  Is trouwens ook een taak van de standsorganisaties om dit aan de kaak te stellen, dit water wordt ook weer door de landbouw gebruikt , vroeg of laat worden wij daar dan ook weer op afgerekend. Ik hoor hier verder nooit iets over.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.