Home

Nieuws

BBL gaat 2.000 hectare landbouwgrond verkopen

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) zet bijna 2.000 hectare landbouwgrond in de etalage.

De overheid geeft niet alleen landbouwgrond uit in pacht. Regelmatig worden ook percelen verkocht. Onlangs is Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) gestart met de verkoop van bijna 2.000 hectare grond, verdeeld over 1.200 percelen. Belangstellenden kunnen op deze percelen bieden.

Verspreid over heel het land

De percelen liggen verspreid over heel Nederland. 95% van de grond heeft een agrarische bestemming. Het gaat dan om gras- of bouwland. De overige 5% is voornamelijk grond met een natuurbestemming, maar er zijn ook enkele voormalige agrarische bedrijfslocaties bij.

Stille bieding via notaris

De verkoop gebeurt door stille bieding via een notaris. Alleen marktconforme prijzen leiden tot een verkoop. Lokale overheden hebben mogelijk voorrang in het overnemen van de grond, als zij die gronden kunnen gebruiken voor het verwezenlijken van ruimtelijke plannen, zoals stadsuitbreiding of aanleg natuur.

Spelregels

De kaart met alle percelen, de verkoopvoorwaarden en de spelregels staan op www.verkoopbblbezit.nl. Door in te zoomen op de kaart zijn meer details per object te zien.

Tijdelijke pacht provincies

Provincies bieden ook met enige regelmaat landbouwgrond aan. Deze kan dan vaak kortdurend gepacht worden. Noord-Holland bood onlangs 1.300 hectare pachtgrond aan. Met ruim 250 belangstellenden was hier veel interesse voor, laat de provincie weten. Toebedeling gaat niet op basis van hoogste bieder, maar onder andere op wie het dichtst bij het perceel zijn of haar bedrijf heeft. De pachtprijzen zijn gebaseerd op de regionorm. Wie deze gronden tijdelijk in gebruik krijgt betaalt dan een ‘marktconforme’ prijs.

Utrecht verkoopt en verpacht

Meerdere provincies verpachten gronden voor een korte periode. Vaak wordt dit in regionale dagbladen of op de site van de provincie bekendgemaakt. Zo ook provincie Utrecht. Tot 1 september kunnen belangstellenden zich melden voor het pachten van percelen in 2018. De provincie Utrecht verkoopt ook overtollige grond. Met de opbrengst daarvan wordt de aanleg en het beheer van de natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de EHS) gefinancierd.

Rijksvastgoedbedrijf

Eerder werd al bekendgemaakt dat het Rijksvastgoedbedrijf in september een kleine 1.000 hectare landbouwgrond gaat veilen. Het gaat om landbouwgrond in de provincie Flevoland, waarvan het pachtcontract afloopt. De gronden worden opnieuw aangeboden in geliberaliseerde pacht via een openbare inschrijving.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.