Home

Nieuws 1 reactie

‘Omvang EU-landbouwbudget hangt af van andere landen’

De omvang van het EU-landbouwbudget in de komende meerjarenbegroting van de Europese Unie hangt vooral af van de inzet van andere lidstaten. Dat zegt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken tijdens een debat in de Tweede Kamer over Europese begroting vanaf 2020.

“We kunnen niet vooruitlopen op de omvang van de landbouwbegroting. Nederland zal scherp inzetten, maar we zijn ook afhankelijk van coalities die we kunnen sluiten met andere lidstaten op dit punt”, aldus Koenders. Met name Oost-Europese landen, maar ook Frankrijk willen het landbouwbudget liever niet verlagen. Nederland wil dat het landbouwgeld meer gericht wordt op verduurzaming van de landbouw en minder op directe inkomenssteun voor boeren.

80% van de begroting

Meerdere Kamerleden zijn kritisch over de hoge bijdragen van de Europese begroting aan het landbouw- en cohesiebeleid. Deze twee posten zijn gezamenlijk goed voor 80% van de begroting. “De Nederlandse inzet is om meer te investeren in technologie, innovatie, duurzaamheid, energie en klimaat en op interne en externe veiligheid”, zegt Koenders.

Nederland zet zich bij de onderhandelingen voor de meerjarenbegroting van de EU in om de bijdrage van Nederland niet te laten stijgen, nu Groot-Brittannië uit de Europese Unie gaat. Nederland is de grootste nettobetaler van de EU. “We zijn geen gekke Henkie. We moeten ervoor zorgen dat de bijdrage van Nederland in lijn is met andere landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau”, aldus Koenders.

Begroting na 2020

De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader zijn in de Brusselse wandelgangen al begonnen. Begin 2018 komt er een voorstel voor de begroting vanaf 2020. Voor welke periode de begroting wordt gemaakt, voor de traditionele periode van zeven jaar, of voor de vijf jaar zoals voorzitter Antonio Tajani van het Europese Parlement voorstelt, is nog niet duidelijk. Nederland heeft hier ook nog geen standpunt over ingenomen.

GroenLinks, D66, SP, PVV en VVD vinden allemaal dat de EU-begroting moet vereenvoudigen, transparanter moet worden en meer gericht moet worden op concrete doelen.

Eén reactie

  • Beste alle toeslagen weg . Voor allemaal produceren tegen marktprijs. Stabiliseren de grondprijzen ook weer. Erwin midden europa

Of registreer je om te kunnen reageren.